Výpověď povinného ručení

 • Nejvýhodnější nabídky zákonného pojištění na jednom místě
 • Porovnání cen vám přinese úsporu peněz

U výpovědi povinného ručení je důležité znát mnoho faktorů, které ji ovlivňují. Dále je také nutné, aby dotyčný věděl, jakými způsoby se může výpověď povinného ručení podat a v jakých lhůtách. I změna povinného ručení může ušetřit i několik tisíc ročně. Jak tedy podat výpověď povinného ručení?

Povinné ručení se sjednává vždy na dobu neurčitou a délka pojistného plnění pro pojistné období je vždy jeden rok. Po uplynutí této doby se pojistná smlouva automaticky prodlužuje.

U výpovědi povinného ručení je důležité i myslet na nové pojištění. V tomto případě může pomoci při výběru srovnávač povinného ručení, který porovná veškeré nabídky na trhu a vybere tu nejvýhodnější.

Nabízí se také možnost využití kalkulačky povinného ručení, přes kterou se sjedná povinné ručení z pohodlí domova online.

Pokud hledáte ideální variantu pro pojištění svého vozidla, vyzkoušejte naši kalkulačku.

Porovnat ceny povinného ručení >

Způsoby výpovědi smlouvy

Je hned několik způsobů, jak vypovědět pojišťovně smlouvu o povinném ručení. Nejjednodušší je výpověď pojistné smlouvy před koncem pojistného období.

Způsoby ukončení povinného ručení jsou:

 • výpověď povinného ručení ke konci pojistného období,
 • výpověď povinného ručení u nové smlouvy,
 • výpověď povinného ručení po vzniku nějaké pojistné události,
 • prodej vozidla nebo změna vlastníka vozidla,
 • výpověď povinného ručení z důvodu vyřazení vozidla z evidence,
 • výpověď povinného ručení z důvodu zvýšení pojistného,
 • ukončení povinného ručení bez udání důvodu.
Zrušení pojistky na auto vede k navázání nové spolupráce s novým pojistitelem.

Proč se vyplatí přejít k jinému pojistiteli?

Jaké výhody mohou zákazníkovi plynout ze změny povinného ručení? Jedná se např. o:

 • výhodnější cenová nabídka,
 • nehrozí ztráta bonusů,
 • rychlé a jednoduché sjednání pojištění,
 • vše proběhne online.

Co má obsahovat výpověď? Výpověď, kterou musíte zaslat na adresu pojišťovny, by měla obsahovat zejména:

 • vaše jméno,
 • bydliště,
 • číslo pojistné smlouvy,
 • datum a místo podpisu,
 • vlastní podpis.

Pouze výpověď obsahující všechny tyto údaje lze považovat za kompletní.

Výpověď pojistné smlouvy ke konci pojistného období

Pokud chcete vypovědět pojistnou smlouvu na konci pojistného období, je nutné ji doručit do pojišťovny nejpozději 6 týdnů před jejím koncem. V opačném případě by se pojištění obnovilo.

Jak vypočítat datum, kdy se dostavit na poštu s obálkou, je jednoduché. Stačí vzít doklad o sjednání povinného ručení, tedy zelenou kartu a zjistit, do kdy platí. Od tohoto termínu stačí odečíst dva měsíce a získáte datum, kdy byste zhruba měli výpověď pojistné smlouvy odeslat.

Je také důležité dopis odeslat doporučeně. V opačném případě se totiž může snadno stát, že váš pojistitel se bude vymlouvat, že od vás nic neobdržel.

Ukončení povinného ručení bez udání důvodu

V případě, že vám z jakéhokoliv důvodu uzavřená smlouva nevyhovuje, máte právo od pojistné smlouvy odstoupit. Musíte ji však vypovědět nejpozději do 2 měsíců od jejího uzavření. Pokud tak neučiníte, nedojde k ukončení povinného ručení a budete platit zbytečné storno poplatky.

Výpověď pojistné smlouvy z důvodu výše pojistného

Může se stát, že obdržíte složenku s platbou pojistky na následující rok. Potom si pomocí naší kalkulačky najdete daleko výhodnější nabídku, a spolupráci se stávající pojišťovnou budete chtít ukončit. Pokud tato situace nastane, máte možnost odstoupit od pojistné smlouvy do 30 dnů od obdržení příkazu k platbě.

Ukončení povinného ručení z důvodu prodeje vozidla

Tento typ zrušení pojistky na auto je nejčastějším. Ihned poté, co sepíšete s novým majitelem vozidla kupní smlouvu, zašlete její kopii či kopii velkého technického průkazu vašemu pojistiteli.

Pojistná smlouva zaniká dnem oznámení výpovědi povinného ručení pojišťovně. Tím dojde k ukončení vašeho povinného ručení.

Ukončení povinného ručení kvůli vyřazení automobilu z evidence vozidel

V případě, že je automobil vyřazen z evidence motorových vozidel, končí i smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. V této situaci je nutné informovat pojišťovnu a celou věc doložit potvrzením o trvalém vyřazení vozidla nebo o jeho likvidaci.

Výpověď pojistné smlouvy po vzniku pojistné události

V případě, že se stanete účástníkem nějaké pojistné události – dopravní nehoda, můžete dát výpověď pojistné smlouvy do 3 měsíců od oznámení vzniku pojistné události. Pojistná smlouva je poté ukončena do 1 měsíce od doručení výpovědi povinného ručení.

Ovšem v tomto případě je možné, aby ukončila pojistnou smlouvu také pojišťovna. Děje se tak především z důvodu, že pojištěný způsobil škodu už po několikáté.

Žádost o ukončení povinného ručení

Pro ukončení povinného ručení mývá každá pojišťovna své dokumenty ke stažení a vyplnění. Formuláře jsou také dostupné u různých srovnávačů pojištění.

 • výpověď povinného ručení AXA

AXA nabízí na svých internetových stránkách ke stažení PDF soubor s formulářem pro ukončení pojistné smlouvy na motorová vozidla. Výpověď povinného ručení AXA je tak velmi snadná.

 • výpověď povinného ručení ČPP

I Česká podnikatelská pojišťovna nabízí na svých stránkách vzorový formulář, který lze vyplnit pro ukončení pojistné smlouvy.

 • výpověď povinného ručení Generali

Výpověď povinného ručení Generali je možné podat 4 způsoby – na pobočce Generali nebo prostřednictvím svého pojišťovacího zprostředkovatele, telefonicky či poštou. Na internetových stránkách jsou dostupné veškeré informace ohledně zrušení pojistky na auto, včetně formuláře pro výpověď povinného ručení Generali.

 • výpověď povinného ručení Kooperativa

Výpověď povinného ručení Kooperativa se podává buď osobně na pobočce, telefonicky či zaslání vyplněného formuláře poštou. Formulář pro ukončení pojistné smlouvy je ke stažení na internetových stránkách Kooperativy.

Výpověď povinného ručení vzor

Výpověď, jak již bylo zmíněno výše, musí obsahovat podstatné náležitosti o pojistiteli a pojistné smlouvě. Je možné donést výpověď povinného ručení buď osobně na pobočku nebo zaslat jako doporučený dopis.

V případě, že vaše pojišťovna nemá svůj vlastní formulář k ukončení pojistné smlouvy, doporučujeme využít obecný.

Výpověď povinného ručení vzor je k dispozici zde >

Pokud vám bude cokoliv nejasné, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám pomůžeme!