Česká kancelář pojistitelů

K čemu slouží ČKP?

Česká kancelář pojistitelů (ČKP) je profesní organizací sdružující české pojišťovny, které mají pověření nabízet klientům pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, tedy povinného ručení. ČKP funguje jako právnická osoba a od roku 2009 spravuje garanční fond.

ČKP má pod dohledem Česká národní banka. Organizace má v současné době celkem 14 členů,

Sháníte výhodné povinné ručení pro váš vůz? Máme pro vás řešení díky srovnávači všech nabídek na trhu.
Porovnat ceny povinného ručení >

Činnost České kanceláře pojistitelů

Stěžejní úkolem České kanceláře pojistitelů je správa garančního fondu, ze kterého dochází k hrazení škod způsobených nepojištěnými vozidly. Povinné ručení musí mít ze zákona sjednané každý řidič motorového vozu, přesto se najdou tací, kteří auto provozují i bez pojištění.

Z povinného ručení se kryjí škody na majetku a zdraví, které svým vozem majitel na pozemních komunikacích způsobí. Pojišťovna viníka nehody zkrátka vzniklou škodu uhradí. Pokud povinné ručení nemá viník nehody sjednané, přichází na řadu právě garanční fond České kanceláře pojistitelů.

Mimo garančního fondu, zaštiťuje ČKP také hraniční pojištění. Od roku 2014 spadá pod správu kanceláře pojistitelů také fond zábrany škod, který je určen k realizaci projektů za účelem zvýšení bezpečnosti na silnicích.

Garanční fond ČKP

Garanční fond ČKP slouží k úhradě škod, které způsobí nepojištěná vozidla. Fond tvoří převážně příspěvky, které má ČKP od roku 2009 právo vymáhat od nepojištěných motoristů, a to za každý den, kdy jejich vozidlo zapsané v registru nebylo řádné pojištěno. Pro přihlášení vozidla je tak vždy nutné si pojištění zařídit.

Garanční fond kryje újmy od 10 tisíc Kč v případě, kdy není viník pojištěn, nebo je pojištěn u poskytovatele v úpadku, který není schopen vzniklou škodu uhradit z vlastních zdrojů. ČKP nicméně může zpětně vydanou částku požadovat od povinných zpět.

Z garančního fondu se hradí škody způsobené nepojištěnými vozidly.

Fond zábrany škod ČKP

Druhým z fondů, který kancelář pojistitelů provozuje, je fond zábrany škod. Finanční prostředky z tohoto fondu jsou poskytovány jednotlivým složkám integračního záchranného systému a jiným organizacím, které se věnují prevenci vzniku škod. Hasiči, policie a další organizace mohou díky fondu zábrany škod vytvářet projekty zvyšující bezpečnost silničního provozu.

Do fondu tečou každoročně příspěvky od jednotlivých pojišťoven, které jsou členem ČKP. Příspěvek každé z pojišťoven činí 3 % z jejich vybraného pojistného za daný rok.

Povinné ručení je možné sjednat za pár minut online.
Srovnat nabídky povinného ručení >

Informační linka ČKP

Česká kancelář pojistitelů také provozuje informační linku, která může být velmi nápomocná řidičům v těžkých chvílích. Linka pomoci řidičům funguje na telefonním čísle 1224, které by měl mít každý řidič na paměti.

Řidiči, kteří se na silnici ocitnou s náhle nepojízdným vozem, mohou na tuto linku zavolat. Zde je přesměrují na asistenční služby jejich smluvní pojišťovny, která se o událost postará. To však funguje pouze tehdy, mají-li řidiči asistenční služby předplacené v rámci svého pojištění.

Česká kancelář pojistitelů také disponuje databází, díky které lze podle registrační značky vozu zjistit, u které pojišťovny má auto sjednané pojištění. Na linku pomoci řidičům tak mohou v nesnázích volat i ti, kteří si nejsou jisti, kde mají svůj vůz pojištěný.

Nepojištění řidiči mohu linku taktéž využít a domluvit se na řešení odtahu vozidla, které však bude vykonáno na jejich náklady.

Hraniční pojištění

Další z funkcí, kterou ČKP v Česku plní, je záštita hraničního pojištění. Hraniční pojištění u nás poskytuje pojišťovna Kooperativa. Tento typ pojištění je určen pro vozidla z cizích zemí, kteří se pohybují po českých silnicích bez platného povinného ručení, tedy bez zelené karty.

Hraniční pojištění nachází využití především u řidičů z ciziny, jejichž zelená karta neplatí na území ČR. Pojištění je platné po dobu 15 dnů ihned po uhrazení příslušného pojistného.

S podobným systémem se mohou potkat také Češi při provozu vozidla v jiném státě. Zelená karta vydaná v ČR je platná v zemích Evropy s několika výjimkami, které klienti naleznou na stránkách své pojišťovny.

Česká kancelář pojistitelů – členové

Jak již bylo řečeno v úvodu, ČKP je v současné době tvořena 14 členy. Dříve sdružovala ještě dalších 7 členů, ty však již svou činnost v ČR ukončili. Členy ČKP není nikdo jiný než pojišťovny, které v Česku poskytují pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel, tedy povinné ručení.

Patří mezi ně následující pojišťovny:

U každé z těchto pojišťoven si mohou zájemci sjednat povinné ručení online, případně si zařídit také jiná pojištění vozidel, jako je havarijní pojištění či jiná doplňková pojištění auta.

Webové stránky organizace: www.ckp.cz