Smrtí majitele automobilu poplatky za povinné ručení nekončí. Pozůstalí by s tím měli počítat

Odchod milovaného člověka na věčnost a následné vyřizování pozůstalosti a dědictví doprovázejí rozjitřené emoce. Pozůstalí by i přes to neměli zapomínat na takové maličkosti, jako je zákonné pojištění. Smrtí majitele totiž povinnost platit povinné ručení nekončí. Jak probíhá přepis vozidla po úmrtí majitele a jak postupovat, když nikdo z pozůstalých auto nepotřebuje?

Zatímco jiné druhy pojištění po smrti zanikají, v případě povinného ručení tomu tak není. Naopak, na jeho platnosti se nic nemění. Povinné ručení je totiž stejně jako elektronická dálniční známka vázáno na vozidlo, nikoliv na osobu. Odchodem vlastníka na věčnost navíc provoz automobilu automaticky nekončí.

Je vaše aktuální povinné ručení nevýhodné? Sjednejte si levnější autopojištění v přehledné online kalkulačce.
Chci levnější povinné ručení >

Dědic nebo dědicové nabývají vlastnictví majetku, v tomto případě vozidla, v okamžiku smrti zůstavitele. Tímto okamžikem tedy na dědice přecházejí práva a povinnosti týkající se vlastnictví automobilu. Potíž je v tom, že v tuto chvíli ještě nemusí být jasné, kdo auto skutečně zdědí. Na povinnost hradit povinné ručení by proto měli myslet všichni potenciální dědicové.

Ze zákona každé vozidlo, které je provozováno, musí být pojištěno. Nemusí se přitom vůbec pohybovat na vozovce a účastnit se dopravního provozu. Stačí jen to, že má pořád státní poznávací značky.

Pozůstalí na tento problém často zapomínají, autopojištění přestanou platit a ve výsledku je čeká vysoká pokuta. Sankce se vyšplhá zvláště vysoko, pokud se jedná o starší nebo ojeté vozidlo. V takovém případě je pokuta často vyšší než hodnota automobilu, přestože loni cena ojetých aut stoupla.

Odevzdání SPZ vyřeší problémy

V případě, že nikdo z pozůstalých vozidlo nepotřebuje, ho notář může vyřadit z provozu tím, že se dočasně odevzdají poznávací značky do depositu. Tím taktéž odpadne povinnost hradit zákonné pojištění odpovědnosti.

Povinné ručení musí mít každé vozidlo, kterému byla přidělena registrační značka. Nejlevnější povinné ručení snadno vyhledáte a případně sjednáte v online kalkulačce autopojištění.
Najít nejlevnější povinné ručení >

Do pojišťovny pak stačí zaslat kopii úmrtního listu s výpovědí povinného ručení a kopií velkého technického průkazu, ve kterém je dočasné vyřazení auta z provozu vyznačeno.

Pokud se toto neučiní, je automobil i nadále brán jako užívaný, neboť do konce dědického řízení zůstává v platnosti i původní pojistná smlouva a pojistku na auto je tak nutné pravidelně hradit. Není přitom důležité, zda je auto v praxi skutečně pozůstalými využíváno, nebo zda pouze stojí v garáži.

Podobně tomu bývá u havarijního pojištění, nicméně je třeba brát v potaz pojistné podmínky příslušné pojišťovny. Trvání pojistné smlouvy po smrti majitele vozidla se může v jednotlivých pojišťovnách lišit. Obecně platí, že pojištění po smrti zaniká až po oznámení této skutečnosti dané instituci.

Přepis vozidla po úmrtí majitele

Jakmile je dědické řízení ukončeno, je rozhodnutím soudu určen dědic, respektive nový vlastník vozidla. Pokud vozidlo nechce využívat, měl by odevzdat SPZ do depositu, jak je uvedeno výše. V opačném případě se musí postarat o přepis vozidla. Stejná pravidla platí i pro vystavené SPZ na přání. Co obnáší přepis vozidla po úmrtí majitele?

Dědic, respektive nový vlastník vozidla, se musí postarat o přepis vozidla na nového majitele.
Dědic, respektive nový vlastník vozidla, se musí postarat o přepis vozidla na nového majitele.

Nový vlastník se musí nahlásit na registru vozidel, a to nejpozději do 10 pracovních dní ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o dědictví. Přepis vozidla po úmrtí majitele je možné provést na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. O změnu může požádat nový vlastník nebo osoba jím zplnomocněná.

Požadovány budou následující doklady a dokumenty:

  • velký technický průkaz
  • malý technický průkaz (osvědčení o registraci)
  • zelená karta (doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
  • protokol o evidenční prohlídce, starý max. 30 dní
  • doklad totožnosti žadatele
  • originál nebo úředně ověřená kopie dědického usnesení s vyznačením právní moci
  • dědicova úředně ověřená plná moc k přepisu vozidla, pokud o přepis po úmrtí majitele žádá jiná osoba než nový vlastník

Přepis vozidla po úmrtí majitele na nového vlastníka trvá zpravidla 1 až 2 dny. Poté je oficiálním majitelem dědic, na kterého také přechází práva a povinnosti ohledně zákonného pojištění.

Pokuta za každý den bez povinného ručení

Ať už má být vozidlo po úmrtí majitele přepsáno na jiného vlastníka nebo vyřazeno z provozu, je třeba myslet na to, že za každý den, kdy není uhrazeno zákonné pojištění, se vypočítává poplatek do Garančního fondu.

Přepisem vozidla po úmrtí majitele se převádějí také povinnosti ohledně havarijního pojištění. Zda je aktuální pojistka výhodná lze zjistit v kalkulačce havarijního pojištění.
Porovnat ceny havarijního pojištění >

Tento poplatek u osobních automobilů činí 50 – 90 Kč za den. Pokud tedy není povinné ručení uhrazeno za celý rok, výsledná částka snadno přesáhne i 30 tisíc korun, a tím často i cenu starého vozidla.

Pokud je výše pojistného příliš vysoká, vyplatí se vyhledat a případně rovnou sjednat levnější povinné ručení online. Zejména starší lidé si často platí nevýhodné autopojištění, jelikož nemají přehled o cenách konkurence. Snadné vyřízení levného zákonného pojištění nabízí kalkulačka povinného ručení, která vyhodnocuje aktuální nabídky pojišťoven.

Pozůstalí by v každém případě neměli zapomínat na výše zmíněné. Pokud se auto rozhodnou nepoužívat, měli by odevzdat SPZ. V opačném případě jim bohužel hrozí velmi nemilé překvapí v podobě vysokých pokut.