Likvidace pojistné události

Jedná se o práce související s vyřízením pojistné události. Na šetření mají likvidátoři maximálně 3 měsíce. V případě, že schválí nárok na výplatu plnění, musí být vyplaceno do 15 dnů. Na druhou stranu může likvidace skončit i zamítnutím nároku na plnění.