Pojistné období

Časově sjednané období v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné (obvykle jeden rok).