Nejlevnější havarijní pojištění online

 • Kompletní havarijní pojištění All Risk již od 2 153 Kč
 • Sjednání havarijního pojištění online
 • Bez nutnosti návštěvy servisu

Havarijní pojištění je dobrovolné pojištění, které se sjednává za účelem ochrany pojištěného. Co se z havarijního pojištění kryje? V jakých situacích se na něj řidiči mohou spolehnout? A kdy s pojistným plněním naopak rozhodně nepočítat?

Na rozdíl od povinného ručení, které je povinné ze zákona, se havarijní pojištění sjednává proto, aby pojišťovna v případě nehody uhradila škody pojištěnému. Jedná se tedy o velmi užitečný doplněk zákonného pojištění vozidla, které kryje škody způsobené na majetku či zdraví poškozeného.

Výběr havarijního pojištění usnadní online kalkulačka, která porovná dostupné nabídky a navrhne tu nejvýhodnější.

Porovnat havarijní pojištění >

Je na každém, zda se rozhodne havarijní pojištění sjednat. Určitě je však dobré pamatovat na to, že mohou nastat situace, kdy se havarijní pojištění vyplatí mít. Proč? Co se z havarijního pojištění kryje?

Co je hrazeno z havarijního pojištění?

Stejně jako povinné pojištění auta je i havarijní pojištění dostupné v různých variantách. Každá pojišťovna jich nabízí několik, proto není snadné se v jednotlivých nabídkách vyznat. Ke vyhledání toho nejvhodnějšího produktu slouží online kalkulačka havarijního pojištění, která pracuje s parametry konkrétního automobilu.

Každý řidič se může rozhodnout, zda si havarijní pojištění sjedná, nebo ne. Toto pojištění je totiž na rozdíl od povinného ručení dobrovolné.
Každý řidič se může rozhodnout, zda si havarijní pojištění sjedná, nebo ne. Toto pojištění je totiž na rozdíl od povinného ručení dobrovolné.

A co je z havarijního pojištění hrazeno? Havarijní pojištění se může vztahovat na: havárii (střet vozidel, náraz vozidla apod.), vandalismus, odcizení vozidla nebo jeho částí, živelnou událost (pád stromu, vichřice, povodeň, úder blesku, lavina apod.). Každý řidič si může vybrat, o co přesně má zájem.

Co kryje havarijní pojištění v základní variantě:

 • havárie
 • živelná událost

nebo:

 • krádež vozidla nebo jeho částí
 • živelná událost

Rizika hrazená z nejlevnějšího havarijního pojištění se mohou u jednotlivých pojišťoven nepatrně lišit. Pokud základní varianta havarijního pojištění nekryje požadované riziko, lze si přiobjednat tzv. doplňkové pojištění.

Co kryje havarijní pojištění All Risk:

 • havárie
 • vandalismus
 • krádež vozidla nebo jeho částí
 • živelná událost

Krom toho, že se jednotlivé varianty havarijního pojištění liší svým rozsahem, se liší také výší spoluúčasti. Ta určuje, kolik procent z částky vynaložené na úhradu škod zaplatí pojištěný (např. spoluúčast 10 % znamená, že v případě pojistné události platí 10 % škody sám pojištěný).

Jak zařídit havarijní pojištění online a bez nutnosti návštěvy servisu? Pomocí kalkulačky autopojištění. Stačí zadat základní informace o vozidle a řidiči a poté si jednoduše vybrat z doporučených nabídek.

Zobrazit ceny havarijního pojištění >

Spoluúčast je do jisté míry volitelná, avšak platí, že čím nižší spoluúčast je, tím více řidič zaplatí na pojistném.

Havárie

Pojem havárie označuje události, při nichž dojde k poškození nebo zničení vozidla. Může jít například o pád cizího předmětu na kapotu, zaviněnou i nezaviněnou bouračku, poškození vozidla zvířetem apod. V některých případech se sem řadí i živelná událost, většina pojišťoven ji však separuje jako samostatné riziko.

Vandalismus

Havarijní pojištění kryje také škody na vozidle způsobené vandaly. Patří sem například poškrábání vozu klíčem, posprejování vozidla, propíchnutí pneumatik, zapálení vozidla apod.

Krádež vozidla nebo jeho částí

Každý majitel vozidla si může vybrat, zda si přeje pokrýt riziko odcizení celého auta, nebo pouze riziko krádeže některých jeho částí. V případě zájmu lze sjednat obě varianty zároveň.

Živelná událost

Z havarijního pojištění se uhradí poškození vozidla způsobené nějakou živelnou událostí, například vichřicí, požárem, záplavou, lavinou, spadlým stromem, kroupami apod.

Havarijní pojištění přijde vhod v případě havárie, živelné události, řádění vandalů nebo odcizení vozidla či jeho částí.
Havarijní pojištění přijde vhod v případě havárie, živelné události, řádění vandalů nebo odcizení vozidla či jeho částí.

A co havarijní pojištění nekryje?

Co je hrazeno z havarijního pojištění by již mělo být jasné. Zároveň je nutné počítat s tím, že existují situace, na které se havarijní pojištění za žádných okolností nevztahuje. Jedná se například o škody, které vznikly:

 • opotřebením či vadou materiálu nebo vlivem chybné konstrukce
 • v důsledku nesprávné obsluhy nebo údržby
 • vniknutím vody do prostoru motoru
 • na přepravovaných věcech
 • z důvodu opravy nebo údržby vozidla
 • tehdy, když vozidlo nemělo platný technický průkaz
 • tehdy, když řidič neměl platný řidičský průkaz
 • při použití vozidla k trestné činnosti
 • apod.

Výše uvedené výluky jsou platné vždy. Zároveň existují také ty, které jsou dané konkrétní pojišťovnou. Kompletní seznam výluk z havarijního pojištění je uveden v pojistné smlouvě.

Co dalšího může havarijní pojištění krýt?

Stejně jako v případě zákonného pojištění vozidla si lze k havarijnímu pojištění sjednat různá doplňková pojištění. Mezi ta patří například:

 • pojištění skel vozidla
 • zdravotní pojištění pro řidiče a/nebo přepravované osob
 • poškození nebo krádež přepravovaných zavazadel
 • rozšířené asistenční služby
 • připojištění GAP*

GAP auto chrání v případě totální škody nebo krádeže. Toto pojištění totiž zajistí, že pojišťovna proplatí cenu pořizovací (tj. za kolik bylo auto pořízeno) namísto ceny obvyklé (tj. kolik by auto stálo v den pojistné události).

Pojištění GAP je velmi důležité především tehdy, když je auto financováno prostřednictvím půjčky na auto nebo finančního leasingu. Většinou ho lze sjednat pouze na nové a zánovní vozy.

Má havarijní pojištění smysl?

Navzdory tomu, že dle odborníků se havarijní pojištění vyplatí každému řidiči bez výjimky, si tento pojistný produkt sjednala pouze třetina majitelů vozidel. Důvodem je přesvědčení, že se havarijní pojištění nevyplatí kvůli ceně. Jenže to by byla pravda jen v případě, že by nikdy nedošlo k dopravní nehodě a majetkové či zdravotní újmě. Škody, které mohou z různých důvodů vzniknout, se totiž mohou vyšplhat do statisícových i vyšších částek.

Zároveň je namístě podotknout, že varianta All Risk se skutečně ne vždy vyplatí, zejména pokud jde o starší auta. Pro ta je ve většině případů výhodnější sjednat jen vybraná pojištění dle potřeb řidiče. Majitelům nových a drahých aut je však havarijní pojištění All Risk jednoznačně doporučováno.