Léčebné výlohy

Veškeré náklady vynaložené na poskytnutí nutné léčby a lékařské péče. Zahrnují lékařské ošetření, léčebný materiál, operace a jiné zákroky. Dále hospitalizaci, převoz pacienta zpět do České republiky a podobně.