Plná moc k přepisu vozidla 2024 – jak na převod auta?

Přepis auta je nutné vyřešit při každém prodeji. A často se to provádí pomocí plné moci, kterou zvládne sepsat naprosto každý. Jaká je platnost plné moci k přepisu vozidla? A co je plná moc k přepisu vozidla bez zmocněnce?

Od roku 2016 je celý proces převodu auta mnohem jednodušší, jelikož již není zapotřebí při prodeji provádět odhlašování vozidla s následným opětovným přihlášením auta.

Místo zdlouhavé administrativy stačí pouze dodržet stanovenou desetidenní lhůtu a auto přepsat na nového majitele. Díky plné moci k přepisu vozidla je pak možné na absolvování celého procesu někoho pověřit.

Plná moc na převod auta

Jak již bylo zmíněno výše, na úřad se při převodu auta nemusí dostavit obě strany. Jednu zúčastněnou osobu může plně nahradit úředně ověřená plná moc na přepis vozidla, kterou jí druhá strana poskytne.

Plná moc se používá v různých situacích, kdy majitel vozu potřebuje zastoupit někým jiným. Jde vlastně o formu souhlasu o provedení určitého kroku. Lze se například setkat také s plnou mocí k likvidaci vozidla.

Ověření plné moci na převod auta i k jakémukoliv jinému úkonu stojí pouhých 30 Kč. Provádí se na počkání na kterékoliv poště nebo na pobočkách služby Czech Point.

Povinné ručení je nutné sjednat na nového majitele. S jeho výběrem pomůže online kalkulačka.
Spočítat to nejvýhodnější povinné ručení >

Plná moc k přepisu vozidla s sebou nese i jistá rizika. Pokud se obě strany neznají, je v zájmu prodávajícího si následně ověřit, zda k převodu skutečně došlo. V případě, že by kupující nedodržel desetidenní lhůtu, by obě strany čekala celá řada nepříjemností.

Co za překročení této lhůty hrozí? V první řadě pokuta za prodlení v řádu desetitisíců korun. Podobně nepříjemná může být ale i nutnost uhradit pokuty, které nový majitel vozidla stihnul za uplynulou dobu napáchat na účet prodávajícího.

Administrativního procesu se dokonce nemusí zúčastnit ani jedna ze stran. V takovém případě je potřeba plná moc k přepisu vozidla bez zmocněnce, tedy bez zastupující osoby. Zmocněncem se pak stává někdo třetí, kdo zastoupí obě osoby.

Plná moc zaniká ve chvíli, kdy dojde k provedení úkonu, v tomto případě tedy k přepsání vozidla. Také ji může zrušit zmocnitel, nejprve o tomto kroku však musí informovat zmocněnce. Pokud tak neučiní, platnost plné moci k přepisu vozidla stále trvá.

Zároveň je po ověření plná moc platná pouze 10 dní. Převod na nového majitele je tak nutné provést v této lhůtě.

Získejte povinné ručení na míru za tu nejlepší cenu díky kalkulačce povinného ručení.
Vypočítat nejlevnější povinné ručení >

Plná moc k převozu vozidla – vzor

Plnou moc samozřejmě nemusí sepisovat každý sám. A ani by neměl, pokud nechce udělat chybu. Na internetu se nachází velké množství předloh, které splňují všechny náležitosti a obsahují veškeré potřebné informace. Stačí si některou z nich vytisknout a vyplnit.

Jeden jednoduchý, ale kvalitní vzor plné moci k přepisu vozidla se nachází níže. Na internetu se lze mnohdy setkat s rozšířenými variantami tohoto dokumentu, nicméně ve většině případů je pak akorát složitější na vyplňování.

Plná moc na přepis auta se nijak výrazně neliší od plné moci určené k jiným úkonům, tudíž se nejedná o složitou administrativu.

Plná moc 

Já, níže podepsaný: ……………………………………………………….

Se sídlem (bytem): ……………………………………………………….

IČ nebo rodné číslo: …………………………………………………….

(dále jen jako zmocnitel)

zmocňuji

Jméno a příjmení: …………………………………………………….

bytem: …………………………………………………………………….

IČ nebo rodné číslo: …………………………………………………

(dále jako zmocněnec)

Úkon, ke kterému je plná moc vydána:

Přepis provozovaného vozidla

Tovární značka a model: …………………………………………………………….

Výrobní číslo karoserie (VIN): ……………………………………………………

Registrační značka (SPZ): ………………………………………………………….

Tato plná moc není ve výše uvedeném rozsahu ničím omezena. Zplnomocnění v plném rozsahu zmocněnec přijímá.

V ……………………………….. dne ……………………….

Plnou moc přijímám

…………………………………………                                    ……………………………………………

podpis zmocnitele                                                                podpis zmocněnce 

Jakmile má člověk plnou moc k přepisu vozidla připravenou, chybí pouze jediný krok, a to její úřední ověření. Pro to si stačí vybrat některou z poboček České pošty nebo Czech Pointu, kde se úkon provádí na počkání.

Plná moc k převodu vozidla vzor je ideálním pomocníkem v boji s náročnou administrativou.

Plná moc k přihlášení vozidla k vytisknutí

Pokud se člověku nechce kopírovat výše uvedený vzor do dokumentu a následně upravovat, může kliknutím na Plná moc k přepisu vozidla k vytisknutí daný soubor stáhnout, čímž se celý proces ještě více urychlí.

Díky plné moci a pověření blízké osoby se při prodeji auta se vlastník nemusí vázat na konkrétní datum. Pokud obě strany vyplní veškeré dokumenty správně a donesou požadované doklady k přepisu vozidla, čas strávený na daném úřadě nebude nijak dlouhý.

V neposlední řadě někoho může zajímat fakt, že při uskutečněném prodeji přechází na nového majitele také státní poznávací značka. Mnoho řidičů své oblíbené značky nerado pouští, obzvlášť pokud se jedná o SPZ na přání.

Havarijní pojištění není stanoveno zákonem, nicméně může majiteli vozidla ušetřit jak peníze, tak trápení.
Spočítat havarijní pojištění na míru >

Plná moc k přepisu motocyklu

Plnou moc lze využít i k přepisu motocyklu. Také tento dokument se dá na dohledat na internetu ke stažení, a tak to mají zájemci bez práce.

Plná moc k přepisu motocyklu funguje stejně jako ta na převod auta. Musí být úředně ověřená, což se na počkání provádí na pobočkách České pošty a služby Czech Point. Za úkon se platí 30 Kč.

Plná moc k přepisu motocyklu ke stažení ve formátu PDF:

Přepis vozidla – další potřebné dokumenty

Ačkoliv je převod auta administrativně méně náročný, než tomu bylo v minulosti, stále je nutné dostavit se na úřad obce s rozšířenou působností hned s několika doklady.

Co tedy potřebuji k přepisu vozidla?

 • osobní doklady zúčastněných stran
 • zelenou kartu – doklad o povinném ručení
 • velký i malý technický průkaz
 • vyplněnou žádost – formulář k přepisu vozidla
 • protokol o evidenční kontrole
 • příp. doklad o převodu vlastnického práva k vozidlu
 • příp. plnou moc pro přepis vozidla

Jakmile úřednice zkontroluje všechny dokumenty, musí klient uhradit správní poplatek ve výši 800 Kč. Přepis vozidel kategorií M1 a N1, která nesplňují emisní normy, se neobejde také bez zaplacení ekologické daně.

Ekologická daň se odvíjí od emisních norem daného automobilu, avšak například při koupi auta ze zahraničí či při přepisu prvního vozidla má majitel povinnost tuto daň uhradit vždy. Zde platí jednoduché pravidlo – ekodaň se u každého vozidla platí pouze jednou.

Formulář k přepisu vozidla

Žádost o změnu vlastníka se také podává formou jednotného dokumentu. Formulář přepisu vozidla poskytuje samotné Ministerstvo dopravy, o jeho aktuálnosti pro přepis vozidla 2024 tedy nemůže být pochyb.

Přepis vozidla 2024 ke stažení zdarma: formulář

Ministerstvo dopravy poskytuje veškeré potřebné formuláře týkající se registru silničních vozidel, ať už se jedná o zápis do registru či oznámení o ztrátě tabulky s registrační značkou.

Registr vozidel funguje jako systém evidence všech vozidel. Zde majitelé hlásí nutné změny, registrují nová i ojetá auta nebo vozidla dovezená ze zahraničí. Záznamem v registru musí disponovat každý, kdo chce provozovat na území České republiky automobil.

TIP: Jak se správně připravit na STK? S tímto návodem vše proběhne hladce.

Plná moc k přepisu vozidla může napomoci k dodržení 10denní lhůty, která je pro převod auta určena.

Přepis vozidla – cena

Jakmile má člověk vyřízené veškeré potřebné doklady, objevuje se na scéně další zásadní otázka – kolik stojí přepis vozidla?

Nutno říci, že se nejedná o jedinou částku, nýbrž o součet několika. První poplatek majitele čeká za samotný přepis vozidla, a to v hodnotě 800 Kč, dále pak 400 Kč za evidenční kontrolu.

V případě přepisu za pomoci plné moci se platí také 30 Kč za úřední ověření. Jak již bylo zmíněno výše, někteří se nevyhnou ani poplatkům za ekodaň.

Cena přepisu vozidla se hradí formou správního poplatku na příslušném úřadě obce s rozšířenou působností. Uvedená cena se týká osobních automobilů. Celková výše poplatku u dalších aut se pak odvíjí od počtu jejich kol.

Uvedeným poplatkům se vyhnout nelze a s jejich hrazením je třeba počítat. A co potřebuji k přepisu vozidla dále? V každém případě by majitel neměl zapomenout na dodržení desetidenní lhůty, jinak mu hrozí pokuta v celkové výši až 50 000 Kč.

Součástí výbavy každého auta by mělo být i havarijní pojištění, které lze sjednat z pohodlí domova.
Srovnat nabídky havarijního pojištění >

Kupní smlouva na auto

Kupní smlouva na auto je dokumentem, který celému převodu auta předchází a jen těžko se bez něho obejít. Mnoho lidí však netuší, jaké náležitosti by smlouva vlastně měla obsahovat.

Nejdůležitější body jsou shrnuty zde:

 • identifikační údaje smluvních stran
 • identifikace předmětu koupě – vozidlo uvést nejlépe i s VIN kódem
 • datum prodeje
 • podpisy smluvních stran
 • cena koupě – v ideálním případě

Ačkoliv se může na první pohled zdát, že se jedná o informace, které jsou všem jasné, mnoho lidí se již napálilo na špatně sepsanou smlouvu. Účastníci prodeje a nákupu auta se většinou neznají a bez smlouvy se veškeré podvody a jiné komplikace řeší mnohem hůře.

Kupní smlouvu na auto lze stáhnout zde.

Pokud je kupní smlouva na auto porušena, zúčastněná osoba od ní může ze zákona odstoupit. Mnohdy se ve smlouvě uvádějí určitá opatření proti podvodnému jednání, nicméně musí být skutečně správně sepsaná.

Ukončení povinného ručení – přepis vozidla 2024

Na samotném konci převodu je také nutné provést ukončení povinného ručení. V případě, že člověk již není vlastníkem auta, nemá nadále povinnost hradit zákonné pojištění vozidla.

Nemělo by však zůstat opomenuto, že povinné ručení ukončené předčasně nezaniká automaticky, nýbrž podáním výpovědi povinného ručení. Česká kancelář pojistitelů doporučuje, aby nová pojistná smlouva byl vždy vedena na nového majitele.

Zájemci o nejlevnější povinné ručení mohou velmi snadno najít nabídky na míru díky kalkulačkám povinného ručení.

Mimo to se u velkého množství pojišťoven vyplatí sjednat současně také havarijní pojištění. Jeho sjednání sice není stanoveno zákonem, nicméně zejména u nových vozů je velmi užitečné. Vyplatí se proto mít sjednané oba druhy pojištění vozidel.