Pojistné

Částka poskytnutá klientem pojistiteli za poskytnutí ochrany ve formě pojištění. K jejímu uhrazení dochází tak, jak je předem dohodnuto a stanoveno v pojistné smlouvě. Může být hrazeno čtvrtletně, pololetně či ročně, nebo také jednorázově.