Podmínky

Podmínkami se rozumí jednoznačné stanovení práv i povinností mezi pojišťovatelem a pojišťencem.

Všechny podmínky jsou taxativně vyjmenované v zákoně č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Dále se taktéž řídí i občanským zákoníkem.