Pojistné limity

Jedná se o nejvyšší hranici pojistného plnění ze strany pojistitele při jedné pojistné události.

Nejnižší možný limit pojistného plnění je stanovený zákonem a činí 35mil. Kč. Nejvyšší pak nabývá až 100mil. Kč.Pokud zájemce neví, jakou výši pojistného plnění by si měl zvolit, může využít služeb naší online kalkulačky cen povinného ručení. Po zadání příslušných kritérií, se mu mimo jiné ukáže, jaký pojistný limit je pro něj nejvýhodnější.