Výpověď povinného ručení – ukončení a zrušení

 • Asistence při zrušení povinného ručení
 • K dispozici vzor pro výpověď povinného ručení
 • Při ukončení povinného ručení nabídka akční a levnější pojistky

Jak zrušit povinného ručení?

U výpovědi povinného ručení je důležité znát mnoho faktorů, které ji ovlivňují. Dále je také nutné, aby dotyčný věděl, jakými způsoby se může výpověď povinného ručení podat a v jakých lhůtách. Změna a zrušení povinného ručení může ušetřit až několik tisíc korun ročně. Jak podat výpověď a jak zrušit povinné ručení?

Povinné ručení se sjednává vždy na dobu neurčitou a délka pojistného plnění pro pojistné období je vždy jeden rok. Pokud nedojde ke zrušení povinného ručení ze strany klienta, tak se po uplynutí této doby pojistná smlouva automaticky prodlužuje.

U výpovědi povinného ručení je důležité i myslet na nové pojištění. V tomto případě může pomoci při výběru srovnávač povinného ručení, který porovná veškeré nabídky na trhu a vybere tu nejvýhodnější.

Nabízí se také možnost využití kalkulačky povinného ručení, přes kterou se sjedná povinné ručení online.

Pokud hledáte ideální variantu pro pojištění svého vozidla, vyzkoušejte kalkulačku povinného ručení.

Porovnat ceny povinného ručení >

Vypovězení povinného ručení – kdy ho vypovědět

Vypovědět povinné ručení má své hranice. Není možné, aby si klient rušil a sjednával nová pojištění každý měsíc. Základní doba pro odstoupení od pojistné smlouvy u pojišťovny je 6 týdnů před koncem pojistného období

Jak bylo zmíněno výše, pokud klient tuto dobu promešká a nevypoví pojistné, smlouva se mu automaticky prodlužuje na stejné období, na které byla uzavřena doteď. Existují konkrétní situace, kdy klient může smlouvu vypovědět. 

Jedním z nich je prodej vozidla. Jakmile si klient zakoupí nové vozidlo, podá výpověď povinného ručení pojišťovně, která přeplatek z pojistného vrátí klientovi na účet. Dalším z nich je odcizení vozu, vyřazení z evidence vozidel, vznik pojistné události nebo zvýšení pojistného ze strany pojišťovny.

Často se stává, že při koupi nového a ojetého vozidla nabízí prodejci sjednání povinného ručení přímo na prodejně u jejich sjednaných pojistitelů. Pro většinu majitelů nových vozů je to velká výhoda a úspora času. S autem bez sjednání povinného ručení nemohou vyjet na silnice. 

Pokud by však majitel nového vozidla nebyl s pojištěním spokojený, může vypovědět novou smlouvu do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy. 

Jak zrušit pojistku na auto

Existuje řada důvodů, která vede klienta ke zrušení pojistky na auto. Pokud dodrží zákonem stanovené podmínky pro zrušení, není se čeho bát. Pojišťovna by měla za těchto podmínek vyjít klientovi vstříc. Vzor zrušení povinného ručeníje volně ke stažení na stránkách pojišťoven.

Výpověď pojistné smlouvy – vzor

Samotné zrušení pojištění na auto je velmi jednoduché, stačí k tomu vyplnit formulář. Vzor výpovědi pojistné smlouvymá každá pojišťovna na svých webových stránkách. 

Co obsahuje výpověď pojistné smlouvy:

 • název, adresa a údaje o pojišťovně
 • jméno, příjmení a adresa pojistníka
 • číslo uzavřené pojistné smlouvy
 • proč chce klient vypovědět pojistnou smlouvu
 • datum, místo a podpis pojistníka

Výpověď pojistné smlouvy se zasílá prostřednictvím pošty na adresu sídla pojišťovny. Jedná-li se o prodej vozidla, na které byla sjednána pojistka, musí klient doložit kupní smlouvu. Stačí kopie. I v případě odhlášení z registru vozidel je na místě dodat kopii velkého technického průkazu, kde je zaznamenána změna. 

Způsoby pro výpověď povinného ručení

Je hned několik způsobů, jak vypovědět pojišťovně smlouvu o povinném ručení. Nejjednodušší je výpověď pojistné smlouvy před koncem pojistného období. Pro výpověď je také důležité vědět, kde je k nalezení výpověď povinného ručení vzor.

Způsoby ukončení povinného ručení jsou:

 • výpověď povinného ručení ke konci pojistného období
 • výpověď povinného ručení u nové smlouvy
 • výpověď povinného ručení po vzniku nějaké pojistné události
 • prodej vozidla nebo změna vlastníka vozidla
 • výpověď povinného ručení z důvodu vyřazení vozidla z evidence
 • výpověď povinného ručení z důvodu zvýšení pojistného
 • ukončení povinného ručení bez udání důvodu
Zrušení pojistky na auto vede k navázání nové spolupráce s novým pojistitelem.

Jak vypovědět povinné ručení dohodou

Poslední variantou, jak vypovědět povinné ručení, je dohodou. Pojišťovna musí na žádost o ukončení pojistného období kladně reagovat.  Jedná se o netradiční způsob, a také nejméně užívaný. Řada pojišťoven se z pochopitelných důvodů svých klientů nechce vzdát. 

Doporučujeme sečkat s uzavřením jiného pojištění na konečný souhlas ze strany původní pojišťovny. Důvod výhodnější nabídky není zpravidla akceptován nikdy. Naopak nespokojenost klienta, uvedený omyl v pojistné smlouvě jsou tím pravým důvodem odchodu. 

Proč se vyplatí přejít k jinému pojistiteli?

Jaké výhody mohou zákazníkovi plynout ze změny povinného ručení? Jedná se např. o:

 • výhodnější cenová nabídka
 • nehrozí ztráta bonusů
 • rychlé a jednoduché sjednání pojištění
 • vše proběhne online

Změna povinného ručení 

Pojišťovna zasílá každý rok minimálně 2 měsíce před uplynutím pojistného období zprávu s cenou na další navazující pojistné období. Pokud dojde ke zvýšení ceny, klient může beztrestně přejít k jiné pojišťovně. Stačí, když ukončí dosavadní smlouvu do data uvedeného ve výročním dopise. 

Změna povinného ručení nemá žádný negativní dopad na pojistníka. Změnou povinného ručení nepřichází o své bonusy a změna je bezplatná. Člověk tím může naopak jen získat. 

Zrušení pojistky na auto kvůli vyřazení automobilu z evidence vozidel

V případě odhlášení vozidla z evidence motorových vozidel končí i smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. V této situaci zrušení pojistky na auto je nutné informovat pojišťovnu a celou věc doložit potvrzením o trvalém vyřazení vozidla nebo o jeho likvidaci.

Takzvaným uložením značek do depozita je možné vypovědět pojistnou smlouvu zkrátka kdykoliv. Nejčastěji je tomu tak u vozidel, které se používají jen přes sezónu. Jsou jimi například motorky a čtyřkolky. 

Uložení značek do depozitu je řešením při dlouhodobém nepoužívání vozidla. Výhodou je, že prokázáním nemusí majitel vozidla platit povinné ručení, případně havarijní pojištění. A kde se to dá vyřídit? Na obecním úřadě s rozšířenou působností. 

Od začátku roku 2015 není třeba vyřizovat uložení značek do depozitu na úřadu spadajícího do územního obvodu trvalého bydliště majitele vozidla. Dnes je to možné na kterékoliv pobočce. 

S sebou musí mít majitel nebo provozovatel automobilu občanský průkaz, velký technický průkaz, vyplněnou žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel. Pokud bylo auto odcizeno, tak potvrzení sepsané Policií ČR.

Jakmile touží majitel vozidla po opětovném používání auta, stačí, když zajde na úřad s rozšířenou působností a předloží zelenou kartu ověřující uzavření povinného ručení, velký techničák a papír o potvrzení vyřazení vozidla. Automobil musí mít také platnou STK

Výpověď pojistné smlouvy ke konci pojistného období

Pokud chce pojištěný vypovědět pojistnou smlouvu na konci pojistného období, je nutné ji doručit do pojišťovny nejpozději 6 týdnů před jejím koncem. V opačném případě by se pojištění obnovilo.

Jak vypočítat datum, kdy se dostavit na poštu s obálkou, je jednoduché. Stačí vzít doklad o sjednání povinného ručení, tedy zelenou kartu a zjistit, do kdy platí. Od tohoto termínu stačí odečíst dva měsíce a tím získá pojištěný datum, kdy by zhruba měl výpověď pojistné smlouvy odeslat.

Je také důležité dopis odeslat doporučeně. V opačném případě se totiž může snadno stát, že se pojistitel bude vymlouvat, že zrušení pojistky na auto nedostal.

Ukončení povinného ručení bez udání důvodu

V případě, že z jakéhokoliv důvodu žadatelovi uzavřená smlouva nevyhovuje, má právo od pojistné smlouvy odstoupit. Musí ji však vypovědět a ukončení povinného ručení musí proběhnout nejpozději do 2 měsíců od jejího uzavření. Pokud tak neučiní, nedojde ke zrušení pojistky na auto a bude platit zbytečné storno poplatky.

Výpověď pojistné smlouvy z důvodu výše pojistného

Může se stát, že pojištěný obdrží složenku s platbou pojistky na následující rok. Potom si pomocí naší kalkulačky najde daleko výhodnější nabídku, a spolupráci se stávající pojišťovnou bude chtít ukončit.

Pojišťovna je povinna ze zákona oznámit svému klientovi zvyšující se cenu za pojistné minimálně 2 měsíce před ukončením daného pojistného období. Pokud tato situace nastane, nabízí se možnost odstoupit od pojistné smlouvy do 30 dnů od obdržení příkazu k platbě.

Zrušení povinného ručení z důvodu prodeje vozidla

Zrušit pojistnou smlouvu lze také v případě přepisu auta. Tento typ zrušení povinného ručení z důvodu prodeje vozidla patří mezi je nejčastější. Ihned poté, co je sepsána s novým majitelem vozidla kupní smlouva, je třeba zaslat její kopii či kopii velkého technického průkazu stávajícímu pojistiteli.

Pojišťovna vyplácí následně přeplatek nejčastěji na účet klienta. Přeplatek za pojistné se počítá ode dne nahlášení prodeje vozidla do konce pojistného období. 

Zrušení povinného ručení při prodeji vozidla

Proč se doporučuje zaslat informaci o prodeji vozidla pojišťovně ihned? Protože pojišťovna vypočítává výši zbylého pojistného od doby oznámení na pojišťovnu, nikoliv od data prodeje vozidla. Pojistník tak přichází o peníze za každý den. 

Pojistná smlouva zaniká dnem oznámení výpovědi povinného ručení pojišťovně. Tím dojde k ukončení povinného ručení. Vzor ukončení povinného ručení je ke stažení na webových stránkách pojišťoven.

Výpověď pojistné smlouvy po vzniku pojistné události

V případě, že se pojištěný stane účástníkem nějaké pojistné události – dopravní nehoda, může dát výpověď pojistné smlouvy do 3 měsíců od oznámení vzniku pojistné události. Pojistná smlouva je poté ukončena do 1 měsíce od doručení ukončení povinného ručení.

Ovšem v tomto případě je možné, aby ukončila pojistnou smlouvu také pojišťovna. Děje se tak především z důvodu, že pojištěný způsobil škodu už po několikáté.

Při úspěšné výpovědi pojistné smlouvy může požadovat pojišťovna po svém klientovi vrácení zelené karty na kteroukoliv z poboček nebo o její zaslání na adresu sídla. 

Podat výpověď po vzniku pojistné události je možné jak ze strany stávajícího klienta, tak ze strany pojišťovny.

Žádost o výpověď povinného ručení – vzor

Pro ukončení povinného ručení mývá každá pojišťovna své dokumenty ke stažení a vyplnění. Formuláře jsou také dostupné u různých srovnávačů pojištění.

Žádost o zrušení pojistné smlouvy vzor

Žádost o zrušení pojistné smlouvy by měla primárně obsahovat jméno a adresu pojišťovny, jméno a adresu pojistníka, číslo pojistné smlouvy společně s důvodem pro výpověď smlouvy. Pojistitel musí uvést i datum, místo a vlastnoruční podpis.

Je na místě uvést bankovní účet, na který má pojišťovna zaslat přeplatek z nevyužitého povinného ručení. V některých případech je možné zažádat o složenku, která dorazí na adresu pojistitele. Ten si ji pak následně může vybrat na poště.

 • výpověď povinného ručení AXA

AXA nabízí na svých internetových stránkách ke stažení PDF soubor s formulářem pro výpověď pojistné smlouvy – vzor, na motorová vozidla. Výpověď povinného ručení AXA je tak velmi snadná.

Výpovědní doba pro Axa zrušení povinného ručení je do 2 měsíců po jejím uzavření. Je třeba mít na paměti, že do této doby musí být žádost o zrušení povinného ručení axa doručena pojišťovně. To neplatí pro axa výpověď smlouvy onlineJaké jsou výhody pro sjednání povinného ručení online?

 • výpověď povinného ručení ČPP

Česká podnikatelská pojišťovna ČPP nabízí na svých stránkách vzorový formulář, který lze vyplnit pro ukončení pojistné smlouvy, tedy výpověď povinného ručení vzor. Výpověď pojistné smlouvy čpp je nutné podat formálně osobně na pobočce pojišťovny nebo zaslat doporučeně na adresu sídla. 

Výpověď povinného ručení čpp je možné podat i v případě odcizení vozidla. K žádosti je nutné přiložit doklad, který prokazuje odcizení vozidla. Nejčastěji jím bývá protokol sepsaný Policií ČR. Čpp formuláře jsou na webových stránkách pojišťovny volně ke stažení. Čpp zrušení povinného ručení online tak nebylo nikdy snazší. Posílá-li člověk zrušení povinného ručení čpp prostřednictvím emailové adresy, doporučuje se zprávu naskenovat jako přílohu a do emailu vložit elektronický podpis pojistníka.

Výpověď povinného ručení Generali je možné podat 4 způsoby – na pobočce Generali nebo prostřednictvím svého pojišťovacího zprostředkovatele, telefonicky či poštou. Na internetových stránkách jsou dostupné veškeré informace ohledně zrušení povinného ručení, včetně formuláře pro výpověď povinného ručení Generali.

Výpověď pojistné smlouvy Generali začíná výběrem vhodného formuláře podle důvodu pro ukončení pojistné smlouvy s pojišťovnou. Na webových stránkách Generali si klient stáhne formulář a doplní požadované údaje o něm společně s číslem smlouvy.

Dalším krokem je samotné podepsání výpovědi v listinné formě. K výpovědi je na místě přidat patřičné dokumenty, které prokazují pravdivost důvodu pro ukončení pojištění. Podepsaná výpověď se společně s přílohami vloží do obálky a zašle na adresu Generali.

Výpověď povinného ručení Kooperativa se podává buď osobně na pobočce, telefonicky či zaslání vyplněného formuláře poštou. Formulář pro ukončení pojistné smlouvy je ke stažení na internetových stránkách Kooperativy.

Našel-li si stávající klient například výhodnější nabídku pro pojištění jeho vozidla, může podat žádost Kooperativě o zrušení povinného ručení. Neplatí však pravidlo, že podaná žádost o souhlas se považuje za ukončenou. Klient musí vyčkat na vyjádření Kooperativy na souhlasný projev výpovědi smlouvy.

Ať už jde o ukončení povinného ručení kooperativa u motocyklu, automobilu nebo nákladního automobilu, v každém případě je možné za stanovených podmínek ukončit pojistnou smlouvu o zákonném pojištění. 

Výpověď povinného ručení – postup

Výpověď, jak již bylo zmíněno výše, musí obsahovat podstatné náležitosti o pojistiteli a pojistné smlouvě. Je možné donést výpověď povinného ručení buď osobně na pobočku nebo zaslat jako doporučený dopis.

V případě, že pojišťovna nemá svůj vlastní formulář k ukončení pojistné smlouvy, doporučujeme využít obecný.

Výpověď povinného ručení vzor je k dispozici zde >

V případě jakýchkoliv dotazů je možné informovat zákaznický servis.