Škodní událost

Skutečnost při které došlo ke vzniku škody. Po oznámení o vzniku události má pojistitel 3 měsíce na provedení šetření. Tato lhůta neplatí v případě, že šetření je stíženo vinou pojistníka nebo pojištěného.

Pro případ nehody je dobré mít sjednané havarijní pojištění na auto.

V případě, že sama o sobě odpovídá pojistným podmínkám, uvedeným v pojistné smlouvě, stane se z ní pojistná událost. Poté má pojištěnec právo na pojistné plnění od pojišťovny.