AXA pojišťovna

 • Součást koncernu UNIQA Österreich Versicherungen AG
 • Spoření a životní i neživotní pojištění za výhodných podmínek
 • Při sjednání pojištění online sleva 10 %

AXA –⁠ cestovní pojištění, povinné ručení

Skupina AXA se stará o pojištění a investice svých klientů. Pod její záštitou funguje na českém trhu 6 individuálních společností, každá s jinými službami. Je součástí koncernu řízeného akciovou společností UNIQA Österreich Versicherungen AG.

Společnosti skupiny AXA na českém trhu:

 • životní pojišťovna – kapitálové životní pojištění, rizikové životní pojištění, investiční životní pojištění, úrazové pojištění, doplňkové zdravotní pojištění
 • pojišťovna – pojištění bydlení, pojištění auta
 • penzijní společnosti – starobní penze, invalidní penze, pozůstalostní penze, výsluhová penze, jednorázové vyrovnání, odbytné
 • investiční společnost
 • servisní společnost – smlouvy penzijního připojištění, pojišťovnictví, stavební spoření, vydávání platebních karet
 • asistenční společnost – produkty asistenčního pojištění při cestování, provozování motorových vozidel, při haváriích v domácnosti, v oblasti právních vztahů či zdraví

Mezi nejžádanější služby společností AXA patří cestovní pojištění a pojištění vozidel.

V roce 2018 vznikla nová dceřiná společnost s názvem AXA XL, jelikož AXA převzala společnost XL Insurance Company a získala tak možnost expandovat na trhu pojištění vozidel.

AXA životní a úrazové pojištění

V oblasti úrazových a životních pojištění AXA nabízí následující možnosti:

 • investiční životní pojištění Life IN
 • rizikové životní pojištění ActiveLife+
 • úrazově pojištění 5 PLUS
 • jednorázové investiční životní pojištění BALANCE

Varianta Life IN představuje kombinaci pojištění pro případ smrti a úrazové připojištění s možností investování bez omezení maximálního výnosu. Klient si sám určí, jak dlouho chce být pojištěn, a zvolí si výši pojistných částek. AXA k tomuto typu pojištění poskytuje věrnostní bonus, bonus za bezeškodní průběh a bonus při dožití.

Pojištění ActiveLife+ pomáhá finančně ochránit klienty a jejich blízké v situacích finanční nestability z důvodu smrti, úrazu či nemoci. Je možné ho sjednat až pro 8 osob v rámci jediné smlouvy. Jeho samozřejmou součástí jsou také asistenční služby.

V těžkých životní situacích se AXA se o své klienty finančně postará.

Pojištění 5 PLUS přispívá k finanční kompenzaci důsledků úrazů už s 1% tělesným poškozením. Jeho pojistná částka je každoročně navyšována o 5 %. Je poskytováno ve variantách Individual a Rodina, v níž jsou všechny děti pojištěny zdarma.

V případě možnosti BALANCE se jedná o kombinaci životního pojištění pro případ smrti nebo dožití s investováním. Je časově omezeno a investuje se ve střednědobém horizontu. Minimální pojistné je 100 000 Kč.

AXA povinné ručení

AXA povinné ručení je zákonné pojištění vozidla, které se finančně stará o škody způsobené na cizích vozidlech. Jeho sazba je spravedlivě vypočítávána podle několika parametrů vozu, nejen podle objemu, jak tomu často bývá u jiných pojišťoven.

S výběrem toho nejlevnějšího povinného ručení pomáhají online kalkulačky.

Přejít na kalkulačku povinného ručení >

AXA nabízí tři různé varianty limitu plnění. Všechny varianty je možné sjednat samostatně nebo v rámci výhodných balíčků, jejichž součástí jsou různé typy připojištění:

POV PLUSPOV EXTRAPOV PRÉMIUM
35 / 35 mil. Kč70 / 70 mil. Kč 140 / 140 mil. Kč
35 mil. Kč pro škody na majetku, 35 mil. Kč pro újmy vzniklé ublížením na zdraví či usmrcením70 mil. Kč pro škody na majetku, 70 mil. Kč pro újmy vzniklé ublížením na zdraví či usmrcením140 mil. Kč pro škody na majetku, 140 mil. Kč pro újmy vzniklé ublížením na zdraví či usmrcením
připojištění úrazu řidičepřipojištění úrazu řidiče, připojištění zavazadelpřipojištění úrazu řidiče, připojištění zavazadel, připojištění náhradního vozidla, připojištění vlastní totální škody

Ke každé variantě je možné samostatně dokoupit i další připojištění:

 • připojištění skel
 • úrazově připojištění
 • připojištění náhradního vozidla
 • připojištění zavazadel
 • připojištění asistence MAX
 • živelní připojištění
 • připojištění odcizení a vandalismu
 • připojištění poškození a střetu se zvěří

Ze zákona je AXA povinna uhradit újmy vzniklé ublížením na zdraví nebo usmrcením, škody na majetku poškozených osob a ušlý zisk.

AXA havarijní pojištění

Havarijní pojištění AXA hradí škody vzniklé na vlastím vozidle a garantuje spravedlivé pojištění nových i ojetých vozů. Už to nejlevnější havarijní pojištění GO MINI poskytuje široké krytí, a to škod způsobených střetem se zvěří, živelní událostí, odcizením či vandalismem.

Nabídka havarijního pojištění je velice rozmanitá, a tak bývá těžké se v ní orientovat.

Spočítat nejvýhodnější havarijní pojištění >

Pokročilé balíčky GO KLASIK a GO MAXI se navíc vztahují na havárie a na střet s jiným účastníkem silničního provozu. Ke každé variantě je možné dokoupit libovolné připojištění:

 • připojištění skel
 • úrazově připojištění
 • připojištění náhradního vozidla
 • připojištění zavazadel
 • připojištění asistence MAX

Samozřejmou součástí je také bezplatná asistenční služba.

AXA pojištění vozidel

Součástí povinného ručení a havarijního pojištění AXA jsou základní asistenční služby, které pomáhají řešit zapeklité situace doma i v zahraničí. AXA asistenční služby jsou zdarma a zahrnují:

Práce automechanika v ČR2 800 Kč
Práce automechanika v zahraničí150 €
Odtah vozidla v ČR2 800 Kč
Odtah vozidla v zahraničí150 €
Úschovna nepojízdného vozidla v ČR7 dní
Úschovna nepojízdného vozidla v zahraničí7 dní
Zapůjčení automobiluano (max. 2 dny)

Součástí asistenčních služeb AXA není obstarání letenky ani jízdenky na vlak či autobus.

Při sjednávání pojištění vozidel u AXA je možné využít některou ze slev a bonusů. To řidiči oceňují obzvlášť u povinného ručení, které letos opět o 2,9 % zdražilo.

Bonus za bezškodní průběhaž do výše 67 %
Bonus za online sjednání10 %
Sleva pro ZTP15 %
Sleva za věrnost 5 %

Na havarijním pojištění AXA je možné ušetřit také díky jednorázové roční platbě, k povinnému ručení AXA pro změnu 2x ročně poskytuje pojištění pneumatik zdarma do limitu 3 000 Kč. Skvělým způsobem, jak ušetřit, je kalkulačka povinného ručení a kalkulačka havarijního pojištění.

AXA pojištění domova

Co se bydlení týče, nabízí AXA pojištění domova, pojištění stavby a pojištění odpovědnosti. Všechny typy je možné sjednat zvlášť, a nebo je kombinovat v rámci jedné smlouvy pojištění Domov IN. Podobnou možnost nabízí pojištění majetku MaxDomov od pojišťovny Maxima.

Pojištění domácnosti kromě škod souvisejících s poškozením vybavení interiéru (vlivem vody, požáru apod.) kryje také krádež kola kdekoliv na území ČR. V případě sjednání online poskytuje AXA slevu 25 %.

Pojištění AXA hradí škody na bydlení způsobené živelnými pohromami, jako jsou povodně či požár.

Pojištění stavby se týká rizik souvisejících s poškozením budov spojených se zemí pevným základem. Kromě trvale obývaných budov sem patří i rekreační stavby (chata, chalupa), vedlejší stavby (samostatně stojící garáž), byty v osobním/družstevním vlastnictví i budovy nedostavěné či rekonstruované.

Co se pojištění domácnosti a stavby týče, nabízí ho AXA v následujících balíčcích:

 • MINI –⁠ základní rozsah pojištění
 • KLASIK –⁠ včetně odpovědnosti za škodu a prodloužené záruky v pojištění domácnosti
 • MAXI –⁠ včetně odpovědnosti za škodu a prodloužené záruky v pojištění domácnosti a dále včetně unikátního Žolíka, který AXA dorovnává konkurenční nabídku

Jednotlivé možnosti se liší rozsahem a pojistnými limity. Pojištění odpovědnosti ve standardní variantě je automaticky součástí obou dražších balíčků. Je možné si ho také rozšířit nebo sjednat samostatně ve variantě PLUS či EXTRA.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na pojistníka i celou jeho rodinu, včetně domácích mazlíčků a pomocníků v domácnosti. Finančně chrání před škodami způsobenými třetí osobě. Klient se tak nemusí bát situací kdy rozbije firemní telefon, jeho dítě shodí v obchodě drahou televizi nebo kdy pes návštěvě rozkouše drahé boty.

Varianty pojištění odpovědnosti:

STANDARDPLUSEXTRA
Limity1 mil. Kč5 mil. Kč10 mil. Kč
Sjednánísoučást pojištění domácnosti KLASIK a MAXI (samostatně nelze)samostatně či jako připojištěnísamostatně či jako připojištění
Pojištěncipojištěný, členové domácnosti, domácí zvířataobsahuje i pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitostíobsahuje i pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitostí a škod při pronájmu nebo škod způsobených hospodářskými zvířaty
Územní platnostEvropská uniecelý svět (vyjma USA a Kanady)celý svět (vyjma USA a Kanady)

Sjedná-li si klient pojištění odpovědnosti online, odečte mu od jeho ceny AXA slevu ve výši 20 %.

AXA spoření na důchod

Svůj ověřený produkt Penzijní připojištění AXA v roce 2013 nahradila službou Doplňkové penzijní spoření. To slouží k flexibilnímu spoření na důchod a zároveň disponuje stejnými přednostmi jako dříve oblíbené AXA Penzijní připojištění.

Výhody AXA Doplňkového penzijního spoření:

 • nárok na státní příspěvek již od 300 Kč měsíčně
 • možnost odečtu části peněz z daní
 • možnost nechat si na smlouvu přispívat zaměstnavatelem
 • jedna z nejlevnějších forem drobného investování
 • klient si sám určuje, kolik chce spořit

Výše státního příspěvku se počítá na základě měsíčního příspěvku klienta. Jeho maximální hodnota činí 230 Kč za měsíc, a to v případě, že klient spoří měsíčně 1 000 Kč a více. Tímto způsobem se dá dosáhnout na roční státní příspěvek až ve výši 2 760 Kč.

Dále je možné část příspěvku na doplňkové penzijní spoření odečíst z daňového základu, a to při výši měsíčního příspěvku mezi 1 –⁠ 3 tisíci Kč. Maximálně je tak možné svůj daňový základ snížit o 24 tisíc ročně.

Při sjednání online AXA uděluje finanční bonus ve výši 500 Kč.

AXA cestovní pojištění

AXA cestovní pojištění svým klientů poskytuje finanční jistotu a bezpečí při cestách do zahraničí i po Česku, a to každému na míru dle jeho požadavků a potřeb. Je možné ho uzavřít jednorázově na jeden až 365 dní, a nebo na pravidelné až 90 denní výjezdy v rámci jednoho roku.

Zdravotnická zařízení, která mají smlouvu s AXA pojišťovnou, se nacházejí po celém světě. Operátoři asistenční služby jsou tak non stop připraveni na telefonu komunikovat v češtině, slovenštině i ve více než desítce světových jazyků.

Dle rozsahu služeb má AXA v nabídce 3 varianty cestovního pojištění:

REFERENCEKOMFORT EXCELENT
Pojištění léčebných výloh2,5 milionů5 milionů500 milionů
Pojištění asistenčních služebanoanoano
Úrazové pojištěníneanoano
Pojištění odpovědnosti za škoduneanoano
Pojištění zavazadelneanoano
Pojištění cestování letadlemneneano
Pojištění domácích mazlíčkůneneano

Možnost Reference obsahuje pouze základní pojištění léčebných výloh, tzn. že se postará o náklady na ošetření, léčbu, léky a případné převozy mezi zařízeními i zpět do Česka. Je na každém, které cestovní pojištění si po srovnání zvolí.

Důležité je zmínit také to, že v balíčku Excelent pokrývá Axa cestovní pojištění covid. Jsou z něj kryta rizika v rámci léčebných výloh na hospitalizaci, či repatriaci. Součástí je i pojištění storna v případě pozitivního testu před cestou.

Ceny cestovního pojištění u českých pojišťoven se výrazně liší, přestože podmínky jsou podobné.

Najít to nejlevnější cestovní pojištění >

Dle zaměření cesty, je pro ještě větší pocit bezpečí možné k základním službám přikoupit konkrétní připojištění:

 • pojištění rizikových sportů
 • pojištění manuální práce
 • pojištění drink povolen
 • pojištění autoasistence
 • pojištění půjčeného vozidla

Je možné AXA cestovní pojištění získat se slevou 20 % a navíc za pár minut, a to díky online sjednání. Další výhodné podmínky pojišťoven pomáhá najít kalkulačka cestovního pojištění.

AXA pojišťovna – kontakt

Pobočky AXA se nacházejí ve všech krajských městech i v řadě dalších větších měst.

Adresa centrály:

Lazarská 13/8
120 00 Praha 2
Česká republika

Na tomto místě sídlí společnosti AXA pojišťovna a. s., AXA životní pojišťovna a. s., AXA investiční společnost a. s. a AXA Management Services s. r. o.

Telefon: 292 292 292
E-mail: info@axa.cz
Webové stránky: www.axa.cz

Úřední hodiny společnosti AXA jsou od pondělí do pátku 8:00-18:00.

Další možnosti, jak společnost kontaktovat, jsou přes tzv. E-podatelnu či přes online formulář na webu AXA.