Ekologická likvidace vozidel, autovraků, auta

Díky ekologické likvidaci vozidel je možné auto ohlásit z registru a přestat platit povinné ručení. Nelze však auto likvidovat svévolně. Co je k ekologické likvidaci vozidel potřeba?

Pokud auto již nemá cenu prodávat, protože je jasné, že dlouho spolehlivě sloužit nebude, lze přistoupit k eko likvidaci vozidel. Autovrak obsahuje spoustu nebezpečného odpadu, a proto je zákonnou povinností zlikvidovat vůz pouze na vyhrazených místech.

Ekologická likvidace vozidel – co je to?

Ekologická likvidace vozidla slouží k tomu, aby bylo vozidlo bezpečně a s ohledem na životní prostředí zničeno, pokud již nelze ho dále používat. Samozřejmě platí, že novější a bez problému pojízdná auta se dají ještě prodat a přepsat vůz na nového majitele, nicméně některá auta už zkrátka prodat nelze.

Dokud však auto neprojde eko likvidací vozidla není možné přestat platit povinné ručení, jelikož je vůz stále zaznamenán v evidenci motorových vozidel. Povinné ručení je možné přestat platit až po kompletním odhlášení vozidla z registru.

K odhlášení vozidla z registru se vyžaduje doklad o provedené ekologické likvidaci vozu.

Jak zlikvidovat auto?

Auto je možné zlikvidovat výhradně skrze ekologickou likvidaci autovraků. Je proto nutné dovést vůz na jedno z akreditovaných autovrakovišť, kde eko likvidaci vozidel provozují. Seznam těchto míst je dostupný na webu Ministerstva životního prostředí. Nechybí zde ani přesná adresa místa, je tak možné ihned vyrazit. Aktuálně se jich v Česku nachází přes 500.

Do jedné z těchto provozoven přiveze majitel svůj vůz. Ekologická likvidace je zcela zdarma, může se dokonce stát, že majitel vozu dostane vyplacenou určitou odměnu (zhruba 1 000 Kč), pokud je vůz v kompletním stavu.

Co dělat pokud je auto nepojízdné? Pokud vůz nemůže přivést sám majitel, postará se o to samotné autovrakoviště a vozidlo si odtáhne. Odtah vozu je za poplatek 200 Kč.

Vůz poté projde likvidací, části jsou použity na prodej, zbytek je sešrotován. Majitel dostane z vozu již pouze SPZ.

Po odevzdání vozu na autovrakoviště je majiteli vozu vydán protokol o ekologické likvidaci vozidla. Bez tohoto protokolu nelze odhlásit auto z evidence motorových vozidel.

Ekologická likvidace vozidel – co je potřeba?

K ekologické likvidaci vozidla je nejprve třeba si vyhledat specializované pracoviště. Pozor také na podvodníky, kteří slibují vyšší odměny za autovrak, auto rozprodají na součástky a jejich protokol o ekologické likvidaci vozidla je neplatný.

Co je potřeba k ekologické likvidaci vozidel?

 • občanský průkaz či jiný doklad totožnosti
 • velký technický průkaz
 • výpis z obchodního rejstříku – pro právnické osoby
 • rozhodnutí o dědictví – auto z pozůstalosti
 • případně plná moc k likvidaci vozidla

S těmito dokumenty si majitel vozu na autovrakovišti bez problému vystačí.

Pokud vůz k ekologické likvidaci nepřiveze majitel vozu, ale pověřená osoba. Je nezbytné, aby měla plnou moc k likvidaci vozu podepsanou jeho majitelem.

Plná moc k likvidaci vozidla

Plnou moc k likvidaci vozidla je třeba vystavit, pokud za majitele uvedeného ve velkém technickém průkazu veze vůz na autovrakoviště jiná osoba. Auto k likvidaci může dovést například jiný člen rodiny, ale i kdokoliv jiný. Bez plné moci majitele vozu se to však neobejde.

Plná moc je vlastně svolení majitele vozu k jeho ekologické likvidaci. Dokument stvrdí svým podpisem.

Vzor plné moci k likvidaci vozidla si lze stáhnout volně na internetu, vyplnit pár údajů a podepsat. Poté už jen stačí plnou moc k likvidaci vozidla předložit na autovrakovišti.

Protokol o ekologické likvidaci – vzor

K tomu, aby bylo možné odhlásit trvale vozidla z evidence motorových vozidel, je nutné předložit na dopravním inspektorátu protokol o ekologické likvidaci vozu. Vzor tohoto dokumentu je k nalezení například na stránkách ministerstva životního prostředí.

Protokol o ekologické likvidaci vystaví speciální pracoviště poté, co je autovrak odevzdán do jeho rukou. Jinak se tento dokument nazývá také Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků.

Je potřeba mít na paměti, že jiný dokument než tento oficiální vzor protokolu o ekologické likvidaci nemůže být na úřadu akceptován. Pozor tedy na podvodná autovrakoviště, podoba protokolu může napovědět.

Jak odhlásit auto bez ekologické likvidace?

Trvalé odhlášení auta bez ekologické likvidace nelze provést. Jediný způsob, jak odhlásit auto bez ekologické likvidace, je jeho dočasné odhlášení z registru silničních vozidel, neboli vložení do depozitu.

Dočasné odhlášení auta bez ekologické likvidace probíhá tak, že majitel odnese velký technický průkaz a SPZ do depozitu registru motorových vozidel. Toto dočasné ohlášení slouží pro případy, kdy majitel ví, že nebude vůz delší dobu používat, například kvůli pobytu v zahraničí nebo zranění. Poplatek za depozit činí 200 Kč.

Auto může být v depozitu uloženou maximálně rok, respektive po jednom roce lze ještě prodloužit lhůtu o šest měsíců, poté již je však nutné si SPZ a velký technický průkaz vyzvednout. K opětovnému přihlášení vozu je nutné si přinést:

 • žádost o ukončení dočasného vyřazení vozidla
 • doklady vlastníka vozu – občanský průkaz apod.
 • zelená karta – doklad o povinném ručení
 • velký technický průkaz
 • protokol o platné technické prohlídce

Po skončení dočasného odhlášení auta bez ekologické likvidace je třeba začít platit povinné ručení. Jedině likvidace zařídí úplné zrušení povinného ručení.

Jiný způsob, jak odhlásit auto bez ekologické likvidace, neexistuje. Ze zákona si člověk nemůže sešrotovat auto doma sám nebo ho někde nechat chátrat. Ani k tomu není žádný důvod, eko likvidace vozidel je zdarma a dokonce za ni majitel může získat odměnu až 1 000 Kč.

Ekologická likvidace autovraků – na co si dát pozor?

Ekologická likvidace autovraků probíhá na specializovaných místech, konkrétně na legálních autovrakovištích. Pokud by člověk odevzdal vůz na podvodné vrakoviště, může dostat pokutu ve výši až 20 000 Kč.

Naštěstí není tak složité poznat solidní firmu od podvodné. Stačí sledovat několik znaků, pro podvodná autovrakoviště je typické:

 • na webu nelze dohledat název firmy, IČO nebo adresu provozovny
 • nelze dohledat pozitivní recenze z minulosti
 • zákazníkovi nabízí velmi vysokou odměnu za výkup vozu (legální autovrakoviště nabízejí okolo 1000 Kč)
 • požaduje odevzdání některých dokumentů, chce je vidět předem nebo zaslat kopii
 • nevystaví potvrzen o likvidaci vozu

Aby se majitel vozu vyhnul nepoctivým společnostem, udělá nejlépe, pokud si zvolí jedno z vrakovišť uvedených na stránkách Ministerstva životního prostředí. Volit může mezi 500 různými autovrakovišti po celé České republice.

Jedině tak se lze spolehlivě vyhnout podvodníkům a nechat auto legálně a bezpečně ekologicky zlikvidovat.

Jak odhlásit auto?

Po správně provedené likvidaci autovraku lze konečně přistoupit k samotnému odhlášení auta z evidence silničních vozidel. Toto ohlášení je trvalé a probíhá na úřadech s rozšířenou působností. Pro úspěšné odhlášení vozu je nutné přinést si tyto dokumenty:

 • velký technický průkaz
 • registrační značku (SPZ)
 • protokol o ekologické likvidaci
 • formulář k odhlášení vozidla
 • doklad totožnosti

Bez těchto dokumentů nelze vůz odhlásit. Je potřeba vyplnit žádost o odhlášení vozidla z evidence, buď doma nebo na úřadu. Vzor této žádosti je volně ke stažení. Po odhlášení vozidla z evidence je konečně možné zrušit povinné ručení.

Solidní autovrakoviště mohou provést odhlášení vozidla rovnou při ekologické likvidaci.

Likvidace autovraků, odhlášení vozidla – jaké jsou poplatky?

A kolik to všechno bude stát? Výhodou je, že ekologická likvidace autovraků ani odhlášení vozidla nejsou vůbec finančně nákladné. Ekologická likvidace je bezplatný proces, platí se pouze 200 Kč za odtah vozidla. Odtah vozidla se týká pouze nepojízdných vraků, jinak lze samozřejmě auto na příslušné pracoviště dovést.

Trvalé odhlášení vozidla také nestojí vůbec nic. Pouze pokud se majitel rozhodne pro dočasné dohlášení auta, musí zaplatit v depozitu poplatek 200 Kč.

Jinak je celý proces bezplatný. Člověku navíc odpadne povinnost platit povinné ručení. A může tak platit pojistku pouze na auto, které opravdu používá. Tím ušetří až tisíce korun ročně.

Důležité je však vybrat si akreditované legální místo specializované na ekologickou likvidaci. Pokud se tak nestane, hrozí pokuty. A to v případě, kdy auto majitel odevzdá podvodné firmě i pokud se o likvidaci vozu bude snažit sám.