Odhlášení auta 2024 – jak odhlásit auto z registru, co je potřeba?

Odhlášení vozidla přichází na řadu ve chvíli, kdy vozidlo přestává správně sloužit a nemůže se již nadále pohybovat po pozemních komunikacích. Proběhnout musí odhlášení auta z registru a ekologická likvidace. Co potřebuji k odhlášení auta? A lze využít plnou moc k odhlášení auta?

Odhlášení automobilu z evidence vozidel může mít buď povahu trvalého odhlášení, a tedy likvidace vozu, nebo pouze dočasného vyřazení auta z registru.

4 z 5 lidí přeplácí povinné ručení. Na online kalkulačce si lze snadno sjednat tu nejlevnější nabídku.
Mám zájem o výhodné povinné ručení >

Kdy dochází k odhlášení auta?

Poté, co auto již neslouží k původnímu účelu, není možné ho jen tak nechat stát na ulici. Taková situace si vyžaduje trvalé odhlášení vozidla z evidence. Po tomto aktu již nic nebrání ani výpovědi povinného ručení.

K odhlášení motorového vozidla může dojít také automaticky, a to tehdy, není-li k danému vozu sjednané povinné ručení. Takové odhlášení je však dočasné a poté, co si vlastník zákonné pojištění auta opět sjedná, auto se do registru vrátí.

Řešení problému, jak odhlásit auto je možné je možné na žádost majitele, například ve chvíli, kdy se chystá auto delší dobu nepoužívat nebo z důvodu odcizení. V takovém případě jde pouze o dočasné vyřazení z evidence vozidel. Lze se také setkat s termínem uložení značek do depozitu. Trvalé odhlášení vozidla z evidence se volí pouze při konci životnosti auta.

Odhlášení vozidla při přepisu auta

V minulosti bylo při prodeji auta potřeba nejprve vůz odhlásit a poté opětovně přihlásit na nového majitele. Díky novele zákona z roku 2016 se celý proces dočkal výrazného zjednodušení a přechodné odhlášení vozidla není při prodeji auta nutné.

Přepis auta probíhá pouze formou žádosti na úřad s rozšířenou působností, kde poté obě strany stvrdí změnu majitele v registru.

Nové auto si žádá řádné pojištění. Nevyplatí se zapomínat ani na havarijní, které kryje ztráty způsobené krádeží, přírodními vlivy či vandalismem.
Získat nejlevnější havarijní pojištění >

Zákon udává, že auto musí být po podpisu kupní smlouvy přepsáno na nového majitele během 10denní lhůty. Nestane-li se tak hrozí oběma zúčastněným pokuta až do výše 50 tisíc Kč.

V případě přepisu auta, mohou obě strany využít vzor plné moci k přepisu vozidla, pokud se nemohou k úřednímu úkonu dostavit osobně.

Přepis auta již nevyžaduje přechodné odhlášení vozu.

Podobně je tomu také v případě odhlášení vozidla, ani zde majitel nepřichází o možnost nechat se zastoupit, a může tak použít plnou moc k odhlášení vozidla. Úřední akt poté vykoná osoba, kterou majitel vozu zplnomocní, například někdo z rodiny.

Odhlášení auta z registru – při likvidaci

Přestane-li vůz sloužit, je vhodné přistoupit k ekologické likvidaci autovraků, po které následuje odhlášení z registru.

Automobil však nikdo nemůže likvidovat sám, a tak je nutné navštívit jedno ze specializovaných míst. Na takovém místě majitel odevzdá své auto a zpět dostane pouze registrační značku a protokol o provedení ekologické likvidace vozu.

Protokol, který majitel vozu získá, slouží jako doklad o likvidaci vozu, který pojišťovnám postačí k ukončení povinného ručení. V případě koupi nového auta, si pak může člověk sjednat povinné ručení online a vybrat si pojištění na míru svým potřebám.

Seznam míst, které ekologickou likvidaci aut provozují, je dostupný na stránkách Ministerstva životního prostředí, včetně jejich adres. V České republice se likvidaci aut věnuje přes 500 subjektů, a tak by neměl být problém najít takové místo v blízkosti bydliště.

Po provedení ekologické likvidace může následovat samotný akt trvalého odhlášení auta z evidence. K tomu je nutné vědět, jaké doklady k odhlášení auta člověk potřebuje.

Odhlášení vozidla bez likvidace

Odhlášení vozidla bez likvidace natrvalo bohužel nelze. K tomu, aby mohlo dojít k trvalému odhlášení auta z evidence, musí dojít k ekologické likvidaci. Bez ekologické likvidace lze přistoupit pouze k dočasnému odhlášení vozidla, a to uložením auto do depozitu.

Auto, které doslouží, by mělo podstoupit ekologickou likvidaci.

Co potřebuji k odhlášení vozidla?

Odhlášení vozidla probíhá na úřadu s rozšířenou působností. Na stejném typu úřadu probíhá rovněž přepis či přihlášení vozidla. V České republice se takových úřadů nachází více než 200.

Trvalé odhlášení auta z evidence motorových vozidel má trochu jiná specifika než dočasné vyřazení z registru. Následující sekce se věnuje trvalému odhlášení, tedy odhlášení vozidla z registru po ekologické likvidaci.

Doklady potřebné k odhlášení auta

Pro odhlášení auta z evidence je potřeba přinést s sebou na úřad několik dokumentů. Bez nich je akt odhlášení neproveditelný a nevyplácí se tak na ně zapomínat.

Jaké doklady jsou potřebné k odhlášení vozidla?

  • velký technický průkaz
  • registrační značka (SPZ)
  • doklad o ekologické likvidaci
  • formulář k odhlášení vozidla
  • občanský průkaz

Registrační značku lze bez větších komplikací přepsat na nové vozidlo, pokud si majitel přeje svou SPZ ponechat. Možné je si také zařídit SPZ na přání.

Vyřazení vozidla z evidence

Vyřazení vozidla z evidence nastává v případě žádosti vlastníka vozu nebo tehdy, zanikne-li jeho povinné ručení. Bez něj řidič nemůže vyrazit do provozu, a tak nic vyřazení vozidla z evidence nic nebrání.

Pokud se pro vyřazení rozhodne majitel vozu sám, ať už je to z jakéhokoliv důvodu, musí vyplnit jednoduchou žádost, díky které bude moci k odhlášení auta dojít.

Vyřazení vozidla z evidence – formulář

Formulář vyřazení vozidla z evidence má povahu jednoduché žádosti, která obsahuje základní údaje o vlastníkovi a jeho voze. S vyplněným formulářem o vyřazení vozidla z evidence je potřeba se dostavit na příslušný úřad.

Žádost si lze snadno stáhnout online a vyplnit z pohodlí domova. Pro ty, kteří zapomenou, jsou připraveny formuláře také přímo na úřadě.

Nejlevnější povinné ručení? Kalkulačka přehledně zobrazí nabídku pojišťoven, a to včetně finálních cen.
Vyzkoušet kalkulačku povinného ručení >

Dočasné odhlášení vozidla z evidence

Trochu jiný postup následuje v případě, kdy chce majitel odhlásit auto pouze dočasně. Rozhodne-li se majitel k dočasnému ohlášení vozidla z registru, dojde k uložení registrační značky i malého technického průkazu do depozitu registru motorových vozidel.

V depozitu mohou být doklady uloženy maximálně rok, případně lze po uplynutí lhůtu přistoupit k půlročnímu prodloužení. Po uplynutí lhůty je možné rovněž přistoupit k likvidaci.

Dočasné vyřazení vozidla z registru motorových vozidel s sebou přináší velkou výhodu v podobě ušetřených peněz za povinné ručení. Bez oficiálního odhlášení vozu totiž pojišťovnu nezajímá, zda je vůz opravdu používaný, nebo se krčí odstavený v garáži. Každé vozidlo z registru zkrátka musí mít sjednané pojištění.

Nicméně je nutné vědět, že pokud opravdu dojde k dočasnému odhlášení motorového vozidla, nesmí být takový automobil používaný na veřejných komunikacích. Auto přijde o SPZ a mělo by být zaparkováno na soukromém pozemku.

Jak dlouho může být auto v depozitu?

Auto sice lze uložit do depozitu na dobu neurčitou, nicméně je daný limit, který jasně říká, jak dlouho může být auto v depozitu uloženo. Auto může zůstat v depozitu 1 rok, případně lze po roce prodloužit dočasné odhlášení vozu ještě o půl roku. Maximálně tedy rok a půl.

Kdy dát auto do depozitu?

Mohou nastat situace, kdy bude lepší dát auto do depozitu, například v důsledku dlouhodobé stáže v zahraničí nebo kompletní renovace vozu. Ať u je důvod jakýkoliv, auto se nějakou dobu nebude používat, a bylo by tak zbytečné platit povinné ručení.

Auto v depozitu může zůstat maximálně rok, tuto lhůtu lze prodloužit ještě o půl roku. Je potřeba mít na paměti, že s autem v depozitu nelze vyjet na silniční komunikaci, jelikož nemá SPZ ani technický průkaz.

Jak uložit SPZ do depozitu?

Pokud se člověk rozhodne, uložit SPZ do depozitu a vzdát se tak na určitou dobu svého vozu výměnou za to, že nebude muset platit povinné ručení, měl by vědět, jak na to.

Je potřeba vyhledat si určité pracoviště, kam lze SPZ do depozitu uložit. S sebou je nutné mít občanský průkaz nebo pas, formulář vyřazení vozidla z evidence a velký technický průkaz.

Když si chce majitel vozu SPZ vyzvednout, musí pro vůz opět zřídit povinné ručení. S sebou si musí přinést opět velký technický průkaz a potvrzení o vyřazení vozidla z evidence.

Opětovné přihlášení do evidence vozidel

Po uplynutí lhůty, během které bylo vozidlo odstaveno, může majitel požádat o znovuobnovení provozuschopnosti vozidla a vrátit ho do registru.

V takovém případě se na úřadě předkládají tyto dokumenty:

  • žádost o ukončení dočasného vyřazení vozidla
  • doklady vlastníka vozu – občanský průkaz apod.
  • zelená karta – doklad o povinném ručení
  • velký technický průkaz
  • protokol o platné technické prohlídce

Není nutné nosit kupní smlouvu na auto. Poté vozidlo opět získá svou SPZ a může se pohybovat po veřejných komunikacích. Rozhodne-li se majitel, že již nechce vůz provozovat, může přistoupit k prodeji nebo ekologické likvidaci.

Zánik vozidla v depozitu

Pokud auto v depozitu zůstane uložené déle než je maximální lhůta daná zákonem, začínají na konto majitele vozu naskakovat poplatky, až do té doby, než si auto vyzvedne.

V depozitu je uloženo několik tzv. mrtvých aut, o kterých se již ani neví, zda vůbec existují. Úřad může po určité době rozhodnout o zániku vozidla v depozitu, na které již poté nepůjde sjednat povinné ručení.

Poplatek za odhlášení vozidla

Webové stránky registru vozidel uvádějí seznam správních poplatků pro konkrétní akty. Zájemce zde nalezne různé sazby pro přepis auta, registraci vozu i značek na přání.

Poplatek za odhlášení vozidla se opět odvíjí od toho, zda se jedná o dočasné či trvalé odhlášení auta. Konkrétní poplatky za odhlášení vozidel jsou zobrazeny v tabulce:

Dočasné odhlášení (Depozit)200 Kč
Trvalé odhlášení0 Kč

Platí se tedy pouze za tzv. depozit, a to 200 Kč. Ušetřené peníze na povinném ručení však tuto částku rozhodně vynahradí. Odhlášení vozu po jeho ekologické likvidaci je poté zcela zdarma.

Plná moc k odhlášení vozidla

Úřad pro odhlášení vozidla nevyžaduje přítomnost vlastníka vozu, ten se tak pomocí plné moci k odhlášení vozidla z registru může nechat někým zastoupit.

Zařídit ohlášení vozu tak může kdokoliv z rodiny nebo známých. Nabízí se také mnoho firem, které tuto službu za poplatek poskytují. Odhlášení vozu je pak téměř bez práce.

Plná moc musí být úředně ověřena.

Vzory plné moci k odhlášení vozidla jsou dostupné zdarma online. Pouze vyplněný dokument však stačit nebude, nesmí totiž chybět úřední ověření podpisů.

Ověření podpisů probíhá na jakékoliv poště s Czechpointem. Zájemce však musí zaplatit 30 Kč za každou ověřenou A4.

Odhlášení vozidla – formulář

Pro odhlášení vozu s sebou musí majitel přinést vyplněný formulář k odhlášení vozidla. Ten je podobně jako plná moc dostupný online, případně ho lze vyplnit až na úřadě.

Jedná se o jednoduchou žádost, která obsahuje základní údaje o vlastníkovi a jeho vozidle. Součástí formuláře je také záznam registračního místa s podpisem žadatele.

Ukončení povinného ručení

Celý proces odhlašování vozidel úzce souvisí s ukončením povinného ručení. Povinné ručení je zákonným pojištěním, které musí mít sjednané každý majitel vozu.

Ceny povinného ručení se však velmi liší, většina Čechů pak své pojištění vozidel přeplácí, jelikož nevědí, že existuje také levnější varianta.

Srovnání povinného ručení online je cestou k nejlevnější nabídce pojištění na míru vašemu vozu.
Mám zájem o povinné ručení >

Tento problém ovšem řeší online srovnání povinného ručení, které srovná nabídky jednotlivých pojišťoven vedle sebe a klient si poté snadno vybere to nejlevnější povinné ručení. Pojištění na míru si lze online rovnou sjednat.

Odhlášení vozidla je jednou z možností, jak podat výpověď povinného ručení. Pojišťovně bude stačit doklad o ekologické likvidaci vozu nebo trvalého odhlášení vozidla.

Povinné ručení kryje škody, které klient způsobí svým vozem na pozemních komunikacích.

Havarijní pojištění – výpověď

Vypovědět lze v případě ohlášení vozu i jiná autopojištění, například havarijní pojištění. To se týká i dočasného vyřazení auta z evidence, v takové situaci stačí pojišťovně zaslat kopii TP se záznamem o dočasném vyřazení vozidla z evidence.

Havarijní pojištění není povinné, velmi často se však doporučuje. Zásadní rozdíl mezi havarijním pojištěním a povinným ručením tkví v tom, že havarijní pojištění kryje při nehodě také škody na majetku a zdraví vlastníka, a to i tehdy, je-li sám viníkem nehody. Povinné ručení naproti tomu kryje pouze škodu na ostatních účastnících provozu.

Z havarijního pojištění se hradí také případné ztráty vzniklé vlivem přírodních pohrom, zvěře nebo odcizení.

Havarijní pojištění si lze sjednat snadno online na kalkulačce havarijního pojištění. Stačí jen vyplnit nezávazný formulář a vybrat si z bohaté nabídky balíčků pojištění.