Pojistitel

Právnická osoba, tedy pojišťovna, která smí, díky oprávnění od České národní banky, provozovat pojišťovací činnost.

Jedná se o typ koncesované živnosti. Proto případný zájemce musí splnit příslušná kritéria. Jedná se zejména o kapitál v minimální výši 65 milionů korun, aby již od počátku byla pojišťovna schopna vyplácet plnění.