Pojištěný

Člověk, na jehož zdraví, majetek, život, odpovědnost za škodu, a jiné hodnoty pojistného zájmu, se sjednané pojištění vztahuje.

Pojištěný má možnost sjednat i roční cestovní pojištění.