Přihlášení vozidla 2024 – jak přihlásit nové či ojeté vozidlo?

Dříve, než je možné začít s novým vozem brázdit ulice, je nutné přistoupit k přihlášení vozidla na příslušném úřadu. Auto by se navíc nemělo pohybovat po silnici bez povinného ručení. Co je potřeba k přihlášení nového vozidla? A je možné využít plnou moc k přihlášení vozidla?

Přihlášení vozidla do registru není vůbec složité, stačí si jen na úřad s rozšířenou působností přinést několik dokumentů. V případě, že se člověk nemůže dostavit osobně, může využít plnou moc k přihlášení vozidla a nechat se zastoupit.

Registrace vozidla

Ze zákona musí být každé vozidlo, které se pohybuje po silnicích, přihlášeno v registru motorových vozidel. Neregistrovaná vozidla na silnici nesmí, nemají navíc ani platnou SPZ.

Tato povinnost se týká všech motorových vozidel – od osobních aut přes motocykly až po zemědělské vozy či přívěsy.

Podmínkou pro přihlášení vozidla do registru je sjednané povinné ručení, bez kterého zkrátka jezdit nejde.

Nové auto – nové pojištění. Vyberte si nejvýhodnější nabídku v přehledném srovnání povinného ručení.
Mám zájem o povinné ručení >

Opačným procesem je odhlášení vozidla. Vlastník se může rozhodnout odhlásit auto z registru trvale, obvykle se tak děje, když vůz přestane být provozuschopný. Odhlášení následuje ihned po ekologické likvidaci vozidla, která probíhá u specializovaných subjektů.

Vozidlo však lze odhlásit také dočasně, a to v případě, kdy majitel ví, že po delší dobu nebude vozidlo používat. Aby nemusel platit povinné ručení, může uložit SPZ a malý technický průkaz do tzv. depozitu registru vozidel, a to na rok, maximálně na rok a půl.

Přihlásit se do registru musí každé nové auto.

Přihlášení nového vozidla

Přihlášení vozidla je nutné provést při každé koupi nového vozu, které ještě nemá záznam v registru. Tento úřední akt by však člověk neměl odkládat, musí se provést neprodleně ve stanovené lhůtě, jinak se jedná o přestupek.

Při koupi získá nový majitel pro svůj vůz místo klasické SPZ zelenou převozní značku. Ta se však pojí s mnoha omezeními. Ze zákona ji lze používat pouze 10 dní. Nesmí ani do zahraničí.

To však neznamená, že majitel může s provizorní SPZ jezdit celých deset dnů, kam se mu zachce. Převozní značka slouží výhradně k dopravě na místo registru vozidel.

Uvedených deset dnů je zároveň také zákonná lhůta, během které musí dojít k přihlášení vozidla do registru.

Přihlášení auta do registru vozidel se neobejde bez povinného ručení.
Získat nejlevnější zákonné pojištění auta >

Za nové se považuje takové vozidlo, ke kterému náleží čistopis velkého technického průkazu, ve kterém není vypsán žádný předchozí majitel. Zároveň takové auto ještě nebylo zapsáno v registru vozidel.

TIP: V případě, že zájemce o nový, či ojetý vůz, financuje koupi přes půjčku na auto, je důležité dbát na správný postup při přihlášení vozidla.

Co je potřeba k přihlášení vozidla do registru?

Pro přihlášení nového vozidla do registru se musí čerstvý majitel dostavit na úřad s rozšířenou působností. Dříve se jednalo o úřad v místě trvalého bydliště, dnes však již tato podmínka neplatí.

S sebou je nutné přinést několik dokumentů, bez kterých není přihlášení vozidla do registru možné, jedná se o:

 • doklad totožnosti vlastníka – občanský průkaz, pas,
 • zelená karta – doklad o povinném ručení
 • velký technický průkaz – čistopis
 • doklad o nabytí vozidla kupní smlouva na auto, leasingová smlouva, faktura
 • vyplněnou žádost o zápis do registru
 • příp. plnou moc k přihlášení vozidla

Formulář či žádost k přihlášení nového vozidla je volně dostupná na internetu, například na webu Ministerstva dopravy. Přihlášku k registraci si lze stáhnout také na tomto odkazu. Vyplnit dokument by však mělo být možné také přímo na místě.

Podobně je k dostání také vzor plné moci k přihlášení vozidla, která umožňuje novému majiteli nechat se někým zastoupit, pokud se na úřad nemůže dostavit osobně.

Přihlášení ojetého vozidla – jak přihlásit auto?

Ojeté vozy při změně majitele podléhají přepisu vozidla, nikoliv přihlášení. Do roku 2016 bylo nutné nejprve přistoupit k odhlášení ojetého vozu a poté opětovnému přihlášení, ovšem již na nového majitele. Způsob, jak přihlásit auto, není vůbec složitý.

Dnes lze automobil snadno přepsat ze stávajícího majitele na nového v jediném kroku. Přepis vozidla také probíhá na jakémkoliv úřadě s rozšířenou působností.

Pro přepis vozu je nutné podstoupit návštěvu úřadu.

I ojeté auto musí být přepsáno na nového majitele dříve, než uplyne desetidenní lhůta. V opačném případě se jedná o přestupek a účastníky může postihnout pokuta až 50 tisíc Kč.

Jak přihlásit auto? Návštěva úřadu za účelem přepisu auta si vyžaduje sjednané povinné ručení již na nového majitele. Dokumenty potřebné k převodu jsou následující:

 • občanský průkaz
 • formulář k přepisu vozidla
 • velký technický průkaz
 • zelená karta – doklad o povinném ručení
 • doklad o evidenční kontrole – ne starší než 30 dní
 • příp. plnou moc k přihlášení vozidla

Formulář k přepisu vozidla i plná moc k přepisu auta jsou k dostání zdarma online. Dokument by měl být k dostání také na úřadě.

Registrace nového vozidla

Poté, co dojde ke koupi nového auta, je nutné se neprodleně dostavit k registraci a provést registraci nového vozidla do evidence vozidel. Nový vůz získá zelenou SPZ, kterou může používat maximálně 10 dní, slouží však výhradně k transportu auta na příslušný úřad.

Pro přihlášení nového vozu je nutné přinést na registr silničních vozidel následující dokumenty:

 • čistopis velkého technického průkazu
 • přihlášku k registraci vozidla
 • kupní smlouvu na auto
 • zelenou kartou – doklad k povinnému ručení
 • doklad totožnosti – občanský průkaz, pas

Sjednat si povinné ručení je nutné téměř okamžitě, jelikož vůz nesmí na silniční komunikaci bez tohoto pojištění. Registrace nového vozidla se bez povinného ručení neobejde.

Poplatek za přihlášení vozidla

Přepis ani přihlášení vozidla se neobejde bez poplatků. Pro přepis ojetého osobního automobilu je nutné zaplatit na úřadě 800 Kč, obvykle tuto částku hradí prodávající. Mezi další náklady patří také cca 400 Kč za evidenční kontrolu.

Správní poplatek za přihlášení nového vozu je také 800 Kč. Cena přihlášení vozidla odvíjí od počtu kol, například za přihlášení motocyklu člověk vydá pouhých 300 Kč. Čím více kol automobil má, tím vyšší je také poplatek.

Kompletní přehled správních poplatků je dostupný na stránkách registru vozidel.

Povinné ručení si lze sjednat za pár minut online.
Mám zájem o povinné ručení >

Přihlášení vozidla ze zahraničí z dovozu

Trochu jiná pravidla se týkají přihlášení vozidla ze zahraničí z dovozu. Mnozí Češi volí dnes nákupy aut z Německa, často totiž nákup auta ze zahraničí z dovozu vychází výhodněji. Mezi plusy patří také větší výběr, lepší kvalita nebo snadné vyřízení.

Přihlášení vozidla z Německa probíhá na německém úřadě, kam se nový majitel musí vydat ihned po koupi vozu. Nejprve je potřeba si u místních pojišťoven sjednat povinné ručení, poté vozidlo na úřadě zaregistrovat.

Na příslušné instituci získá majitel také převozní značku, aby mohl dojet do ČR.

Pro návrat s novým autem z Německa je nutné mít zřízené přechodné pojištění.

Vozidlo však nestačí registrovat pouze v Německu, po návratu do ČR se majitel musí vydat také na český úřad a zapsat vozidlo do zdejší evidence. Je také potřeba:

 • projít technickou a evidenční prohlídkou
 • nechat si schválit český technický průkaz
 • sjednat si povinné ručení u české pojišťovny
 • nechat vůz zapsat do registru vozidel

Kontrola STK se týká pouze ojetých vozů, které jsou však ze zahraničí pořizovány nejčastěji. Podstoupit je ji nutné i v případě koupi ojetého vozu v ČR a netýká se tak pouze přihlášení vozidla z Německa. V roce 2021 měli řidiči více času, jelikož platnost STK aut se prodloužila o 10 měsíců.

TIP: I pro krátkou cestu do zahraničí se vyplatí mít sjednané cestovní pojištění.

Plná moc k přihlášení vozidla – vzor

Pro všechny úřední úkony na registru vozidel – přihlášení, přepis i odhlášení – je možné využít plnou moc. Nemůže-li se vlastník na úřad dostavit osobně, stačí jen pověřit zástupce, který s platnou plnou mocí může registraci vozu obstarat.

Vzor plné moci k přihlášení vozidla je dostupný volně na internetu, stáhnout si ho lze například na tomto odkazu.

Při přepisu ojetého auta lze rovněž využít vzoru plné moci k přepisu vozidla a nechat se tak někým zastoupit. Často prodávající zplnomocňuje kupujícího nebo si obě ze stran mohou zvolit zástupce, například z řad příbuzenstva.

Přepis auta může zařídit i zástupce.

Plnou moc je však nutné ověřit na Czechpointu na poště. Ověření podpisů stojí 30 Kč, čímž se ještě mírně zvedá cena přihlášení vozidla.

Odhlášení vozidla může díky plné moci za poplatek provést specializovaná firma a majitel tak na registr silničních vozidel vůbec nemusí.

Přihlášení vozidla – povinné ručení

Registrace vozidel úzce souvisí s povinným ručením. Povinné ručení je zákonné pojištění vozidel, které musí být sjednané povinně na každé auto v evidenci. Majiteli, kteří si své auto nepojistí, hrozí pokuta až 40 tisíc Kč.

Koupě nového auta si vyžaduje také sjednání nového povinného ručení. Ideálně by nové auto bez pojištění ani nemělo vyjet z prodejny, člověk nikdy neví, co se může stát cestou z autosalonu.

Možnost sjednat si povinné ručení poskytuje často rovnou sám prodejce a pojistit nový vůz je tak možné přímo v autosalonu.

Nicméně v dnešní době si lze sjednat povinné ručení online z pohodlí domova. Pojištění je možné sjednat i před samotnou koupí vozu, číslo SPZ poté stačí dané pojišťovně dodat a nechat k pojistné smlouvě doplnit později.

K registraci nového auta se každý vlastník musí dostavit již se zelenou kartou, která slouží jako doklad o povinném ručení. V případě ojetých aut, kdy dochází k přepisu vozu, by mělo být pojištění sjednané již na nového majitele.

Povinné ručení online

Sjednat si povinné ručení online dnes již není žádný problém. Díky jednoduché kalkulačce povinného ručení získává každý klient možnost si zvolit to nejlevnější povinné ručení.

Do kalkulačky stačí zadat několik údajů, které pojišťovny při tvorbě nabídky zákonného pojištění berou v potaz, tedy několik informací o vozidle a jeho vlastníkovi.

Kalkulačka srovná nabídky pojišťoven do přehledné tabulky se všemi parametry, a to včetně finálních cen. Jednotlivé balíčky se často velmi liší a člověk poté může mít problém se v rozsáhlé nabídce povinného ručení vyznat. Kalkulačka celý proces značně ulehčí.

Kalkulačka povinného ručení šetří čas i peníze.
Srovnat nabídky povinného ručení >

Srovnání povinného ručení je navíc zcela nezávazné, zájemce si může nabídky prohlédnout, a pokud sis žádnou nevybere, nic mu nebrání kalkulačku opustit. V opačném případě si ovšem může povinné ručení rovnou sjednat, a to za pouhých pár minut.

Havarijní pojištění online

Havarijní pojištění je druhým typem pojištění vozidel. Není sice ze zákona povinné, obecně se však velmi doporučuje. Povinné ručení totiž kryje pouze škody, které pojištěnec na silnici způsobí třetím osobám a jejich majetku. Havarijní pojištění kryje i ztráty na straně samotného klienta.

Mimo to hradí i ztráty způsobené vlivem přírodních pohrom, zvěře, vandalismu či odcizení. Pojišťovny nabízejí různorodé balíčky a je tak na každém, proti kterému riziku se mu vyplatí pojistit, a které ho zas tak netrápí.

Podobně jako povinné ručení, i havarijní pojištění lze snadno sjednat online na kalkulačce havarijního pojištění. Klienti tak mají přístup ke všem nabídkám najednou a nic tak nebrání si zvolit to nejlevnější havarijní pojištění. Kompletní autopojištění klientům umožňuje jezdit bez obav.