Převozní značky – Německo, EU – cena, kdo vydává

Koupit auto a převézt jej z jednoho místa na druhé není jen tak. Zákony vyžadují, aby bylo takové vozidlo opatřeno takzvanou převozní značkou. Jednoduše řečeno jakýmsi cestovním autopasem, který umožní novému majiteli dovézt auto do místa registrace. Kdo vydává převozní značky a kolik stojí?

Každé motorové vozidlo musí mít registrační značku. Mnohé situace však vyžadují, aby byl vůz opatřen jinou, než standardní registrační značkou, která je plechová, s modrým pruhem po levé straně a nese na sobě písmeno a šest číslic. Převozní značkou, lidově řečeno zelenou SPZ.

Problematika značení je ukotvena ve Vyhlášce o registraci vozidel č. 343/2014 Sb., která rozlišuje celkem pět druhů registračních značek:

  • standardní
  • na přání pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla
  • registrační značky pro elektrická vozidla
  • zvláštní
  • k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou, a náhrada tabulky s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou za poškozenou tabulku s registrační značkou nebo registrační značkou na přání

Převozní značky, které jsou potřeba, jak název napovídá, pro převoz automobilu, spadají do kategorie značek zvláštních. Ty se následně dále dělí na podkategorie:

  • pro jízdu z místa prodeje auta do místa registrace silničního vozidla
  • pro manipulační provoz
  • pro zkušební provoz (značka je rozpoznatelná dle písmena F)
  • pro historická vozidlaveterány (dle písmena V)
  • pro sportovní vozidla (dle písmena R)

Klasické registrační značky mají podobu prolisovaných bílých tabulek vyrobených ze slitin lehkých kovů o rozměru 520 mm x 110 mm, zatímco značky převozní jsou vytištěny na tvrdém zeleném papíře o velikosti 210 x 145 mm. Plechové převozní značky nejsou.

Převozní značky patří na vozidla nepřihlášená nebo řádně odhlášená. Zvláštní zelená SPZ pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla bývá označena písmenem kódu kraje a šesti číslicemi nebo písmeny latinské abecedy. Dále je na ní uvedeno datum přidělení, prostor pro otisk razítka a pro podpis oprávněné osoby.

Vzor převozní značky.

Na zvláštní registrační značce pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla je natištěn černý okraj, jehož šířka čáry je 4 mm. Na zelené SPZ není umístěn modrý pruh s vyznačením znaku Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky. Platnost převozních značek je standardně deset pracovních dní.

Kdo vydává převozní značky

Jak platnost hlásá, nejedná se o trvalou SPZ, nýbrž o dočasné označení, s nímž je možná jízda do místa registrace vozidla. Obyčejně přihlášení automobilu připadá na prodejce, autobazar nebo autosalon, avšak nový majitel má právo a možnost si přihlásit vůz sám. Tyto situace vyžadují přítomnost převozní značky.

Převozky vydává dopravní inspektorát společnostem zabývajícím se prodejem či dovozem vozidel.

Tabulka se zvláštní registrační značkou pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla se umísťuje na silničním vozidle jen vzadu na zadním skle. Jízda s převozní SPZ je nutná. Bez ní nelze nově pořízené vozidlo legálně převážet. Zelené espézetky nejsou platné mimo území České republiky. Pro tyto účely jsou potřeba převozní značky EU.

Při jízdě bez registrační značky či převozní značky jde o přestupek a hrozí 5 až 10 tisíc korun pokuta za jízdu. S převozní značkou je dobré s sebou vozit i fakturu za vůz a kupní smlouvu jako důkaz vlastnictví vozu.

Převozní značky – cena

Ministerstvo vnitra nestanovilo žádný oficiální správní poplatek za vydávání zelených převozních SPZ. Nicméně prodejce automobilu může takový poplatek v rámci svých služeb vyžadovat.

Převozní značky EU

Převozní značka je potřeba i v případě, že si řidič chce přivézt auto ze zahraničí po vlastní ose. Praktické jsou při cestě ze zahraničí faktura za vůz a kupní smlouva, jež během případné kontroly na hranicích a silnicích obecně poslouží coby náhrada zelené karty a technického průkazu, jenž zatím ještě nemusí mít českou podobu.

Aby bylo možné auto dovézt z území Evropské unie, je potřeba, aby byl provoz schválen a aby měl vůz platnou STK z jakéhokoli státu EU.

Převozní značky Německo

Německé převozní značky jsou známé pod názvem KURZZEITKENNZEICHEN. Převozní značky se žlutým pruhem jsou nezbytné pro přepravu auta po území Německa a pro jeho převoz do ČR. Podmínkou získání převozní značky je platná německá TÜV (technická kontrola).

Německé převozní značky s pravým žlutým pruhem se vydávají vozidlům již dříve registrovaným ve Spolkové republice Německo. Jejich platnost je omezena na 5 dní od data vystavení a končí datem uvedeným na žlutém pruhu – den, měsíc a rok. Po vypršení platnosti se značky nemusejí vracet. Jsou jednorázové a nepřenosné.

Pro udělení převozních značek – Německo je potřeba protokol TÜV, doklad totožnosti a velký i malý technický průkaz. Obecně platí, že dovoz a nákup auta z Německa již není tak výhodný jako býval. Vyplatí se v případě exotičtějších a dražších ojetých aut, případně pokud se bydliště kupujícícho nachází blízko u hranic.

Celý proces nákupu a registrace vozidla jako v Německu, tak následně v České republice je komplexní a časově i administrativně náročná operace. Znalost němčiny je pro vyřizování na úřacech nezbytná. Kdo si není jistý jak jazykem, tak úředním šimlem, bude pro něj snazší obrátit se na odborníky, kteří se na dovoz automobilů ze zahraničí specializují.

Trvale manipulační značky

Druhem převozních značek jsou také trvale manipulační značky. Využívají se převážně při zkušebních a předváděcích jízdách u autosalonů, autobazarů, dovozců či samotných výrobců. Je u nich nutné mít sjednané zvláštní pojištění a vést knihu jízd.

V knize jízd je evidováno jméno a příjmení řidiče, jízdní trasa, kde bude vůz používán a odhadovaný čas jízdy. Tyto trvale manipulační značky jsou přenosné mezi jednotlivými vozidly, a i z tohoto důvodu je kniha jízd užitečná, aby bylo znát, ke kterému autu a kdy značka patřila.

Trvale manipulační značky jsou umisťovány na vozy, které mají platnou STK, ovšem nejsou registrované. Jsou bílé se zelenými znaky. Po levé straně se nachází modrý pruh se znakem EU a ČR.