Pojistné

Částka poskytnutá klientem pojistiteli za poskytnutí ochrany ve formě pojištění. K jejímu uhrazení dochází tak, jak je předem dohodnuto a stanoveno v pojistné smlouvě.

V případě hojného cestování do zahraničí se vyplatí sjednat nejlevnější cestovní pojištění online.

Může být hrazeno čtvrtletně, pololetně či ročně, nebo také jednorázově.