Plná moc k přepisu vozidla 2021 – jak na převod auta?

Převod auta je nutné vyřešit při každém prodeji. Někdy však může nastat situace, kdy se kupující nemůže na příslušný úřad společně s prodávajícím dostavit. Takový problém dokáže vyřešit plná moc, jejíž sepsání díky vzoru zvládne naprosto každý. Jak na plnou moc k přepisu vozidla, kolik stojí přepis vozidla a kde získat vzor plné moci k přepisu vozidla?

Od roku 2016 je celý proces převodu auta mnohem jednodušší, jelikož zde již není zapotřebí provádět při prodeji provádět odhlašování vozidla s následným opětovným přihlášením auta. Místo zdlouhavé administrativy stačí pouze dodržet stanovenou 10denní lhůtu a auto přepsat na nového majitele.

Před uskutečněným celého prodeje je však nutné provést navíc evidenční kontrolu vozidla, na což by žádný majitel neměl zapomínat. Díky plné moci k přepisu vozidla je pak možné na absolvování celého procesu někoho pověřit. Jaké další doklady k přepisu vozidla je nutné připravit?

Povinné ručení je vhodné sjednat vždy na nového majitele, s jeho výběrem pomůže kalkulačka.

Spočítat to nejvýhodnější povinné ručení >

Co je potřeba k přepisu vozidla?

Ačkoliv je převod auta administrativně méně náročný, než tomu bylo v minulosti, stále je nutné dostavit se na úřad obce s rozšířenou působností hned s několika doklady k přepisu vozidla. Tak tedy, co potřebuji k přepisu vozidla?

 • osobní doklady zúčastněných stran
 • velký i malý technický průkaz
 • zelená karta
 • protokol o evidenční kontrole
 • doklad o převodu vlastnického práva k vozidlu
 • hrazený správní poplatek ve výši 800 Kč
 • někdy také ekologická daň

Právě úředně ověřená plná moc může jednu zúčastněnou osobu plně nahradit. Její ověření stojí 30 Kč a provést lze na počkání na kterékoliv poště nebo na pobočkách služby Czech Point.

Ekologická daň se odvíjí od emisních norem daného automobilu, avšak například při koupi auta ze zahraničí či při přepisu prvního vozidla, má majitel povinnost tuto daň uhradit vždy. Zde platí jednoduché pravidlo – ekodaň se u každého vozidla platí pouze jednou.

Před uskutečněním přepisu vozidla je nejprve nutné absolvovat evidenční kontrolu.

Přepis vozidla – cena

Pakliže má člověk vyřízené veškeré nutné doklady k přepisu vozidla, nastává další zásadní otázka – kolik stojí přepis vozidla?

Nutno říci, že se nejedná o jedinou částku, nýbrž o součet několika. První poplatek majitele čeká za samotný přepis vozidla v hodnotě 800 Kč, dále pak 400 Kč za evidenční kontrolu a v neposlední řadě ještě dodatečných 30 Kč za úředně ověřenou plnou moc, případně pak poplatky za ekodaň.

Cena přepisu vozidla se hradí formou správního poplatku na příslušném úřadě obce s rozšířenou působností. Uvedená cena je navíc uváděna pro osobní automobily. Výše celkového poplatku u dalších aut se pak odvíjí od počtu jejich kol.

Výše uvedeným poplatkům se vyhnout nelze a s jejich hrazením je třeba počítat. A co potřebuji k přepisu vozidla dále? V každém případě by majitel neměl zapomenout na dodržení 10denní lhůty, jinak mu hrozí pokuta v celkové výši až 50 000 Kč.

Součástí výbavy každého auta by mělo být i havarijní pojištění, které lze sjednat i z pohodlí domova.

Srovnat nabídky havarijního pojištění >

Ukončení povinného ručení – přepis vozidla 2021

Na samotném konci převodu je také nutné provést ukončení povinného ručení. V případě, že člověk již není nadále vlastníkem auta, nemá nadále povinnost hradit zákonné pojištění vozidla.

Nemělo by však zůstat opomenuto, že povinné ručení ukončené předčasně nezaniká automaticky, nýbrž podáním výpovědi povinného ručení. Česká kancelář pojistitelů doporučuje, aby nová pojistná smlouva byl vždy vedena na nového majitele.

Zájemci o nejlevnější povinné ručení mohou velmi snadno najít nabídky na míru díky kalkulačkám povinného ručení.

Mimo to se u velkého množství pojišťoven vyplatí sjednat současně také havarijní pojištění. Jeho sjednání sice není stanoveno zákonem, nicméně užitečné je naprosto stejně, a tak se vyplatí mít sjednané oba druhy pojištění vozidel.

Povinné ručení je nezbytnou součástí výbavy každého vozidla na silnicích.

Plná moc – přepis vozidla

Jak již bylo řečeno v úvodu, na úřad se při převodu auta nemusí dostavit obě strany. Takový úkon lze provést díky plné moci, kterou jedna osoba poskytne osobě druhé pro snadnější jednání.

Pokud se obě strany nikterak neznají, v zájmu prodávajícího je vhodné následně si ověřit, zda k převodu auta skutečně došlo. V případě, že by kupující nedodržel onu 10denní lhůtu, obě strany by následně čekala celá řada nepříjemností.

Ať už možnost obdržení pokuty za prodlení v řádu desetitisíců, tak například pokuty, které by nový majitel vozidla stihnul za uplynulou dobu napáchat na účet prodávajícího.

Plná moc na přepis auta lze dokonce aplikovat pro obě strany, tudíž se případného administrativního procesu nemusí zúčastnit ani jedna z osob, o které se v samém počátku jednalo. Následující vzor plné moci k přepisu vozidla pak usnadní náročné hledání po vhodném dokumentu.

Povinné ručení na míru za tu nejlepší cenu díky kalkulačce povinného ručení.

Vypočítat nejlevnější povinné ručení >

Vzor plné moci k přepisu vozidla

Níže uvedené řádky lze jednoduše vyplnit během několika okamžiků. Na internetu se lze mnohdy setkat s rozšířenými variantami tohoto dokumentu, nicméně ve většině případů je pak dokument složitější na vyplňování.

Plná moc na přepis auta se nijak výrazně neliší od plné moci určené k jiným úkonům, tudíž se nejedná o složitou administrativu.

Plná moc 

Já, níže podepsaný: ……………………………………………………….

Se sídlem (bytem): ……………………………………………………….

IČ nebo rodné číslo: …………………………………………………….

(dále jen jako zmocnitel)

zmocňuji

Jméno a příjmení: …………………………………………………….

bytem: …………………………………………………………………….

IČ nebo rodné číslo: …………………………………………………

(dále jako zmocněnec)

Úkon, ke kterému je plná moc vydána:

Přepis provozovaného vozidla

Tovární značka a model: …………………………………………………………….

Výrobní číslo karoserie (VIN): ……………………………………………………

Registrační značka (SPZ): ………………………………………………………….

Tato plná moc není ve výše uvedeném rozsahu ničím omezena. Zplnomocnění v plném rozsahu zmocněnec přijímá.

V ……………………………….. dne ……………………….

Plnou moc přijímám

…………………………………………                                    ……………………………………………

podpis zmocnitele                                                                podpis zmocněnce 

Jakmile má člověk plnou moc k přepisu vozidla připravenou, chybí pouze jediný krok, a to její úřední ověření. Pro to si stačí vybrat některou z poboček České pošty nebo Czech Pointu, kde lze získat plná moc k přepisu vozidla na počkání.

Plná moc k převodu vozidla vzor je ideálním pomocníkem v boji s náročnou administrativou.

Plná moc k přepisu vozidla k vytisknutí

Pokud se člověku nechce kopírovat výše uvedený vzor do dokumentu a následně upravovat, může kliknutím na „Plná moc k přepisu vozidla k vytisknutí daný soubor stáhnout, čímž se celý proces ještě více urychlí.

Vzory ke stažení zdarma jsou ideálními pomocníky při složitějších administrativních úkonech a při prodeji auta se tak alespoň vlastník nemusí vázat na konkrétní datum, jelikož pověřením blízké osoby se lze lépe přizpůsobit.

Pakliže obě strany vyplní veškeré dokumenty správně a donesou požadované doklady k přepisu vozidla, čas strávený na daném úřadě nebude nikterak dlouhý.

V neposlední řadě někoho může zajímat fakt, že při uskutečněném prodeji přechází na nového majitele také státní poznávací značka. Mnoho řidičů však své oblíbené značky nerado pouští, obzvlášť pokud se jedná o SPZ na přání.

Havarijní pojištění není stanoveno zákonem, nicméně může majiteli vozidla ušetřit jak peníze, tak trápení.

Spočítat havarijní pojištění na míru >

Přepis vozidla – formulář

Žádost o změnu vlastníka se také podává formou dokumentu, tudíž se vyplatí mít k dispozici i ten. Formulář přepisu vozidla poskytuje samotné Ministerstvo dopravy, tudíž o jeho aktuálnosti pro přepis vozidla 2021 nemůže být pochyb.

Formulářpřepis vozidla 2021 ke stažení zdarma

Ministerstvo dopravy poskytuje veškeré potřebné formuláře týkající se registru silničních vozidel, ať už se jedná o zápis do registru či oznámení o ztrátě tabulky s registrační značkou.

Registr vozidel funguje jako systém evidence všech vozidel. Zde majitelé hlásí nutné změny, registrují nová i ojetá auta nebo vozidla dovezená ze zahraničí. Svým záznamem v registru musí disponovat každý, kdo chce provozovat na území České republiky automobil.

TIP: Jak se správně připravit na STK? S tímto návodem vše proběhne hladce.

Plná moc k přepisu vozidla může napomoci k dodržení 10denní lhůty, která je pro převod auta určena.

Kupní smlouva

Kupní smlouva na auto je bezpodmínečným dokumentem, který celému převodu auta předchází. Mnoho lidí však netuší, jaké náležitosti by smlouva vlastně měla obsahovat. Nejdůležitější body jsou shrnuty v následujícím výběru:

 • identifikační údaje smluvních stran
 • identifikace předmětu koupě – vozidlo uvést nejlépe i s VIN kódem
 • datum prodeje
 • podpisy smluvních stran
 • cenu koupě – v ideálním případě

Ačkoliv se může na první pohled zdát, že se jedná o informace, které jsou všem jasné, nemálo lidí se již napálilo špatně sepsanou smlouvu. Prodej či nákup auta ve většině případů uskutečňují vzájemně neznámé strany, tudíž se veškeré podvody následně řeší mnohem hůře.

Kupní smlouva na auto lze stáhnout přímo zde.

Pokud dojde k porušení smlouvy, zúčastněná osoba může ze zákona odstoupit. Častokrát bývají již ve smlouvě uvedená určitá opatření proti podvodnému jednání, nicméně musí být skutečně správně sepsaná.