Zákonné pojištění automobilu

 • Nejlevnější zákonné pojištění auta na trhu
 • Pojištění vozidla již od 968 Kč
 • Pojištění motocyklu již od 108 Kč

Zákonné pojištění automobilu je povinné – jak na něm ušetřit?

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebo jiným slovem také povinné ručení ukládá zákon č. 168/1999 Sb. Ten říká, že každé motorové vozidlo, které je provozované na pozemních komunikacích, musí mít sjednané povinné ručení.

To znamená, že zákonné pojištění automobilu je povinné a stanovené zákonem. Pokud toto povinné ručení dané zákonem nemá majitel vozu sjednané, dopouští se přestupku. Pokuta je stanovená v rozmezí 5 000 až 40 000 Kč.

Co je zákonné pojištění vozidla?

Jedná se o pojistku povinnou pro každého vlastníka motorového vozidla. Jak již bylo zmíněno, povinnost zákonného pojištění vozidla je daná zákonem, což znamená z rozhodnutí státu.

Zákonné pojištění vozidla označuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla a kryje škody, které řidič způsobí jiné osobě na zdraví, životě, majetku, nebo škodu ve formě ušlého zisku. Je povinné v ČR i v zahraničí.

Zákonné pojištění musí mít vlastníci všech motorových vozidel určených k pohybu po silniční komunikaci, zahrnuje tedy i motocykly. Jediná vozidla, která nemusí mít sjednané toto povinné ručení určené zákonem, jsou vozy integrovaného záchranného systému a některá auta provozovaná státem (např. vozidla Bezpečnostní informační služby).

Vyzkoušejte sjednání povinného ručení online a z pohodlí domova. Stačí zadat údaje o řidiči a vozidle.
Spočítat cenu povinného ručení je možné zde >

Jak zákonné pojištění automobilu funguje?

V případě, že se řidič motorového vozidla stane účastníkem nehody a je jejím viníkem, pojišťovna, u které má auto sjednané povinné ručení, kryje jím způsobené škody na ostatních vozech nebo na majetku (například dopravních značkách).

Vzniklou škodu tak uhradí pojišťovna a uleví od možných finančních postihů a problémů. Doporučuje se dopředu zjistit, jak nahlásit pojistnou událost.

Výjimkou při krytí škody ze zákonného pojištění automobilu je spáchání některého vážného prohřešku (např. jízda pod vlivem alkoholu). Potom se řidiči vystavují postihu ze strany policie a při nehodě auta pojišťovna téměř jistě odmítne hradit škodu nebo ji bude vymáhat. Sjednat zákonné pojištění z pohodlí domova je možné na tomto odkazu.

Zákonné pojištění, tedy povinné ručení, nekryje škody způsobené řízením pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

Nejdůležitější je zelená karta

Potvrzení o sjednání zákonného pojištění motorových vozidel a jeho zaplacení poskytuje zelená karta. Takzvanou zelenou kartu je nutné mít při jízdě vždy u sebe. A to nejen v České republice, ale i na území dalších států Evropské unie.

Zelená karta je jediný mezinárodně platný doklad o sjednání povinného ručení v Evropě. V případě, že by se při cestě do zahraničí zelená karta například ztratila, její majitel by si měl na hranicích sjednat takzvané hraniční pojištění. To funguje jako náhražka povinného ručení automobilu.

Bez zákonného pojištění hrozí pokuty

V případě, že majitel motorového vozidla stále ještě nemá pro své nové auto vyřízené zákonné pojištění vozidel, měl by to co nejrychleji napravit. V opačném případě mu totiž hrozí pokuta ve výši až 40 000 Kč. A v zahraniční mohou být postihy ještě tvrdší. Sjednat online povinné ručení je možné zde >

Touto částkou však poplatky pro neplatiče povinného ručení daného zákonem nekončí. Za každý den bez sjednaného zákonného pojištění vozidla musí přispět do Garančního fondu v průměru 20 až 300 korun. Pokud si řidiči zapomenou při cestě automobilem vzít s sebou zelenou kartu a budou zastaveni policií, musí se v takovém případě připravit na pokutu ve výši až 3 000 korun.

Způsobí-li řidič řízeným vozidlem, které není pojištěné, škodu třetí straně, bude celá výše škody vymáhána po něm. Zde ovšem horní limit neexistuje.

Díky naší kalkulačce povinného ručení můžete sjednat nejvýhodnější zákonné pojištění – přímo na míru řidiči i automobilu.

Co kryje zákonné pojištění vozidel

Zákonné pojištění motorových vozidel kryje hlavně škody, které způsobil pojistník někomu jinému při nehodě svým vozem. Je jedno, jestli se jedná o materiální újmu na vozidle poškozeného nebo přímo na jeho zdraví či zdraví ostatních účastníků.

Zákonné pojištění odpovědnosti hradí například:

 • újmu na zdraví
 • ušlý zisk
 • poškození majetku
 • odškodnění v případě, že dojde k úmrtí
 • náklady na právní zastoupení

Zákonem stanovená minimální výše krytí je 35 milionů korun. Pojišťovny nabízejí v rámci zákonného pojištění motorových vozidel krytí až do výše 150 milionů Kč. Platí rovnice, že čím vyšší je částka, tím vyšší jsou i roční poplatky za pojištění. Spočítat povinné ručení snadno a rychle je možné zde >

Zákonné pojištění mimo jiné hradí také náklady na právní zastoupení v případě nehody.

Co zákonné pojištění vozidel nehradí

Povinné zákonné pojištění motorových vozidel neslouží k náhradě majetkové škody pojistníka, který způsobil nehodu. To znamená, že jeho vozidlo není zákonným pojištěním kryté pro škody, které způsobí na svém voze.

V případě, že řidič chce pojistit i své vozidlo, aby při jím zaviněné nehodě získal odškodnění, je nutné sjednat havarijní pojištění. To pokrývá škody způsobené na vlastním automobilu při nehodě a také škody způsobené v důsledku vandalismu, krádeže či vlivem přírodních katastrof.

Existují také situace, na které se nevztahuje ani zákonné pojištění, ani havarijní. Z těchto případů lze jmenovat:

 • řízení pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek
 • škody způsobené nevhodným používáním automobilu (např. přetížení, nízký podvozek v nepřizpůsobeném terénu apod.)
 • škody vzniklé mezi vozidly jedné jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozem
 • jízda s vozidlem, které nesplňuje normy STK
 • jízda bez řidičského oprávnění

Sjednáním výhodného zákonného pojištění můžete ušetřit nemalé peníze.
Spočítejte si povinné ručení z pohodlí domova přímo zde >

Na co si dát pozor u pojištění auta?

Jak je zmíněno výše, zákonné pojištění auta ani dobrovolné havarijní pojištění majitele motorových vozidel nekryje za všech situací. Například pokud řídí pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a způsobí nehodu, mohou jednoduše přijít o řidičský průkaz. K tomu po nich pojišťovna může vymáhat i uhrazení škody.

Stejné je to i v případě, že vlastník vozidla nechá řídit osobu, o které ví, že je pod vlivem alkoholu či jiných drog.

Dále by vlastníci motorových vozidel i řidiči vypůjčených vozů by měli mít na paměti, že zákonné pojištění je nekryje ani v případě, kdy řídí bez řidičského průkazu nebo v případě útěku od místa nehody.

Povinné ručení nekryje způsobené škody ani v případě, že řídíte bez řidičského průkazu.

Co ovlivňuje cenu zákonného pojištění?

Existuje hned několik parametrů, které mohou ovlivnit výši pojistného zákonného pojištění. Jedná se zejména o:

1. Věk řidiče

Obecně platí, že nejvyšším cenám za zákonné pojištění se nevyhnou nejrizikovější klienti. Podle policejních statistik se jedná o řidiče ve věku 18-26 let.

2. Řidičská zkušenost, beznehodovost

Na nejlevnější zákonné pojištění auta lze dosáhnout díky beznehodovosti. Tento faktor je totiž ovlivněn tzv. bonusem, jenž je vyjádřen počtem měsíců, po které má řidič sjednané zákonné pojištění a během této doby nezpůsobil žádnou nehodu. Bonus může dosahovat různé výše. Například u pojišťovny Generali činí až 55 %.

Čím déle má klient sjednané zákonné ručení, tím většího bonusu lze dosáhnout. Řidič tak získává řidičskou zkušenost a může dosáhnout na levnější ručení. Pokud nabourá, bonus se mu krátí.

3. Technické parametry automobilu

Většinou se bere v potaz obsah a výkon motoru, někdy se pojišťovny orientují i na základě stáří, hmotnosti nebo celkovém stavu vozidla.

4. Roční nájezd

Řidiči, kteří se v průběhu roku vyskytují na vozovce méně často, jsou mnohými pojišťovnami zvýhodňovány, neboť u nich hrozí menší riziko způsobení nehod. Například Allianz nabízí pojištění podle kilometrů. Cena povinného ručení se dle najetých kilometrů odvíjí také u pojišťovny Pillow.

5. Bydliště řidiče

I takovýto parametr může ovlivnit cenu zákonného pojištění. Z policejních statistik totiž vyplývá, že na území velkých měst, jako je např. Praha, jsou autonehody častější, než je tomu na vesnicích či v menších městech.

I takový faktor, jako je místo bydliště, může ovlivnit cenu zákonného pojištění. Policejní statistiky dokládají, že na území velkých měst (např. Praha) je vyšší nehodovost.

Jak vybrat nejvhodnější zákonné pojištění?

Pro řadu řidičů je při výběru zákonného pojištění auta rozhodujícím faktorem jeho cena. Ne vždy však platí, že to nejlevnější musí být i tím nejlepším. Jak si vybrat povinné ručení 2023?

Na jaké složky by se měl klient při výběru vhodného zákonného pojištění zaměřit? Zde je několik bodů, které určují kvalitu nabídky zákonného pojištění:

 • limit pojistného plnění – minimální limit pojistného krytí je určen zákonem a činí 35 milionů korun. Tato na první pohled závratná suma však ve finále nemusí pokrýt všechny vzniklé škody. Pro tyto případy je dobré pojistný limit navýšit. 
 • frekvence platby pojistného – nejvýhodnější ceny i podmínky jsou nabízeny u zákonného pojištění vozidla hrazeného ročně. Při sjednání pojištění s frekvencí platby čtvrtletně nebo půlročně je možné narazit na přirážky.
 • bonus – bonusy za beznehodovost mohou zákonné pojištění výrazně zlevnit, a to již po 12 měsících od sjednání.
 • možnost připojištění – velkou výhodou je možnost k zákonnému pojištění připojit i další připojištění pod stejnou pojišťovnou.

Vybrat to správné zákonné pojištění může zabrat nějaký čas. Skvělým pomocníkem je naše online kalkulačka povinného ručení, díky níž můžete ušetřit spoustu hodin hledání.

Asistenční služby zákonného pojištění

Kromě úhrad vzniklých škod při způsobení autonehody zákonné pojištění vozidel zahrnuje i některé asistenční služby, které mohou pomoci jak na území ČR, tak v EU.

Asistenční služby jsou k dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně – jejich rozsah je vždy definován v pojistné smlouvě nebo pojistných podmínkách, které jsou nedílnou součástí smlouvy. Ta mimo jiné obsahuje i telefonní číslo na asistenční linku, kterou je možné najít na zelené kartě.

V případě nouze lze využít linku pomoci řidičům s číslem 1224.

Jaké další výhody asistenční služby zákonného pojištění přináší?

 • oprava vozidla na místě nehody
 • odtah vozidla do 3,5 t a převoz do nejbližšího autoservisu
 • úschova nepojízdného vozidla
 • zapůjčení náhradního vozidla

Sjednání zákonného pojištění během několika minut

Nemalé množství klientů jistě nebaví obcházet jednotlivé pobočky pojišťoven a zjišťovat, kde si sjednat pojištění odpovědnosti nejlevněji. Dalším důvodem hledání výhodnějšího povinného ručení může být situace, kdy klient již zákonné pojištění vozidla má sjednané u některého z pojistitelů, ovšem z nějakého důvodu mu nevyhovuje.

V těchto případech je možné si vyhledat ceny povinného ručení vozidel nebo vyzkoušet naše online porovnání zákonných pojištění vozidel. Stačí, když žadatel zadá do formuláře několik málo údajů o jeho vozu.

Poté mu online služba kalkulačka pojištění auta nalezne ty nejvýhodnější nabídky. Ty budou navíc srovnané od těch nejlevnějších až po nejdražší pro náročné klienty. Z nich si pak stačí jen vybrat a snadno povinné ručení sjednat online.

Celý proces sjednání zákonného pojištění vozidla navíc trvá jen malou chvilku a hlavně probíhá z tepla domova. Během několika minut tak klienti mají pojištění odpovědnosti v klidu sjednané, a hlavně ušetří nejen čas, ale i peníze.

Díky našim kalkulačkám je možné z pohodlí domova pojistit auto i v rámci havárií, na něž se povinné ručení nevztahuje. S tím pomůže kalkulačka havarijního pojištění. Na cesty do zahraničí se bude jistě hodit i kalkulačka cestovního pojištění. Díky ní je možné sjednat si cestovní pojištění online.