Zákonné pojištění vozidel

 • Nejlevnější zákonné pojištění motorových vozidel na trhu
 • Pojištění vozu již od 968 Kč
 • Pojištění motocyklu již od 108 Kč

Zákonné pojištění automobilu je povinné

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebo jiným slovem také povinné ručení, ukládá zákon č. 168/1999 Sb. Ten říká, že každé motorové vozidlo, které je provozované na pozemních komunikacích, musí mít sjednané povinné ručení.

To znamená, že zákonné pojištění vozidel je povinné a stanovené zákonem. Pokud toto povinné pojištění vozidla nemáte sjednané, dopouštíte se přestupku. Pokuta je stanovená v rozmezí 5 000 až 40 000 Kč.

Co je zákonné pojištění?

Jedná se o pojistku povinnou pro každého vlastníka motorového vozidla. Povinnost zákonného pojištění je daná zákonem, to znamená z rozhodnutí státu.

Zákonné pojištění znamená pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla a kryje škody, které způsobíte jiné osobě na zdraví, životě, majetku, nebo škodu ve formě ušlého zisku. Je povinné v ČR i v zahraničí.

Zákonné pojištění musí mít vlastníci všech motorových vozidel určených k pohybu po silniční komunikaci, zahrnuje tedy i motocykly. Jediná vozidla, která nemusí mít sjednané zákonné pojištění, jsou vozy integrovaného záchranného systému a některá auta provozovaná státem (např. vozidla Bezpečnostní informační služby).

Vyzkoušejte sjednání povinného ručení online a z pohodlí domova. Stačí zadat údaje o vás a vašem vozidle.

Spočítat cenu povinného ručení je možné zde >

Jak zákonné pojištění funguje?

V případě, že se stanete účastníkem nehody a jste jejím viníkem, pojišťovna, u které máte sjednané povinné ručení, kryje vámi způsobené škody na ostatních vozech nebo na majetku (například dopravních značkách).

Vzniklou škodu tak za vás uhradí pojišťovna a uleví od možných finančních postihů a problémů. Doporučuje se dopředu zjistit, jak nahlásit pojistnou událost.

Výjimkou při krytí škody ze zákonného pojištění vozidla je spáchání některého vážného prohřešku (např. jízda pod vlivem alkoholu). Potom se vystavujete postihu ze strany police a při nehodě pojišťovna téměř jistě odmítne hradit škodu nebo ji bude vymáhat po vás. Sjednat zákonné pojištění z pohodlí domova můžete na tomto odkazu.

Zákonné pojištění, tedy povinné ručení, nekryje škody způsobené řízením pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

Nejdůležitější je zelená karta

Potvrzení o sjednání zákonného pojištění motorových vozidel a jeho zaplacení poskytuje zelená karta. Takzvanou zelenou kartu je nutné mít při jízdě vždy u sebe. A to nejen v České republice, ale i na území dalších států Evropské unie.

Zelená karta je jediný mezinárodně platný doklad o sjednání povinného ručení v Evropě. V případě, že byste při cestě do zahraničí zelenou kartu například ztratili, museli byste si na hranicích sjednat takzvané hraniční pojištění. To funguje jako náhražka povinného ručení vozidla.

Bez povinného ručení hrozí pokuty

V případě, že stále ještě nemáte pro své nové auto vyřízené zákonné pojištění motorových vozidel, měli byste to co nejrychleji napravit. V opačném případě vám totiž hrozí pokuta ve výši až 40 000 Kč. V zahraniční mohou být postihy ještě tvrdší. Sjednat online povinné ručení je možné zde >

Touto částkou však poplatky pro neplatiče povinného ručení nekončí. Za každý den bez sjednaného zákonného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla musí přispět do Garančního fondu v průměru 20 až 300 korun. Pokud si zapomenete při cestě automobilem s sebou vzít zelenou kartu a budete zastaveni policií, potom se připravte na pokutu ve výši až 3000 korun.

Způsobíte-li třetí straně vozidlem škodu, které není pojištěné, bude celá výše škody vymáhána po vás. Zde horní limit neexistuje.

Díky naší kalkulačce povinného ručení můžete sjednat nejvýhodnější zákonné pojištění – přímo na míru vám i vašemu automobilu.

Co kryje zákonné pojištění vozidel

Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla kryje hlavně škody, které způsobil pojistník někomu jinému při nehodě svým vozem. Je jedno, jestli se jedná o materiální újmu na vozidle poškozeného nebo přímo na jeho zdraví či zdraví ostatních účastníků.

Zákonné pojištění odpovědnosti hradí například:

 • újmu na zdraví
 • ušlý zisk
 • poškození majetku
 • odškodnění v případě, že dojde k úmrtí
 • náklady na právní zastoupení

Zákonem stanovená minimální výše krytí je 35 milionů korun. Pojišťovny nabízejí v rámci zákonného pojištění motorových vozidel krytí až do výše 150 milionů Kč. Platí rovnice, že čím vyšší je částka, tím vyšší jsou i roční poplatky za pojištění. Spočítat povinné ručení snadno a rychle je možné zde >

Zákonné pojištění mimo jiné hradí také náklady na právní zastoupení v případě nehody.

Co zákonné pojištění nehradí

Povinné zákonné pojištění vozidel neslouží k náhradě majetkové škody pojistníka, který způsobil nehodu. To znamená, že vaše vozidlo není zákonným pojištěním kryté pro škody, které způsobíte na svém voze.

V případě, že se chcete pojistit i své vozidlo, abyste při vámi zaviněné nehodě získali odškodnění, je nutné sjednat havarijní pojištění. To pokrývá škody způsobené na vašem automobilu při nehodě a také škody způsobené v důsledku vandalismu, krádeže či vlivem přírodních katastrof.

Existují situace, na které se nevztahuje ani zákonné pojištění, ani havarijní. Z těchto případů lze jmenovat:

 • řízení pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek
 • škody způsobené nevhodným používáním automobilu (např. přetížení, nízký podvozek v nepřizpůsobeném terénu apod.)
 • škody vzniklé mezi vozidly jedné jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozem
 • jízda s vozidlem, které nesplňuje normy STK
 • jízda bez řidičského oprávnění

Sjednáním výhodného zákonného pojištění můžete ušetřit nemalé peníze.

Spočítejte si povinné ručení z pohodlí domova přímo zde >

Na co si dát pozor u pojištění auta?

Jak je zmíněno výše, zákonné pojištění automobilu ani dobrovolné havarijní pojištění vás nekryje za všech situací. Například pokud řídíte pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a způsobíte nehodu, můžete jednoduše přijít o řidičský průkaz. K tomu po vás pojišťovna může vymáhat i uhrazené škody. Stejné je to i v případě, že necháte řídit osobu, o které víte, že je pod vlivem alkoholu či jiných drog.

Dále byste měli mít na paměti, že zákonné pojištění vás nekryje ani v případě, kdy řídíte bez řidičského průkazu nebo utečete od místa nehody.

Povinné ručení nekryje způsobené škody ani v případě, že řídíte bez řidičského průkazu.

Co ovlivňuje cenu zákonného pojištění

Existuje hned několik parametrů, které mohou ovlivnit výši pojistného zákonného pojištění. Jedná se zejména o:

1. Věk řidiče

Obecně platí, že nejvyšším cenám za zákonné pojištění se nevyhnou nejrizikovější klienti. Podle policejních statistik se jedná o řidiče ve věku 18-26 let.

2. Řidičská zkušenost, beznehodovost

Cenu zákonného pojištění ovlivňuje i beznehodovost. Tento faktor ovlivňuje tzv. bonus, který je vyjádřen počtem měsíců, po které má řidič sjednané zákonné pojištění a během této doby nezpůsobil žádnou nehodu.

Čím déle má klient sjednané zákonné ručení, tím většího bonusu lze dosáhnout. Řidič tak získává řidičskou zkušenost a může dosáhnout na levnější ručení. Pokud nabourá, bonus se mu krátí.

3. Technické parametry automobilu

Většinou se bere v potaz obsah a výkon motoru, někdy se pojišťovny orientují i na základě stáří, hmotnosti nebo celkovém stavu vozidla.

4. Roční nájezd

Řidiči, kteří se v průběhu roku vyskytují na vozovce méně často, jsou mnohými pojišťovnami zvýhodňovány, neboť u nich hrozí menší riziko způsobení nehod. Například Allianz nabízí pojištění podle kilometrů.

5. Bydliště řidiče

I takovýto parametr může ovlivnit cenu zákonného pojištění. Z policejních statistik totiž vyplývá, že na území velkých měst, jako je např. Praha, jsou autonehody častější, než je tomu na vesnicích či v menších městech.

I takový faktor, jako je místo bydliště, může ovlivnit cenu zákonného pojištění. Policejní statistiky dokládají, že na území velkých měst (např. Praha) je vyšší nehodovost.

Jak vybrat nejvhodnější zákonné pojištění?

Pro řadu řidičů je při výběru zákonného pojištění vozidla rozhodujícím faktorem jeho cena. Ne vždy však platí, že to nejlevnější musí být i tím nejlepším.

Na jaké složky by se měl klient při výběru vhodného zákonného pojištění zaměřit?

 • Limit pojistného plnění – minimální limit pojistného krytí je určen zákonem a činí 35 milionů korun. Tato na první pohled závratná suma však ve finále nemusí pokrýt všechny vzniklé škody. Pro tyto případy je dobré pojistný limit navýšit. 
 • Frekvence platby pojistného – nejvýhodnější ceny, ale i podmínky jsou nabízeny u zákonného pojištění hrazeného ročně. Při sjednání pojištění s frekvencí platby čtvrtletně nebo půlročně můžete narazit na přirážky.
 • Bonus – bonusy za beznehodovost mohou zákonné pojištění výrazně zlevnit, a to již po 12 měsících od sjednání.
 • Možnost připojištění – velkou výhodou je možnost k zákonnému pojištění připojit i další připojištění pod stejnou pojišťovnou.

Vybrat to správné zákonné pojištění může zabrat nějaký čas. Skvělým pomocníkem je naše online kalkulačka povinného ručení, díky níž můžete ušetřit spoustu hodin hledání.

Asistenční služby zákonného pojištění

Kromě úhrad vzniklých škod při způsobení autonehody zákonné pojištění zahrnuje i některé asistenční služby, které mohou pomoci jak na území ČR, tak v ČR.

Asistenční služby jsou k dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně – jejich rozsahje vždy definován v pojistné smlouvě nebo pojistných podmínkách, které jsou nedílnou součástí smlouvy. Ta mimo jiné obsahuje i telefonní číslo na asistenční linku, kterou najdete na zelené kartě.

V případě nouze lze využít linku pomoci řidičům s číslem 1224.

Jaké další výhody asistenční služby zákonného pojištění přináší?

 • Oprava vozidla na místě nehody
 • Odtah vozidla do 3,5 t a převoz do nejbližšího autoservisu
 • Úschova nepojízdného vozidla
 • Zapůjčení náhradního vozidla

Sjednání během několika minut

Také vás již nebaví obcházet jednotlivé pobočky pojišťoven a zjišťovat, kde si sjednat pojištění odpovědnosti nejlevněji? Nebo již zákonné pojištění vozidla u některého z pojistitelů sjednané máte, ale z nějakého důvodu vám nevyhovuje?

V tom případě můžete vyzkoušet naše online porovnání pojištění odpovědnosti. Stačí, když do formuláře zadáte několik málo údajů o vašem vozidle. Poté vám kalkulačka povinného ručení nalezne ty nejvýhodnější nabídky. Ty budou navíc srovnané od těch nejlevnějších až po nejdražší pro náročné klienty. Z nich si pak již jen vyberete a snadno povinné ručení sjednáte online.

Celý proces sjednání zákonného pojištění vozidla navíc trvá jen malou chvilku a hlavně probíhá z tepla vašeho domova. Během několika minut tak máte pojištění odpovědnosti v klidu sjednané, a hlavně ušetříte nejen čas, ale i peníze.

Díky našim kalkulačkám můžete z pohodlí domova pojistit auto i v rámci havárií, na něž se povinné ručení nevztahuje. S tím pomůže kalkulačka havarijního pojištění. Na cesty do zahraničí se bude jistě hodit i kalkulačka cestovního pojištění.