Storno poplatek

Poplatek naúčtovaný poskytovatelem příslušné cestovní služby za její zrušení. Jeho výše je stanovena podle všeobecných obchodních podmínek, se kterými byl klient seznámen před uzavřením smlouvy.