SPZ vlastní, na přání – vyhledávání, komu patří

Státní poznávací značka je primárně určena k identifikaci vozidla. Majitel auta však podle SPZ může zjistit různé informace, které se týkají například platnosti povinného ručení. Jak ověřit pojištění dle SPZ? Jak podle SPZ zjistit majitele? Na jakých portálech majitele dle SPZ vyhledávat? Jak postupovat při ztrátě SPZ, kolik stojí výměna SPZ a jaká jsou pravidla pro SPZ na přání?

Státní poznávací značka (SPZ), nazývaná také jako registrační značka (RZ) či espézetka, je součástí každého motorového vozidla. Slouží jako identifikační znak vozidla a sestává z písmen a číslic. První písmeno zleva označuje kraj, první dvojčíslí sérii RZ a čtyřmístné číslo na konci představuje pořadové číslo RZ.

Ztráta SPZ – co dělat při ztrátě registrační značky

Neděje se to sice často, nicméně i státní poznávací značku lze ztratit. Někdy se SPZ také může stát předmětem krádeže. Někteří řidiči SPZ ztratí za jízdy, což v moha případech zůstane bez povšimnutí. Jak v případě ztráty SPZ postupovat?

Hned zkraje je vhodné uvést, že při ztrátě SPZ je nutné jednat co možná nejrychleji. Majitel vozidla tedy musí situaci začít řešit hned poté, co si ztráty SPZ všimne. Jízda bez registrační značky je totiž z hlediska zákona to samé, co jízda se zakrytou značkou. Ztráta SPZ se tedy v konečném důsledku může rovnat odebrání řidičáku a několikatisícové pokutě.

V případě podezření na krádež je nutné záležitost oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a také nahlásit policii. Běžně se nestává, že by zloději kradli právě registrační značky vozidel, nicméně například u SPZ na přání jisté riziko je.

Krádež espézetky se musí hlásit především proto, že hrozí její zneužití. Pokud by například zloděj s kradenou registrační značkou ujel od benzínky bez zaplacení, bude mít oficiální majitel co vysvětlovat.

O novou registrační značku je třeba zažádat na magistrátě či registru vozidel. Potřeba budou následující doklady a dokumenty:

Rovněž je nutné přinést druhou státní poznávací značku, pokud nebyla ukradena. Součástí žádosti je také uhrazení poplatku ve výši několika stokorun. Nové registrační značky vozidel jsou vydávány na počkání.

Výměna SPZ – kdy ji lze uskutečnit

Výměna SPZ bohužel není možná jen tak z plezíru. Musí k ní být pádný důvod, konkrétně poničení, odcizení nebo ztráta SPZ. Jeden z těchto důvodů je nutné uvést v žádosti.

Postup žádosti o novou registrační značku vozidla je vždy stejný.

Výše správního poplatku, který je při výměně SPZ nutné uhradit, je 450 Kč (registrační značky vozidel) nebo 250 Kč (registrační značka motocyklu).

SPZ na přání – jak ji získat, konfigurátor

O SPZ na přání mohou zažádat majitelé automobilů i motocyklů. Je však třeba počítat s tím, že i vlastní SPZ musí splňovat určité podmínky.

 • RZ na přání se musí skládat ze sedmi či osmi znaků
 • RZ na přání musí sestávat z minimálně jedné číslice
 • některá písmena nelze použít ani v případě vlastní SPZ (G, CH, O, Q, W)
 • nelze použít slova ze seznamu zakázaných slov (hanlivé či sprosté výrazy)

Cena vlastní SPZ na přání je 5 000 Kč, majitelé automobilů tedy zaplatí celkem 10 000 Kč. Žádost o RZ na přání se podává na obecním úřadu, kde je vozidlo registrované.

Výhodou je možnost nápis na vlastní SPZ až na tři měsíce zarezervovat. Výše poplatku za rezervaci je 500 Kč.

Bohužel neexistuje žádný konfigurátor SPZ na přání. Vymyslet vlastní SPZ lze s pomocí výše zmíněných pravidel. Seznam zakázaných slov je případně k nalezení online.

Konfigurátor SPZ na přání sice k dispozici není, nicméně ověřit dostupnost RZ na přání možné je. Slouží k tomu aplikace na různých portálech pro motoristy. Výsledek však není 100%, jistější je dostupnost SPZ na přání ověřit na úřadu obce s rozšířenou působností.

Jak se vyznat v registračních značkách – SPZ podle krajů

Na státních poznávacích značkách se nachází kombinace písmen a číslic, ve kterých může být těžké se vyznat. Co tyto číslice a písmena znamenají?

První písmeno zleva označuje kraj, ve kterém je vozidlo registrováno. Seznam SPZ podle krajů lze vidět níže.

SPZ – kraje:

 • A – Praha
 • B – Jihomoravský kraj
 • C – Jihočeský kraj
 • E – Pardubický kraj
 • H – Královéhradecký kraj
 • J – Vysočina
 • K – Karlovarský kraj
 • L – Liberecký kraj
 • M – Olomoucký kraj
 • P – Plzeňský kraj
 • S – Středočeský kraj
 • T – Moravskoslezský kraj
 • U – Ústecký kraj
 • Z – Zlínský kraj

První tři znaky zleva označují sérii registrační značky (+ první písmeno zleva je označení kraje), následuje nálepka technické kontroly a nakonec pořadové číslo značky.

K rozlišení registračních značek se používají i různé barvy, případně neobvyklé kombinace znaků. Co značí například žlutá SPZ?

 • černé znaky na bílé značce mají osobní a nákladní vozidla, motocykly, autobusy a přívěsy
 • modré znaky na bílé značce značí vozidla diplomatů a konzulárních úředníků
 • žlutá SPZ s černými znaky označuje zvláštní motorová vozidla (např. vojenské nebo stavební stroje), první písmeno značí kraj, následují dvě čísla označující sérii a nakonec čtyřmístné pořadové číslo
 • číslice bez písmen mají registrační značky Armády ČR
 • zelené znaky na bílém pozadí patří testovacím autům či jiným vozidlům, která zatím nebyla schválena pro provoz na silnici
 • značku s písmenem V mají veteráni, kraj je označen číslicí od 1 do 14
 • značku s písmenem R mají závodní auta, kraj je označen číslicí od 1 do 14
 • značka s písmenem F značí auto pro zkušební účely
 • zelená papírová značka s černými písmeny je tzv. převozní značka, slouží pro jednorázové použití (např. pro odvoz auta z prodejny)
 • červený okraj na bílé značce s černými znaky mají vozidla, která jsou určená na vývoz

Podoba SPZ jakožto předmětu (tzn. kovové tabulky, na které je kombinace znaků a číslic uvedená) je dána vyhláškou č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.

Registrační značky jsou evidovány v registru vozidel a uvádí se také v technickém průkazu. Na cestu do ciziny je nutné vozidlo opatřit také mezinárodní poznávací značkou (MPZ).

Vyhledávání dle SPZ – ČKP, Celní správa

Na základě státní poznávací značky je možné zjistit různé informace o vozidle. Pro vyhledávání dle SPZ slouží například portál České kanceláře pojistitelů (ČKP). dle SPZ je zde možné zjistit, zda je vozidlo pojištěno.

V případě dopravní nehody, kterou zavinil jiný řidič, by se teoreticky mohlo hodit vyhledávání majitele dle SPZ. ČKP však tyto informace neposkytuje a portál tedy nenabízí žádný způsob, jak zjistit majitele SPZ. Komu daná SPZ patří, mohou vyhledat pouze státní orgány či například pojišťovny.

Další způsob ověření vozidla podle SPZ nabízí portál Celní správy. Zde se řidiči mohou dozvědět, zda nemají zapomenuté pokuty za dopravní přestupky.

Informace o povinném ručení podle SPZ

Na základě registrační značky mohou majitelé vozidel zjistit důležité informace týkající se zákonného pojištění vozidla. Jak zjistit údaje o povinném ručení podle SPZ?

Registrační značka slouží k identifikaci vozu. Kromě toho řidičům umožňuje zjistit, do kdy platí povinné autopojištění. Platnost povinného ručení podle SPZ lze zjistit na portálu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Zde stačí zadat SPZ (bez mezer) a datum, k němuž má být zjištěna platnost pojistky.

Pokud se majitel vozidla vyhledá platnost pojištění dle SPZ a zjistí, že již vypršela, může si povinné ručení sjednat online. Bez platného pojištění totiž auto prakticky nelze využívat.

Kdo je majitelem SPZ – vyhledávání

Jak bylo zmíněno výše, neexistuje způsob, jak zjistit, komu SPZ patří. K ověření vozidla podle SPZ slouží web ČKP, ten však umožňuje zjistit pouze platnost pojištění dle SPZ. K vyhledávání majitele neposlouží ani VIN vozidla. Důvodem jsou přísné předpisy vztahující se k ochraně osobních údajů.

Jak zjistit pokutu podle SPZ?

Případné zapomenuté, možná i roky staré pokuty za dopravní přestupky děsí mnoho řidičů. Naštěstí existuje velmi jednoduchý způsob, jak neuhrazené pokuty zjistit. Podle SPZ se však na internetu vyhledat nedají. Co je tedy ke zjištění starých pokut potřeba?

Velmi efektivní způsob nabízí portál Celní správy (cportal.celnisprava.cz). Zde se lze přihlásit pomocí datové schránky nebo eidentity. Po přihlášení se zobrazí výše nedoplatků neboli neuhrazených pokut a také případných přeplatků. Popřípadě je možné kontaktovat celní úřad v místě bydliště.

Jak číst známku STK na espézetce?

Součástí registrační značky je známka STK. Jak ji číst? Co z ní lze zjistit?

Ze známky lze zjistit především platnost technické kontroly. Na známce STK, která se nachází na zadní SPZ, je vyznačen rok i měsíc platnosti. Přesné datum však ze známky vyčíst nelze. Den konce platnosti technické je zapsán v technického průkazu.

Mezinárodní poznávací značky (MPZ)

Mezinárodní poznávací značka (MPZ), nazývaná také jako rozlišovací značka státu či mezinárodní rozlišovací značka, označuje stát, ve kterém je dané vozidlo registrované. Seznam státních poznávacích značek podle zemí lze najít níže.

Mezinárodní poznávací značka je doplňkem státní poznávací značky. Podle kombinace MPZ a SPZ lze identifikovat jakékoliv vozidlo na celém světě.

Státní poznávací značky podle zemí:

 • AL – Albánie
 • B – Belgie
 • BIH – Bosna a Hercegovina
 • BG – Bulharsko
 • MNE – Černá Hora
 • DK – Dánsko
 • EST – Estonsko
 • FIN – Finsko
 • F – Francie
 • I – Itálie
 • LT – Litva
 • LV – Lotyšsko
 • H – Maďarsko
 • D – Německo
 • NL – Nizozemsko
 • N – Norsko
 • PL – Polsko
 • P – Portugalsko
 • A – Rakousko
 • SK – Slovenská republika
 • SLO – Slovinsko
 • GB – Spojené království
 • E – Španělsko
 • S – Švédsko
 • CH – Švýcarsko
 • UA – Ukrajina

Uvedený seznam státních poznávacích značek podle zemí zahrnuje pouze vybrané evropské státy.

MPZ má tvar elipsy a sestává z bílého pozadí a černých znaků (jednoho až čtyř písmen). Většinou se jedná o samolepku, může však být vyznačena také přímo na karoserii či mít podobu kovové tabulky. Mezinárodní poznávací značka musí být umístěna poblíž zadní SPZ.

Převozní značky

Převozní značka, též jednorázová espézetka, je dočasný, jednorázový doklad s omezenou platností. Používá se například při převozu vozidla z prodejny domů. Je papírová, má zelenou barvu a lepí se na zadní sklo.

Písmeno na převozní značce označuje okres, ve kterém byla značka vydána, a číslice označují pořadové číslo. Aby byla převozní značka platná, musí na ní být také podpis prodejce.

Manipulační značky

Manipulační značky představují další možné označení vozidla. Používají se pro vozidla přepravující různé druhy zboží a slouží k tomu, aby přepravce a osoby informovaly o charakteru daného zboží (např. křehké, nutno chránit před deštěm apod.).

Tzv. trvale manipulační značky jsou určené pouze pro potřeby distributorů vozidel (výrobce, dovozce, prodejce, dopravce). Používají se tedy při manipulačním provozu, jehož účelem je distribuce a prodej silničního vozidla.