Pojištění

Pojištění je finanční služba s cílem zmírnit finanční dopad negativních událostí, mezi které může patřit například havárie, krádež, živelná pohroma, ztráta a další.

Pojištění nabízí formou platby pravidelného pojistného se chránit před neočekávanými negativními událostmi. Pojištěný získá na základě plateb pojištění pojistnou ochranu.

Pojištění a zabezpečení rizik je realizováno specializovanou institucí – pojišťovnou. Z pravidelných plateb pojistníka vytváří pojišťovna fond na úhradu škod vzniklých v důsledku pojistné události.