Spoluúčast

Určitá částka, předem sjednaná v pojistné smlouvě. Pokud není škoda vyšší než předem sjednaná spoluúčast, pojistitel není povinnen plnit.