Plnění

Také pojistné plnění. Je to určitá suma, kterou má pojišťovna vyplatit v případě, že dojde k pojistné události. Jejím příjemcem je obvykle přímo pojištěný. Podmínky jsou vždy uvedeny v pojistné smlouvě

U škodového pojištění závisí výše plnění na pojistné události, která nastala. Odvíjí se zejména od toho, jaká byla způsobena škoda.

V případě obnosového pojištění záleží hlavně na tom, zda již pojistná událost nastala.