Kooperativa

 • Kooperativa nabízí asistenční služby zdarma
 • 2. největší pojišťovna na tuzemském trhu

Kooperativa pojišťovna – pojištění, recenze

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu. Kooperativa byla založena v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa.

Vienna Insurance Group, jíž je Kooperativa členem, byla založena již roku 1824 ve Vídni a brzy se stala jednou z nejvýznamnějších rakouských pojišťoven.

Své služby Vienna Insurance Group kromě České republiky poskytuje také v dalších středoevropských a východoevropských zemích, kde má přes 50 dceřiných společností.

Podle srovnání ČAP je díky základnímu jmění 3 miliardy Kč a s 22% podílem na celkovém předepsaném pojistném dnes Kooperativa druhou největší pojišťovnou v České republice.

Kooperativa povinné ručení

Povinné ručení je pojištění vozidla, které všichni majitelé musí povinně dle zákona zařídit. Chrání proti škodám způsobeným třetí straně např. při haváriích. Jízda bez povinného ručení se může velmi prodražit, pokuta se číslí až na 40 000 Kč.

I přestože je povinné ručení ze zákona dané, může klientovi ušetřit mnoho starostí a financí, navíc platí i mimo území ČR. Najít nejvýhodnější povinné ručení >

Kooperativa nabízí více druhů povinného ručení. V základním se pojišťují škody způsobené vozidlem klienta. Konkrétně:

 • újma na zdraví nebo usmrcení
 • způsobená škoda na cizím vozidle nebo ušlém zisku

V Kooperativě je možné snadno zařídit i další připojištění, která mohou ušetřit mnoho starostí. Mezi ty patří:

 • asistenční služby – v jakékoliv situaci Kooperativa klienta naviguje a pomáhá se zorientovat
 • pojištění skla
 • poškození vozidla zvířetem
 • nezaviněná nehoda
 • úraz – při úrazu se nemusí klient obávat o finance
 • náhradní vozidlo – Kooperativa poskytuje v případě nehody náhradní vozidlo
 • zavazadla – odcizení nebo poškození zavazadel a věcí v autě
 • pojištění právní ochrany Pojišťovna zařídí právní poradenství související s pojištěným vozidlem

Cena povinného ručení online se počítá dle několika faktorů, patří sem údaje o vozidle či majiteli. Kalkulace povinného ručení se také odráží o škodnou minulost klienta, to znamená, že pokud klient jezdil bez nehod, má nárok na slevu.

Pokud je tomu naopak, může pojišťovna přičíst přirážku. Vliv na snížení ceny mohou mít i jiná uzavřená pojištění u Kooperativy, díky nim může klient získat slevu až 6 %.

Kooperativa povinné ručení je ze zákona dané a musí ho mít sjednané každý řidič, jinak hrozí pokuty až 40 000 Kč.

Podle porovnání je pojištění auta od Kooperativy jedním z nejvýhodnějších. Nabízí totiž rychlou opravu vozidla u smluvních servisů a zapůjčení náhradního vozidla po celou dobu opravy.

Díky tomu může být pro spousty lidí výhodnější zrušení povinného ručení a sjednat si nové zákonné pojištění právě u Kooperativy.

Povinné ručení je pro majitele aut povinné, může však ušetřit mnoho financí i starostí.

Najít nejvýhodnější povinné ručení >

Havarijní pojištění Kooperativa

Bohužel povinné ručení nekryje škody způsobené na voze majitele. Pro tyto případy je třeba sjednat havarijní pojištění. Havarijní pojištění Kooperativa kryje tyto události:

 • základní havárie – proplacení škod způsobených poškozením nebo zničením auta
 • odcizení
 • živelné pohromy – ochrana před škodami způsobenými povodněmi, větrem či dalšími přírodními vlivy
 • vandalismus

Vždy však lze vybrat, na jaká rizika se havarijní pojištění Kooperativa bude vztahovat. Dle toho se odvíjí cena havarijního pojištění. Dále se cena počítá z podobných údajů jako povinné ručení. Spočítat cenu havarijního pojištění >

Důležitý faktor také tvoří tzv. spoluúčast. Ta značí podíl, kterým se majitel spolupodílí na náhradě škody. Platí pravidlo čím vyšší spoluúčast, tím nižší pojistné. Cena se opět může snižovat či zvyšovat dle předchozích jízd bez nehod, díky tomu lze ušetřit na nejlevnějším havarijním pojištění Kooperativa až 50 %.

Havarijní pojištění kryje škody způsobené na vozidle klienta, chrání před haváriemi, vandalismem i odcizením.

Sjednat nejvýhodnější havarijní pojištění >

K havarijnímu pojištění Kooperativa nabízí stejná připojištění jako k povinnému ručení.

Kooperativa pojišťovna – pojistné limity

Stejně jako jiné pojišťovny i Kooperativa má své pojistné limity. Jedná se o maximální částky, které pojišťovna vyplatí. Na trhu se však Kooperativa značí jedněmi z nejvyšších hodnot.

VariantaŠkody na majetku a ušlý ziskŠkody na zdraví
Standard35 mil. Kč54 mil. Kč
Benefit70 mil. Kč70 mil. Kč

Tyto částky se liší u každého pojištění a jeho připojištěních. Při jeho zařizování se tedy vyplatí jej zkontrolovat u konkrétního sjednání.

Kooperativa cestovní pojištění

Podobně výhodné služby nabízí Kooperativa pojišťovna i milovníkům turistiky. Možnost sjednání online cestovní pojištění do zahraničí nabízí také možnost výběru ze dvou základních typů. Těmi jsou KOLUMBUS pro ojedinělé cesty do zahraničí, zatímco KOLUMBUS ABONENT se vyplatí těm, kteří cestují do ciziny pravidelně.

Cena zdravotní péče v zahraničí většinou mnohonásobně převyšuje náklady na léčbu v České republice. Kooperativa cestovní pojištění kryje menší i větší škody, hradí všechny výdaje od ošetření až po převoz do České republiky.

Na rozdíl od veřejného zdravotního pojištění, Kooperativa proplatí náklady na zdravotní péči v plné výši v cenách destinace. Najít nejvýhodnější cestovní pojištění >

Základní cestovní pojištění Kooperativa kryje i běžné sporty, pro cesty na hory nebo aktivní turistiku se vyplatí připlatit za připojištění na aktivní sporty. Mezi další připojištění patří např. pojištění zavazadel či storno zájezdu.

Cestovní pojištění Kooperativa nabízí mnoho výhod, navíc jeho cena je velmi nízká a lze ji ještě snížit řadou slevových akcí.

Cenově se cestovní pojištění Kooperativa pohybuje velmi nízko. Za základní pojištění na den zaplatí klient 20 Kč, navíc při sjednání online ho čeká ještě sleva 20 %. Na různé věkové kategorie se vztahují další slevové akce, děti do 6 let mají pojištění zdarma.

Cestovní pojištění se vztahuje převážně na pokrytí lékařských výdajů, které se v cizích zemích mohou prodražit.

Najít nejlevnější cestovní pojištění >

Životní pojištění Kooperativa

Kooperativa životní pojištění se dělí na rizikové životní pojištění a investiční životní pojištění. Rizikové životní pojištění Kooperativa chrání klienta v případech úmrtí, nemoci, invalidity, úrazu a dalších rizik. Pokrývá také pokles nebo výpadek příjmu po nemoci nebo úrazu. Pojištění mohou využít jednotlivci i celé rodiny, včetně dětí.

TIP: Velice kvalitní a férové životní pojištění nabízí pojišťovna Maxima.

Investiční životní pojištění Kooperativa na rozdíl od rizikového na konci pojistného období vyplatí určitou částku. Kromě pojištění stejných událostí jako v případě rizikového životního pojištění zároveň klient i investuje. Na konci životního pojištění Kooperativa mu budou vyplaceny jeho finanční rezervy.

Úrazové pojištění Kooperativa

Na jízdy autem či cesty do zahraničí se vyplatí sjednat úrazové pojištění Kooperativa. To se dá zařídit v rámci životního pojištění.

Úrazové pojištění Kooperativa pro cesty autem se vztahuje na na tělesné úrazy, trvalé následky, smrt následkem úrazu a na pobyt v nemocnici. Úrazové pojištění Kooperativa platí pro celou posádku auta.

Kooperativa pojištění – bonusy, malusy, slevy a doplňkové služby

Ceny pojištění Kooperativa se odvíjí také od tzv. bonusů či malusů. Malus znamená prodražení ceny, může být způsoben např. škodnou minulostí klienta. Naopak za delší bezškodné období může získat klient slevu.

Maximální bonus50 %
Maximální malus120 %
Segmentaceobjem motoru
Sleva 5 %roční platby
Doplňkové službyzdarma asistenční služby, zdarma živelní pojištění vozidla za příplatek pojištění čelního skla, úraz, zavazadla, právní ochrana, pomoc při nehodě

Kooperativa také nabízí mnoho doplňkových služeb, které jsou zcela zdarma k některým druhům pojištění. Mezi ty nejvýhodnější patří asistenční služby zdarma, které pomáhají při vyřízení pojistných událostí.

Kooperativa zákonné pojištění

Některá pojištění jsou povinná. Ať už se jedná o již zmiňované povinné ručení, které musí mít sjednané každý majitel auta. Kooperativa zákonné pojištění lze zařídit i pro zaměstnavatele, kteří musí pojistit své zaměstnance.

Pojištění kryje škody vzniklé na zaměstnancích při plnění pracovních úkolů, a to i při pracovních cestách bez místního omezení. Protože je toto Kooperativa zákonné pojištění povinné, nemusí se sjednávat pojistná smlouva.

Kooperativa pojišťovna – asistenční služby a možnosti připojištění

Kooperativa nabízí asistenční služby zdarma, stále lze však připlatit i další služby, které mohou v těžkých situacích pomoci. Jaké základní služby nabízí pojištění Kooperativa?

Platnost pro všechny státy „Zelené karty“ano
Země, kde neplatí toto povinné ručení
Možnosti připojištění
Čelní skloano
Všechna sklane
Úrazové připojištění přepravovaných osobano = 2 varianty
150 000 Kč smrt (varianta US)
37 500 Kč trvalé následky (varianta US)
400 000 Kč – smrt (varianta UV)
100 500 Kč – trvalé následky (varianta UV)
Úrazové pojištění řidičeano = 2 varianty
150 000 Kč smrt (varianta US)
37 500 Kč trvalé následky (varianta US)
400 000 Kč – smrt (varianta UV)
100 500 Kč – trvalé následky (varianta UV)
Pojištění zavazadelano (2 varianty)
Pojištění právní ochranyano
Půjčovné náhradního vozidlaano
Rozšířené asistenční službyano
Základní asistenční služby
Práce automechanika v ČRne (opravář zdarma)
Práce automechanika v zahraničíne
Odtah vozidla v ČR50 – 75 km
Odtah vozidla v zahraničí120 €, 50 – 75 km
Úschovna nepojízdného vozidla v ČRano (max. 10 dní)
Úschovna nepojízdného vozidla v zahraničíano (max. 7 dní)
Zapůjčení automobilune
Jízdenka na autobus nebo vlakne (1 nocleh, 50 €/osoba)
Letenka turistické třídyne (1 nocleh, 50 €/osoba)
Rozšířené asistenční služby
Práce automechanika v ČRne
Práce automechanika v zahraničíne (opravář zdarma)
Odtah vozidla v ČR75 – 3 000 km
Odtah vozidla v zahraničí75 – 3 000 km
Úschovna nepojízdného vozidla v ČRano (max. 10 dní)
Úschovna nepojízdného vozidla v zahraničíano (max. 7 dní)
Zapůjčení automobiluano (pouze při nehodě, max. 3 dny)
Jízdenka na autobus nebo vlakano (1 nocleh, 50 €/osoba)
Letenka turistické třídyano (1 nocleh, 50 €/osoba)
Další možnosti připojištění

U každého druhu pojištění lze sjednat připojištění na míru každému klientovi.

Kooperativa pojišťovna – základní informace

V případě jakýchkoliv potřeb může klient kontaktovat pojišťovnu Kooperativa na adrese:

 • telefon: +420 841 105 105
 • fax: +420 222 322 633
 • e-mail: info@koop.cz
 • webové stránky: www.koop.cz

Všechny Kooperativa pojištění lze vyřešit online, pokud však zákazník preferuje osobní sjednání, pobočky Kooperativa jsou rozprostřené po celé České republice.