Řidičský průkaz – žádost o vydání, výměna, platnost

Klasický řidičský průkaz typu B se zpravidla vydává na 10 let. Po uplynutí této doby je ovšem třeba vyměnit propadlý řidičák za nový. Jak a kde podat žádost o vydání řidičského průkazu? A je třeba za nový řidičský průkaz zaplatit?

Na konec platnosti řidičského průkazu není dobré zapomenout. V případě, že řidič usedne za volant s neplatným řidičským průkazem, může dostat pokutu ve výši až 2 500 korun. Přitom výměna řidičského průkazu není složitá. Kde a jak podat žádost o řidičský průkaz?

Platnost řidičského průkazu

Jak dlouho může být propadlý řidičák? Pokud si řidič jeho platnost neohlídá, může být propadlý klidně i několik let, dokud si jeho majitel nevzpomene, že by měl o obnovení řidičského průkazu zažádat. Je to v podstatě stejné, jako když člověku propadne pas – tedy, dokud si ho neobnoví, je propadlý.

Platnost řidičského průkazu nicméně není dobré podcenit. V případě, že řidič usedne za volant s propadlým řidičákem, hrozí mu pokuta v řádech tisíců korun. Kromě pokuty budou řidiči strženy také 4 body v bodovém systému. Jak lze zjistit body řidiče online? Bodové hodnocení může každý řidič najít po přihlášení v Portálu občana.

Platnost řidičáku bývá zpravidla 10 let v případě klasického řidičského průkazu skupiny B opravňujícího k řízení osobních vozidel.

Existují i výjimky, a to u některých druhů řidičských průkazů typu C, D a E, které opravňují zpravidla k řízení autobusů a nákladních vozidel. Tyto druhy řidičských průkazů se zpravidla vydávají na dobu 5 let.

Jak zjistit, zda není daný řidičák propadlý? Dobu platnosti řidičského průkazu lze zjistit online v portálu občana. Nicméně nejjednodušším způsobem je podívat se do pravého dolního rohu samotného průkazu, kde je jeho platnost uvedena.

Kde vyměnit řidičský průkaz?

O výměnu řidičského průkazu je možné zažádat na kterémkoliv úřadu s rozšířenou působností, jako je magistrát nebo městský úřad. Na těchto místech je možné zažádat například také o velký technický průkaz. Nejvíce vytížené bývají zpravidla úřady v Praze, Brně, Olomouci a Ostravě.

Díky možnosti vyměnit řidičský průkaz na jednom z úřadů s rozšířenou působností tudíž není nutné vyřizovat nový řidičák přímo v místě trvalého bydliště. Další z možností je prodloužení řidičského průkazu online.

Doklady potřebné k výměně řidičského průkazu

Pokud se řidič rozhodně zažádat o výměnu řidičského průkazu na jednom z úřadů s rozšířenou působností, je třeba, aby s sebou měl doklady, které jsou k obnovení propadlého řidičáku nezbytné. Jaké dokumenty je třeba k podání žádosti doložit?

  • občanský průkaz (nebo jiný průkaz totožnosti, například pas)
  • vyplněný formulář s žádostí o výměnu řidičského průkazu (většinou je k dispozici přímo na místě)
  • starý řidičský průkaz
  • cizinci předkládají také povolení k pobytu a doklad o obvyklém bydlišti

Průkazová fotografie k podání žádosti již není potřeba. Úředník ji buď pořídí na místě nebo stáhne ze systému.

Je třeba myslet také na fakt, že je třeba o výměnu řidičského průkazu zažádat osobně, není možné zastoupení jiné osoby. Naopak vyzvednout nový řidičský průkaz může také osoba, kterou žadatel zplnomocnil plnou mocí.

Řidičské průkazy Praha

V Praze lze zažádat o řidičský průkaz na Magistrátu hlavního města Prahy v rámci registru řidičů na Odboru dopravně správních činností.

Adresa:Na Pankráci 1685/17,19, Praha 4 – budova Business Centrum Vyšehrad
Telefon:236 005 490

Pracoviště je v provozu každý všední den od 8:00 hodin. Na oddělení je možné si také zarezervovat konkrétní den a čas, ve kterém si řidič může propadlý řidičák obnovit.

Řidičské průkazy Brno

V Brně vyhotovuje nové řidičské průkazy Magistrát města Brna v rámci registru řidičských průkazů na adrese Brno, Kounicova 67, 601 67.

Také zde se možné si elektronicky zarezervovat den a čas, který se žadateli o řidičský průkaz hodí. Stav jednotlivých žádostí je poté možné sledovat na internetových stránkách magistrátu.

Řidičské průkazy Olomouc

Také v Olomouci má výměnu a vydání řidičských průkazů na starosti magistrát města, konkrétně odbor agendy řidičů a motorových vozidel.

Adresa:Vejdovského 2, Olomouc
Telefon:585 513 774

Žádost o řidičský průkaz je zde možné podat v úředních hodinách, které jsou od pondělí do čtvrtka od 8:00 hodin.

Řidičské průkazy Ostrava

v Ostravě lze vyřídit výměnu řidičského průkazu na Magistrátu města na Odboru dopravně správních činností.

Adresa:30. dubna 635/35, 702 00 Ostrava
Telefon:800 990 980

Odbor je v provozu v úředních hodinách od pondělí do pátku. Pokud žadatelé o řidičský průkaz na úřadě nechtějí čekat, mohou se zaregistrovat na určitý den a čas.

Řidičský průkaz – portál občana

Online lze řidičský průkaz prodloužit přes takzvaný portál občana, který slouží jako prostředník v komunikaci mezi úřady a občany. Do portálu se lze přihlásit přes datovou schránku nebo elektronický občanský průkaz.

Kromě podání žádosti o výměnu řidičského průkazu je možné v portálu občanu zjistit stav bodového konta daného řidiče nebo informace o platnosti technické kontroly vozidla.

Podání žádosti o nový řidičský průkaz v portálu občana není složité. Formulář k žádosti o výměnu řidičského průkazu je k nalezení v sekci „Podání„. Poté systém automaticky vyplní všechny potřebné údaje a klient si pouze vybere místo, na kterém si nový řidičský průkaz vyzvedne.

Stejně jako v případě osobní žádosti o vydání řidičského průkazu, také přes portál občana lze zažádat o nový řidičský průkaz nejdříve 90 dnů před koncem jeho platnosti.

Jakmile bude řidičský průkaz vyhotovený a připravený k vyzvednutí na místě, které si žadatel při vyplňování formuláře s žádostí o výměnu řidičského průkazu zvolil, bude mu doručen e-mail nebo SMS zpráva.

Kdy zažádat o obnovení řidičského průkazu?

Standartní doba podání žádosti o výměnu řidičského průkazu je období během 3 měsíců před skončením jeho platnosti. Daný úřad má na vyřízení žádosti ze zákona celkem 20 dnů, nicméně v závislosti na vytíženosti úřadu může být průkaz vyhotoven již dříve.

Platnost řidičského průkazu by si měl každý řidič hlídat.

Doporučuje se ovšem o nový řidičský průkaz zažádat s dostatečným předstihem, a to především na pobočkách úřadů v krajských městech, které bývají často velmi vytížené.

O výměnu řidičského průkazu lze ovšem zažádat za poplatek také dříve, než 3 měsíce před skončením jeho platnosti. Je možné zažádat také o zrychlené obnovení řidičského průkazu, nicméně za tuto službu si úřady také účtují poplatek.

Poplatky za výměnu řidičského průkazu

Pokud je o výměnu řidičského průkazu zažádáno ve standartní lhůtě (to znamená během 3 měsíců před skončením jeho platnosti), je vyhotovení nového průkazu zdarma.

V případě, že řidič zažádá o nový řidičský průkaz s předstihem, zaplatí poplatek 200 korun. Také zrychlená výměna řidičského průkazu bývá zpoplatněna. Pokud si přeje řidič vyhotovit nový řidičský průkaz do pěti dnů, zaplatí za tuto službu 700 korun.

Poplatky bývají účtovány také v případě, že řidič průkaz jakýmkoliv způsobem poškodí, ztratí nebo mu je odcizen.

Vydání řidičského průkazu

Jakmile je řidičský průkaz vyhotoven, může si jej řidič nebo jím zplnomocněná osoba vyzvednout na místě, kde o nový řidičský průkaz žádal.

Jednotlivé úřady zpravidla informují o stavu jednotlivých žádostí na svých internetových stránkách. Pokud řidič zažádal o nový řidičský průkaz online přes portál občana, přijde mu informace o možnosti vyzvednutí průkazu buď e-mailem nebo SMS zprávou.

Prodloužení platnosti řidičského průkazu

Platnost řidičského průkazu lze prodloužit pouze ve výjimečných případech. Téměř vždy je nutné požádat o nový řidičský průkaz, pokud starý řidičák propadne.

Jednou z výjimek, kdy byla platnost některých řidičských průkazů automaticky prodloužena, bylo období během pandemie koronaviru. Vybraným řidičským průkazům byla platnost automaticky prodloužena také o několik měsíců.

Nicméně vzhledem k tomu, že se jednalo o výjimečnou situaci, je nyní i nadále nutné propadlý řidičák obnovit standartním způsobem, ať už osobně na úřadu s rozšířenou působností nebo online.

Žádost o řidičský průkaz bez trvalého pobytu v ČR

Pokud nemá žadatel o řidičský průkaz trvalý pobyt na území České republiky, je třeba doložit buď potvrzení o studiu nebo dokument o obvyklém bydlišti žadatele.

Dokumentem potvrzujícím obvyklé bydliště může být například nájemní smlouva, potvrzení o zaměstnání, výpis z živnostenského rejstříku nebo výpis z katastru nemovitostí, který potvrzuje vlastnické právo na nemovitost na území ČR. Kolik stojí řidičák pro nové uchazeče závisí na různých faktorech.