Podmínky

Podmínkami se rozumí jednoznačné stanovení práv i povinností mezi pojišťovatelem a pojišťencem.

Podmínky jsou vždy vyjmenované v pojistné smlouvě povinného ručení, havarijního pojištění nebo cestovního pojištění.

TIP: Nabízí se i možnost zjistit, jak ušetřit tisíce na povinném ručení.

Všechny podmínky jsou taxativně vyjmenované v zákoně č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Dále se taktéž řídí i občanským zákoníkem.