Pojištění GAP – co to je, zkušenosti, recenze

Pojištění GAP klientovi zaručuje, že v případě totální škody na novém voze se mu vrátí celá jeho pořizovací cena. Jaké mají řidiči s pojištěním GAP zkušenosti? A jak funguje spoluúčast?

Koupě nového automobilu je sice velká radost, ale také starost a riziko. Vůz totiž okamžitě po opuštění autosalónu ztrácí hodnotu. Nejvíce klesá v prvních 3 letech od zakoupení, konkrétně se může dostat na pouhou na polovinu pořizovací částky.

To je nepříjemností zejména tehdy, když se na autě objeví totální škoda. Z havarijního pojištění se klientovi v takovém případě vrátí právě jen aktuální hodnota auta. Proto by měl o pojištění GAP vážně uvažovat každý majitel nového vozidla.

Své místo na tuzemském trhu má produkt už pár let, jeho obliba ovšem narůstá až v poslední době. Podíl na tom má zejména to, že nová auta jsou nyní dostupnější než dříve a že lidé více přemýšlejí o svých financích a jejich ochraně.

Co je GAP?

Co je GAP? Ve svém kompletním znění znamená GAP zkratka Guaranteed Asset Protection, do češtiny volně přeloženo jako garantovaná ochrana majetku nebo taky garance pojistné částky. Zjednodušeně řečeno pojistka na auto.

Produkt slouží k uchování hodnoty nového vozidla na stejné výši zpravidla po dobu 3 let. Chrání tedy jeho a především majitele před jinak nevyhnutelným poklesem hodnoty, ke kterému dochází okamžitě, jakmile vůz opustí prodejnu.

GAP auto chrání v následujících situacích:

 • totální poškození pojištěného vozidla – pokud dojde k havárii, během níž bude vůz zcela zničen, uhradí pojišťovna majiteli pojistné ve výši původní ceny poškozeného auta
 • krádež vozidla – pokud dojde ke krádeži automobilu a nebude do 30 kalendářních dnů od nahlášení na policii nalezen, uhradí pojišťovna majiteli pojistné ve výši původní ceny odcizeného auta

Jako totální škoda na vozidle se označuje takové poškození, náklady na jehož opravu by byly vyšší, než je jeho aktuální hodnota.

Příklad GAP pojištění při odcizení/totální škodě na vozidle po 1 roce:

Pořizovací cena400 000 Kč
Aktuální cena 250 000 Kč
Spoluúčast 10 %40 000 Kč
Náhrada z havarijního pojištění210 000 Kč
Náhrada z GAP pojištění190 000 Kč
Celkem bude klientovi vyplaceno400 000 Kč

Pojištění GAP by měl uvážit každý, kdo se chystá koupit si nové auto. Pokud se řidič, který má jen havarijní pojištění, dostane do některé z uvedených situací, pojišťovna mu vyplatí pojistné pouze ve výši tržní ceny, od níž navíc odečte spoluúčast.

Jak funguje spoluúčast u pojištění GAP? Nijak. Klient žádnou spoluúčast nemá. Jak ukazuje tabulka, v případě totální škody mu bude vyplaceno pojistné ve výši celé pořizovací ceny vozu.

GAP se totiž sjednává jako připojištění k havarijnímu pojištění a pokrývá právě také jeho spoluúčast. To znamená, že pokud klient nahlásí pojistnou událost, bude mu kromě náhrady z havarijního pojištění uhrazen rozdíl – z pojištění GAP.

TIP: Zajištění bezpečnosti dětí v autě by mělo být prioritou každého řidiče. Autosedačky či v menší míře také podsedáky do auta mohou v případě nehody poskytnout dítěti potřebnou oporu.

Pojištění GAP – výhody a nevýhody

Již z výše uvedených informací je zřejmé, že GAP pojištění přináší celou řadu výhod:

 • pojistné plnění v případě odcizení i totálního poškození auta při dopravní nehodě
 • stoprocentní krytí (včetně spoluúčasti)
 • pojistná částka se stanovuje podle faktury za nákup nového vozu
 • pomoc v tíživé finanční situaci – obdržené pojistné lze použít na doplacení půjčky na auto nebo na nákup nového vozidla

Samozřejmě se produkt potýká i s množstvím nevýhod:

 • sjednává se pouze na omezenou dobu (zpravidla 3–5 let po pořízení vozidla)
 • obvykle se sjednává pouze k havarijnímu pojištění nového auta
 • vysoká cena (čím je auto dražší, tím vyšší je pojistné)

Každý by měl dobře zvážit veškeré výhody a nevýhody a zamyslet se, zda se mu pojištění GAP vyplatí. Pokud si ho sjedná a dojde k pojistné události, určitě nebude litovat.

Pojištění GAP – zkušenosti

Na internetu lze najít velké množství GAP auto recenzí, zejména v diskuzních fórech. Uživatelé zde sdílejí své zkušenosti a popisují silné i slabší stránky produktu.

Většinou jsou však GAP auto recenze pozitivní. Klienti v nich popisují, jak moc jim produkt pomohl, když došlo k totální škodě na vozidle. Uvádějí že jim bylo odcizeno nebo s ním havarovali a díky pojištění GAP si ihned mohli pořídit nové.

Dále recenzenti připomínají, že bez tohoto produktu by si to rozhodně nemohli dovolit. O užitečnosti pojištění GAP, zejména u vozů zakoupených na úvěr, hovoří ale i odborníci.

„Toto pojištění vnímám pozitivně, neboť rozšiřuje pojistné krytí. GAP ale není nutné mít po celou dobu trvání havarijního pojištění. Svůj smysl má v prvních letech vlastnictví vozidla a zejména při jeho koupi na úvěr,“ uvedl analytik Partners for Life Planning Dušan Šídlo.

Pojištění GAP – poskytovatelé

Pojistit si produktem GAP auto neumožňují všechny pojišťovny operující na českém trhu. Zájemci si mohou zvolit jednoho z těchto ověřených poskytovatelů:

Při výběru by měl klient brát ohled nejen na cenu produktu, ale i na jeho parametry. Důležitá je především výše pojistných limitů a rozsah krytí, tzn. na jaké konkrétní situace se pojištění vztahuje a na jaké už nikoliv.

S výběrem pomůžou online kalkulačky, které porovnávají nabídky českých pojišťoven. Informace o produktech klientovi podávají jasně a přehledně a produkty řadí od nejvýhodnějšího. Celý proces to nejen usnadní, ale i urychlí.

Klient by si měl podmínky přečíst opravdu pečlivě, aby později nebyl nepříjemně překvapen například z výluk z pojistného plnění. Patří sem mimo jiné škoda na mimořádném příslušenství vozidla, které nebylo v době pojištění instalováno.

Pojištění GAP – Allianz

Allianz pojištění GAP poskytuje jako součást balíčku autopojištění MAX. Jedná se o její nejkomplexnější balíček, který obsahuje následující:

 • povinné ručení
 • právní poradenství
 • rozšířenou asistenci
 • rozšířené úrazové pojištění
 • pojištění skel
 • pojištění proti přírodním událostem, požárům, výbuchům, poškození zvěří, krádeži, vandalismu a havárii
 • GAP

GAP pojištění Allianz v kostce:

 • nárok na vyplacení pojistného má klient v případě, že se totální škoda na vozidle stane do 2 let od začátku pojištění
 • pro čerpání pojistného plnění klient musí doložit fakturu od prodejce nových vozidel
 • neodečítá se spoluúčast
 • GAP je součástí balíčku autopojištění MAX

Autopojištění MAX od Allianz včetně GAP je možné sjednat online na webu instituce.

Pojištění GAP – Kooperativa

U Kooperativy si zájemci mohou GAP sjednat zcela samostatně k havarijnímu pojištění.

GAP pojištění Kooperativa platí:

 • pro osobní a užitková vozidla do 3,5 tuny
 • pro vozidla do stáří 36 měsíců k datu uzavření smlouvy
 • po dobu 3 let
 • po celé Evropě

Cena produktu se odvíjí od pořizovací ceny automobilu a také od typu pojištění. Klienti mohou vybírat ze 2 variant GAP:

 • se spoluúčastí v havarijním pojištění
 • bez spoluúčasti v havarijním pojištění

Pojištění bez spoluúčasti stojí samozřejmě více, stejně tak pojištění dražšího vozidla. Lze si ho sjednat online nebo osobně na pobočce.

U Kooperativy si u jako jedné z mála pojišťoven klienti mohou vybrat, zda chtějí GAP se spoluúčastí v havarijním pojištění, nebo bez.

Pojištění GAP – Česká podnikatelská pojišťovna

ČPP pojištění GAP nabízí jako doplňkový produkt ke svým pojištěním vozidel. Je určeno pro majitele vozidel mladších 3 let a platí po dobu 4 let.

Produktem GAP klientovi Česká podnikatelská pojišťovna garantuje, že mu v případě odcizení nebo totální škody na vozidle doplatí rozdíl mezi obvyklou cenou vozu v době vzniku pojistné události a cenou, za kterou vůz pořídil.

Kromě klasického GAP si zájemci u ČPP mohou sjednat tzv. SMART GAP. To slouží pro případ totální škody na vozidle klienta, způsobené řidičem jiného vozu. Škoda na voze klienta se uhradí z povinného ručení viníka, pak ČPP poskytne plnění v příslušné výši.

SMART GAP se vztahuje na osobní a nákladní vozidla do 3,5 tuny a stáří 20 let. V prvním roce trvání pojištění klient získá 10 %, ve druhém 15 %, ve třetím 20 % a v každém dalším roce 25 % z obvyklé ceny vozidla v době vzniku pojistné události.

Pojištění GAP – Axa

U pojišťovny Axa se klienti s GAP zkratkou mohou setkat v rámci balíčku havarijního pojištění GO MAXI. Jedná se o její nejdražší a tím i nejkomplexnější balíček, který obsahuje asistenční služby a pojištění proti:

 • havárii
 • vandalismu
 • odcizení
 • střetu se zvěří
 • požáru a výbuchu
 • přírodním událostem

AXA pojišťovna umožňuje GAP sjednat pro vozidla mladší 5 let a s maximální hodnotou 1,5 milionu. Produkt je platný 3 roky od sjednání.

Pojištění GAP – ČSOB

U ČSOB pojištění GAP funguje podobně jako u Kooperativy či Axy. Také ho nelze sjednat samostatně, nýbrž pouze jako součást nejkomplexnějšího balíčku havarijního pojištění.

Balíček Premiant od ČSOB hradí škody na vozidle způsobené:

 • přírodními živly
 • zvěří
 • střetem, pádem či nárazem
 • vandalismem
 • odcizením

Jeho součástí jsou také asistenční služby a zmíněná garance pojistné částky (GAP).