Storno

Předčasné odstoupení od pojistné smlouvy. Díky tomu dojde i k ukončení pojištění. V případě odstoupení od smlouvy platí klient předem dohodnuté storno poplatky neboli smluvní pokutu.

Storno a storno poplatky se týkají především cestovního pojištění.

Zároveň se však může i jednat o jeden z produktů pojištění. Ten je zaměřený na případné stornování zájezdu od cestovní kanceláře.