Pojistná událost

Zcela náhodná událost, při které vzniká pojištěnci nárok na pojistné plnění. Ten má také povinnost tuto událost nahlásit.

Poté, co je nahlášena zahájí pojišťovna likvidaci pojistné události. Při ní likvidátor ověří a vyčíslí škodu, a poté i nárok na pojistné plnění. Pokud je nárok uznán, je pojistitel povinnen pojištěnci plnění vyplatit.

Podobným termínem je také škodní událost. Což je nějaká skutečnost, při které vznikla určitá škoda. Pojistná událost se z ní stane, pokud odpovídá pojistným podmínkám.