Velký technický průkaz – jak ho získat, ztráta, číslo

Velký technický průkaz se vydává při registraci silničního vozidla pro provoz na veřejných komunikacích. Kdo vydává velký technický průkaz? A co dělat v případě jeho ztráty?

Když se mluví o tzv. velkém techničáku (VTP), oficiálně se myslí osvědčení o registraci vozidla část II. V České republice ho řidiči mohou získat již od roku 1996. Tím, kdo vydává velký technický průkaz, je úřad obce s rozšířenou působností.

Na rozdíl od malého technického průkazu ho nemusí mít řidič vždy po ruce. Jedná se o poměrně obsáhlý dokument, který je ideální bezpečně schovat někde doma. Ztráta velkého technického průkazu, stejně jako ztráta SPZ, může být příčinou mnoha nepříjemností

Velký technický průkaz vzor –⁠ co obsahuje?

Na přední straně velkého technického průkazu se nacházejí informace o provozovateli i vlastníkovi vozidla –⁠ konkrétně jméno, adresa trvalého bydliště, datum narození, IČO apod. Lze zde najít také historické záznamy a SPZ vozu.

Člověk se na přední straně může dočíst i o provedených převodech či odhlášení daného vozu a změnách vlastníka. V pravém horním rohu se uvádí číslo technického průkazu, což je jeden z nejdůležitějších údajů velkého techničáku.

Dále přední strana osvědčení o registraci vozidla část II. obsahuje detaily o provedených technických kontrolách, včetně délky platnosti. Konkrétně se tyto údaje nacházejí ve spodní části.

Na zadní straně se uvádějí identifikační a technické parametry aut, jako jsou VIN kód, parametry motoru apod. Pozornost je třeba věnovat i sekci poznámka, která pojednává mimo jiné o povolených rozměrech pneumatik.

Velký technický průkaz vzor –⁠ co obsahuje?

 • číslo TP
 • druh vozidla
 • kategorie vozidla
 • tovární značka
 • identifikační číslo vozu (VIN)
 • údaje o motoru
 • velikost vozidla
 • hmotnost vozidla
 • údaje o kolech a pneumatikách
 • spotřeba vozu
 • hluk vozidla
 • informace o emisích
 • údaje o brzdách

Velký techničák je opatřený řadou bezpečnostních prvků, díky kterým se dá spolehlivě poznat, že se nejedná o falzifikát – ochranný kovový proužek, hlubotisk, pastelové barvy a vodoznak na pozadí, viditelný jen pod určitým úhlem světla.  

Kde najdu číslo velkého technického průkazu?

Řidiči často mají problém v záplavě údajů najít číslo technického průkazu. A to není dobré. Jde totiž o jeden z nejdůležitějších údajů velkého techničáku.

Takže kde najdu číslo velkého technického průkazu? Nachází se vždy v pravém horním rohu a sestává z dvou písmen a několika čísel. Dá se jednoduše poznat díky tomu, že je napsané červenou barvou.

Číslo TP lze dobře vidět na tomto obrázku:

Číslo TP se skládá ze dvou písmen a několika čísel a je vytištěno červenou barvou.

Velký technický průkaz – ztráta

Při případné ztrátě velkého technického průkazu je potřeba okamžitě informovat příslušné orgány a obstarat si nový technický průkaz. Postupuje se podle následujících instrukcí.

Dotyčný se dostaví na úřad obce s rozšířenou působností, kde nahlásí ztrátu velkého techničáku a požádá o vystavení duplikátu technického průkazu. Poté bude požádán o uhrazení správního poplatku ve výši 100 Kč.

Následně mu nezbývá nic jiného než čekat, až mu bude požadovaný duplikát technického průkazu dodán. Díky němu lze automobil i nadále využívat. Úřady jej obvykle vystavují na počkání, nicméně zákonná lhůta je 30 dní.

Aby řidič mohl získat nový technický průkaz, musí při nahlašování ztráty velkého technického průkazu předložit tyto dokumenty:

 • průkaz totožnosti (popř. doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu či o délce přechodného pobytu)
 • malý technický průkaz (neboli osvědčení o registraci silničního vozidla část I.)

A jak získat velký technický průkaz v případě odcizení? To se řeší úplně stejně jako ztráta velkého techničáku. Jediný rozdíl tkví v tom, že před návštěvou příslušného úřadu poškozený krádež ohlásí na policejní stanici, kde obdrží potvrzení o nahlášení odcizení.

Pokud majitel vozu z nějakého důvodu nemůže celým procesem projít osobně, pověří tím někoho jiného. Musí mu však poskytnou plnou moc k vystavení duplikátu technického průkazu.

Plná moc na přepis auta se dá využít například i k vyzvednutí RZ z depozitu, změně jména původního vlastníka či provozovatele v registru vozidel a k dalším úkonům spojeným s registrací vozidla či se ztraceným technickým průkazem.

Malý technický průkaz vzor – co obsahuje?

Malý technický průkaz, oficiálně zvaný osvědčení o registraci silničního vozidla část I., musí mít řidič na rozdíl od VTP vždy při sobě. Pokud by ho při policejní kontrole nepředložil, koleduje si o nemalou pokutu.

MTP obsahuje všechny základní a technické parametry aut, jmenovitě model, typ, vlastníka, VIN kód, palivo a další. Každý technický průkaz disponuje také vlastním specifickým číslem. To se nachází v levém dolním rohu.

Malý technický průkaz – vysvětlivky:

 • výkon vozidla
 • palivo vozidla
 • počet míst k sezení nebo stání ve vozidle
 • značka, barva, model, typ, varianta a verze vozidla
 • VIN kód
 • zdvihový objem
 • nejvyšší možnou rychlost 
 • typ převodovky

Jedná se o malou kartičku, která se vejde i do peněženky. Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje nechávat ho v autě. Kdyby totiž došlo k jeho krádeži, přítomnost MTP by pachateli celou situaci značně ulehčila.

Malý technický průkaz na cestách nelze nahradit velkým technickým průkazem. VTP totiž představuje spíše takový rodný list, k potvrzení jeho platné registrace slouží MTP.

Při jízdě s VTP, stejně jako při jízdě bez malého technického průkazu, se řidič dopouští přestupku. V případě policejní kontroly mu hrozí pokuta ve výši až 2 000 Kč. Ve správním řízení se pokuta pohybuje od 1 500 do 2 500 Kč.

Jak získat TP na přívěs

Jak získat TP na přívěs? Jednoduše při jeho koupi přímo od prodejce. Při přihlášení nového přívěsu do evidence je potřeba předložit následující dokumenty:

 • kupní smlouvu na auto
 • velký technický průkaz
 • malý technický průkaz
 • dočasnou převozní značku
 • zelenou kartu

Zelenou kartu řidič získá tím, že si sjedná povinné ručení. Zákonné pojištění vozidla se totiž netýká jen automobilů a motorek, ale také právě přívěsů. Oblíbené je například Axa povinné ručení, které vychází výhodně i ze srovnání pojištění vozidel.

Německý technický průkaz

Čeští řidiči za nákupem ojetých vozů hojně cestují i do zahraničí. Výhodným trhem disponuje například Německo, kde jsou k dostání i taková auta, která v Česku získat nelze. Jak probíhá přepis auta a jak získat velký technický průkaz?

Prvním úkolem je automobil dostat do České republiky. Kdo tak činí pomocí vleku, žádné zvláštní administrativní záležitosti se ho netýkají. Pokud však chce zákazník vůz řídit, musí si obstarat dočasné povinné ručení a převozní značky.

Dočasné převozní značky se za 3 000 Kč až 5 000 Kč dají získat na tzv. Zulasungstelle, což je místní registr vozidel. Aby mohly být vydány, musí mít auto za sebou platnou technickou kontrolu.

Jakmile nový majitel automobil dopraví do Česka, musí s ním navštívit stanici STK. Zde se provede evidenční kontrola a měření emisí, aby se zjistilo, zda údaje uvedené v německém technickém průkazu odpovídají skutečnému stavu vozu.

Následně je potřeba sjednat povinné ručení. Nabídka českých pojišťoven je velmi široká, a tak občas bývá komplikované se v ní zorientovat. Najít to nejlevnější povinné ručení už za pár minut pomáhá online kalkulačka pojištění auta.

Posledním krokem je přihlášení auta do registru motorových vozidel, který lze najít v každém větším městě. Pro přihlášení vozu do registru motorových vozidel je nutné předložit následující dokumenty:

 • osobní doklady
 • dokumenty z evidenční kontroly STK
 • kupní smlouvu 
 • zelenou kartu
 • německý technický průkaz
 • osvědčení o registraci vozidla vydané jiným členským státem

Kompletní přehled registrů vozidel v českých městech se nachází na tomto odkazu.

Bez německého technického průkazu není možné vůz přihlásit do českého registru motorových vozidel.

Polský technický průkaz

Podobně funguje i dovoz auta z Polska. Po podepsání kupní smlouvy by měl zákazník od prodejce obdržet veškeré potřebné dokumenty včetně servisní knížky. Obstará si převozní značky a dočasné povinné ručení a může vyrazit do Česka.

Přihlášení vozidla pak probíhá stejně jako při dovozu z Německa a ze všech dalších zemí Evropské unie.

Pokud má auto platnou technickou kontrolu ze země původu, je nutné absolvovat pouze evidenční kontrolu, ostatně tak jako při každé změně majitele. Jedná se o formalitu, která zabere jen pár minut.

Na STK se také změří emise a zkontroluje se, zda se získané údaje shodují s informacemi uvedenými v polském technickém průkazu. Poté si nový majitel sjedná povinné ručení a získá tak zelenou kartu.

Teď už zbývá jen přihlásit auto do registru motorových vozidel, který se nachází v každém větším městě. Aby přihlášení mohlo proběhnout, je nutné předložit tyto dokumenty:

 • osobní doklady
 • dokumenty z evidenční kontroly STK
 • kupní smlouvu na auto
 • zelenou kartu
 • polský technický průkaz
 • osvědčení o registraci vozidla vydané jiným členským státem

Proběhne-li vše v pořádku, dostane řidič SPZ a technický průkaz. Pak už mu nic nebrání v tom, aby s novým automobilem legálně vyrazil na silnici.