Pojistná událost

Zcela náhodná událost, při které vzniká pojištěnci nárok na pojistné plnění. Ten má také povinnost tuto událost nahlásit.

Česká pojišťovna nabízí záznam o dopravní nehodě online ke stažení v případě pojistné události.

Poté, co je nahlášena, zahájí pojišťovna likvidaci pojistné události. Při ní likvidátor ověří a vyčíslí škodu, a poté i nárok na pojistné plnění. Pokud je nárok uznán, je pojistitel povinnen pojištěnci plnění vyplatit.

TIP: Je také velmi důležité vědět, jak postupovat u povinného ručení v případě smrti.

Podobným termínem je také škodní událost. Což je nějaká skutečnost, při které vznikla určitá škoda. Pojistná událost se z ní stane, pokud odpovídá pojistným podmínkám.