Zrušení pojistky na auto a povinného ručení

 • Asistence při zrušení povinného ručení
 • K dispozici vzor pro výpověď povinného ručení
 • Při ukončení povinného ručení nabídka akční a levnější pojistky

Jak zrušit povinného ručení?

U výpovědi povinného ručení je důležité znát mnoho faktorů, které ji ovlivňují. Dále je také nutné, aby dotyčný věděl, jakými způsoby se může výpověď povinného ručení podat a v jakých lhůtách. Změna a zrušení povinného ručení může ušetřit až několik tisíc korun ročně. Jak podat výpověď a jak zrušit povinné ručení?

Povinné ručení se sjednává vždy na dobu neurčitou a délka pojistného plnění pro pojistné období je vždy jeden rok. Pokud nedojde ke zrušení povinného ručení ze strany klienta, tak se po uplynutí této doby pojistná smlouva automaticky prodlužuje.

U výpovědi povinného ručení je důležité i myslet na nové pojištění. V tomto případě může pomoci při výběru srovnávač povinného ručení, který porovná veškeré nabídky na trhu a vybere tu nejvýhodnější.

Nabízí se také možnost využití kalkulačky povinného ručení, přes kterou se sjedná povinné ručení online.

Pokud hledáte ideální variantu pro pojištění svého vozidla, vyzkoušejte kalkulačku povinného ručení.

Porovnat ceny povinného ručení >

Způsoby pro výpověď povinného ručení

Je hned několik způsobů, jak vypovědět pojišťovně smlouvu o povinném ručení. Nejjednodušší je výpověď pojistné smlouvy před koncem pojistného období. Pro výpověď je také důležité vědět, kde je k nalezení výpověď povinného ručení vzor.

Způsoby ukončení povinného ručení jsou:

 • výpověď povinného ručení ke konci pojistného období
 • výpověď povinného ručení u nové smlouvy
 • výpověď povinného ručení po vzniku nějaké pojistné události
 • prodej vozidla nebo změna vlastníka vozidla
 • výpověď povinného ručení z důvodu vyřazení vozidla z evidence
 • výpověď povinného ručení z důvodu zvýšení pojistného
 • ukončení povinného ručení bez udání důvodu
Zrušení pojistky na auto vede k navázání nové spolupráce s novým pojistitelem.

Proč se vyplatí přejít k jinému pojistiteli?

Jaké výhody mohou zákazníkovi plynout ze změny povinného ručení? Jedná se např. o:

 • výhodnější cenová nabídka
 • nehrozí ztráta bonusů
 • rychlé a jednoduché sjednání pojištění
 • vše proběhne online

Co má obsahovat výpověď povinného ručení? Výpověď, kterou musíte zaslat na adresu pojišťovny, by měla obsahovat zejména:

Pouze výpověď obsahující všechny tyto údaje lze považovat za kompletní. Mnoho pojišťoven poskytuje i u výpovědi pojistné smlouvy vzor.

Zrušení pojistky na auto kvůli vyřazení automobilu z evidence vozidel

V případě odhlášení vozidla z evidence motorových vozidel končí i smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. V této situaci zrušení pojistky na auto je nutné informovat pojišťovnu a celou věc doložit potvrzením o trvalém vyřazení vozidla nebo o jeho likvidaci.

Výpověď pojistné smlouvy ke konci pojistného období

Pokud chce pojištěný vypovědět pojistnou smlouvu na konci pojistného období, je nutné ji doručit do pojišťovny nejpozději 6 týdnů před jejím koncem. V opačném případě by se pojištění obnovilo.

Jak vypočítat datum, kdy se dostavit na poštu s obálkou, je jednoduché. Stačí vzít doklad o sjednání povinného ručení, tedy zelenou kartu a zjistit, do kdy platí. Od tohoto termínu stačí odečíst dva měsíce a tím získá pojištěný datum, kdy by zhruba měl výpověď pojistné smlouvy odeslat.

Je také důležité dopis odeslat doporučeně. V opačném případě se totiž může snadno stát, že se pojistitel bude vymlouvat, že zrušení pojistky na auto nedostal.

Ukončení povinného ručení bez udání důvodu

V případě, že z jakéhokoliv důvodu žadatelovi uzavřená smlouva nevyhovuje, má právo od pojistné smlouvy odstoupit. Musí ji však vypovědět a ukončení povinného ručení musí proběhnout nejpozději do 2 měsíců od jejího uzavření. Pokud tak neučiní, nedojde ke zrušení pojistky na auto a bude platit zbytečné storno poplatky.

Výpověď pojistné smlouvy z důvodu výše pojistného

Může se stát, že pojištěný obdrží složenku s platbou pojistky na následující rok. Potom si pomocí naší kalkulačky najde daleko výhodnější nabídku, a spolupráci se stávající pojišťovnou bude chtít ukončit.

Pokud tato situace nastane, nabízí se možnost odstoupit od pojistné smlouvy do 30 dnů od obdržení příkazu k platbě.

Zrušení povinného ručení z důvodu prodeje vozidla

Zrušit pojistnou smlouvu lze také v případě přepisu auta. Tento typ zrušení povinného ručení z důvodu prodeje vozidla patří mezi je nejčastější. Ihned poté, co je sepsána s novým majitelem vozidla kupní smlouva, je třeba zaslat její kopii či kopii velkého technického průkazu stávajícímu pojistiteli.

Pojistná smlouva zaniká dnem oznámení výpovědi povinného ručení pojišťovně. Tím dojde k ukončení povinného ručení.

Výpověď pojistné smlouvy po vzniku pojistné události

V případě, že se pojištěný stane účástníkem nějaké pojistné události – dopravní nehoda, může dát výpověď pojistné smlouvy do 3 měsíců od oznámení vzniku pojistné události. Pojistná smlouva je poté ukončena do 1 měsíce od doručení ukončení povinného ručení.

Ovšem v tomto případě je možné, aby ukončila pojistnou smlouvu také pojišťovna. Děje se tak především z důvodu, že pojištěný způsobil škodu už po několikáté.

Žádost o výpověď povinného ručení – vzor

Pro ukončení povinného ručení mývá každá pojišťovna své dokumenty ke stažení a vyplnění. Formuláře jsou také dostupné u různých srovnávačů pojištění.

 • výpověď povinného ručení AXA

AXA nabízí na svých internetových stránkách ke stažení PDF soubor s formulářem pro výpověď pojistné smlouvy – vzor, na motorová vozidla. Výpověď povinného ručení AXA je tak velmi snadná.

 • výpověď povinného ručení ČPP

Česká podnikatelská pojišťovna ČPP nabízí na svých stránkách vzorový formulář, který lze vyplnit pro ukončení pojistné smlouvy, tedy výpověď povinného ručení vzor.

Výpověď povinného ručení Generali je možné podat 4 způsoby – na pobočce Generali nebo prostřednictvím svého pojišťovacího zprostředkovatele, telefonicky či poštou. Na internetových stránkách jsou dostupné veškeré informace ohledně zrušení povinného ručení, včetně formuláře pro výpověď povinného ručení Generali.

Výpověď povinného ručení Kooperativa se podává buď osobně na pobočce, telefonicky či zaslání vyplněného formuláře poštou. Formulář pro ukončení pojistné smlouvy je ke stažení na internetových stránkách Kooperativy.

Výpověď povinného ručení – postup

Výpověď, jak již bylo zmíněno výše, musí obsahovat podstatné náležitosti o pojistiteli a pojistné smlouvě. Je možné donést výpověď povinného ručení buď osobně na pobočku nebo zaslat jako doporučený dopis.

V případě, že pojišťovna nemá svůj vlastní formulář k ukončení pojistné smlouvy, doporučujeme využít obecný.

Výpověď povinného ručení vzor je k dispozici zde >

V případě jakýchkoliv dotazů je možné informovat zákaznický servis.