Připojištění

Druh pojištění, který se může sjednat pomocí jedné pojistné smlouvy s hlavním typem pojištění. Nicméně s ním však netvoří jeden celek.