Hraniční pojištění

Typ pojištění, který se uzavírá na českých hranicích pro vozidla z cizích zemí, bez zelené karty platné v České republice.

Poskytování hraničního pojištění zajišťuje Česká kancelář pojistitelů. Samotné pojištění je po uhrazení pojistného platné 15 dní.

To samé platí i pro české řidiče. Ten, kdo nemá platnou zelenou kartu, nemůže s vozidlem na území jiného státu v Evropě. Předtím, než tak učiní musí uhradit hraniční pojištění příslušného státu.