Přepis auta 2022 – jak na přepis vozidla, cena, co je potřeba?

Prodej vozu se chýlí ke konci, kupní smlouva je podepsána, a tak již zbývá jen zařídit samotný přepis auta na úřadě. Kupující i prodávající případně mohou využít plnou moc k přepisu vozidla a nechat se zastoupit. Co je potřeba k přepisu vozidla? A jaká je cena přepisu vozidla?

Pro přepis vozidla 2022 již není třeba provést odhlášení auta, stačí jen vyplnit formulář k přepisu vozidla a dostavit se na úřad. V případě, že se kupující či prodávající nemohou dostavit, mohou využít plnou moc k přepisu vozidla.

Přepis vozidla vyžaduje sjednání nového povinného ručení.

Srovnat nabídky povinného ručení na kalkulačce >

Jak na přepis a převod auta?

Jak již bylo řečeno, pro přepis vozu není nutné přistupovat nejprve k odhlášení auta z evidence a následně opětovnému přihlášení vozidla na nového majitele. Proces se tak výrazně zjednodušil.

Přepis vozidla musí ze zákona následovat do 10 dnů po podpisu kupní smlouvy. Při převodu auta dojde k přepsaní nového vlastníka v registru motorových vozidel.

Pro tento úkon je potřeba navštívit jakýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností, kde přepis vozidla 2022 proběhne. Již se tedy nemusí jednat o úřad v oblasti trvalého bydliště prodávajícího, jak tomu bylo v minulých letech.

K přepisu auta musí opravdu dojít během desetidenní lhůty po koupi vozu. Pokud tak prodejce a kupující neučiní, jedná se o přestupek a na řadu přijdou sankce.

Kupujícímu i prodávajícímu hrozí v takovém případě pokuta ve výši až 50 tisíc Kč. Což je opravdu vysoká částka v porovnání s tím, kolik stojí přepis vozidla. Tato pravidla se tak rozhodně nevyplácí obcházet.

Přepis vozidla musí proběhnout do deseti dnů po podpisu smlouvy.

Co potřebuji k přepisu a převodu vozidla 2022?

Přepis auta neprovádí člověk každý den, a tak se obě strany často ptají, co potřebují k přepisu vozidla. V prvé řadě člověk nesmí zapomenout na osobní doklady k přepisu vozidla, tedy občanský průkaz.

Co dalšího je potřeba k přepisu vozidla?

  • občanský průkaz obou osob
  • zelená karta – doklad o povinném ručení
  • velký technický průkaz
  • malý technický průkaz = osvědčení o registraci vozu
  • vyplněnou žádost – formulář k přepisu vozidla
  • protokol o evidenční kontrole
  • příp. doklad o převodu vlastnického práva k vozidlu
  • příp. plná moc pro přepis vozidla
  • správní poplatek – cena přepisu vozidla je 800 Kč

Mezi doklady k přepisu vozidla se řadí také zelená karta, která je součástí povinného ručení. Zákonné pojištění vozidla musí být při uskutečnění přepisu vozidla napsané na nového majitele.

K nalezení toho nejlevnější povinného ručení lze nezávazně využít jednoduché online srovnání povinného ručení. Online si jej lze rovnou také sjednat.

Mimo povinného ručení si lze zařídit i havarijní pojištění či jiná doplňková pojištění auta. Havarijní pojištění sice není ze zákona povinné, nicméně by ho měl každý řidič zvážit.

Kryje totiž na rozdíl od povinného ručení také škody na životě a majetku pojištěnce, a to i tehdy, zaviní-li sám dopravní nehodu. Mimo to jsou pojišťovnou hrazeny rovněž škody vzniklé přírodními katastrofami, vandalismem či odcizením.

Nejlevnější povinné ručení? S online kalkulačkou si ho sjednáte za pár minut.

Mám zájem o online povinné ručení >

Evidenční kontrola – přepis auta

Změna vlastníka se neobejde bez evidenční kontroly. Dochází při ní k porovnání stavu vozidla s parametry uváděnými v technickém průkazu. Nový majitel se tak nemusí bát, že by mělo koupené auto závady, o kterých nemá tušení.

Evidenční kontrola může proběhnout na jakékoliv stanici technické kontroly (STK). Před kontrolou vozu je tedy nutné vědět, jak se na STK připravit. Ve většině případů je kontrola provedena na počkání, určitě se však vyplatí se objednat.

Kontrola by zároveň neměla být ve chvíli převodu vozidla starší než 30 dnů. Musí být provedena před prodejem vozidla, může ji však uskutečnit jak kupující, tak prodávající, protože je nivě adresována na auto, nikoliv na osobu.

Cena přepisu vozidla – správní poplatek

Kolik stojí přepis vozidla? Bohužel se ani tento úkon neobejde bez poplatků. Výše správního poplatku, a tudíž i cena přepisu vozidla, činí u osobního auta 800 Kč. V případě jiných motorových aut se cena odvíjí od počtu kol.

Správní poplatek se hradí přímo na úřadě, kde dochází k přepisu vozidla. Vyjmuti jsou z této povinnosti pouze držitelé průkazů ZTP nebo ZTP/P. Poplatek pak platí strana, která pošle žádost o přepisu vozu.

Mimo správního poplatku se také platí za evidenční kontrolu, konkrétně asi 400 Kč. V případě plné moci se člověk nevyhne ani 30 korunám za ověření podpisu na CzechPointu. Celkově tak vyjde přepis auta minimálně na 1200 Kč.

Díky srovnání havarijního pojištění vám neunikne nejvýhodnější nabídka.

Získat nejlevnější havarijní pojištění >

V některých případech může rovněž dojít k platbě ekologické daně. Ta se týká vozidel, která spadají pod normu EURO 0, 1, 2. Platí se ovšem pouze jednou, za to se však může vyšplhat až na 10 tisíc Kč.

Plná moc k přepisu vozidla

V případě, že se jedna ze smluvních stran nemůže dostavit, nabízí se možnost využít plné moci k přepisu vozidla. Obvykle zplnomocňuje kupující prodávajícího, případně si obě strany mohou najít zastoupení například z řad příbuzenstva.

Plná moc tak jednoduše umožňuje, aby byla u změny vlastníka vozu přítomna pouze jedna ze smluvních stran. Druhá strana by si ovšem měla zkontrolovat zda k přepisu vozu došlo opravdu v dané desetidenní lhůtě. Jinak by ji taktéž čekaly sankce za spáchání přestupku.

K přepisu vozidla je možné využít plnou moc a nechat se zastoupit.

Díky předpřipravenému vzoru plné moci, jako jednoho z užitečných vzorů ke stažení zdarma, není se sepsáním tohoto dokumentu žádný problém.

Plná moc pro přepis auta je však neplatná bez úředního ověření podpisů. Ověření lze zařídit na každé poště s CzechPointem za poplatek 30 Kč. K tomu lze využít plnou moc k přepisu vozidla k vytisknutí.

Formulář k přepisu vozidla

Pro přepis vozidla je potřeba přinést si na úřad formulář k přepisu vozidla. Ten je běžně dostupný online, například na stránkách Ministerstva dopravy.

Do formuláře se vyplňují osobní údaje kupujícího a prodávajícího, dále základní informace o voze, jako číslo technického průkazu, registrační značka apod.

V případě, že se chce jedna ze stran nechat zastoupit, musí si také připravit plnou moc na přepis auta. Vzory plné moci jsou taktéž dostupné online. Podpisy je však nutné nechat ověřit na poště.

Ukončení povinného ručení

S podpisem kupní smlouvy samozřejmě přestává platit povinnost platby povinného ručení pro předchozího vlastníka. Pojištění však není ukončeno automaticky a je tak potřeba podat výpověď povinného ručení.

Ukončení povinného ručení musí obsahovat:

Nicméně většina pojišťoven poskytuje vzor výpovědi pojistné smlouvy, není tak třeba sepisovat žádné dokumenty.

Ze stejného důvodu je také možné vypovědět havarijní pojištění či jiná pojištění vozidel. Pro sjednání nové pojistné smlouvy, která může být mnohem výhodnější než předchozí pojistka, je možné využít kalkulačku havarijního pojištění.

Pro výpověď povinného ručení z důvodu prodeje automobilu je však třeba zaslat stávajícímu pojistiteli kupní smlouvy nebo kopii velkého technického průkazu jako důkaz.