Garanční fond

Fond, který se skládá z finančních příspěvků jednotlivých českých pojišťoven. Je spravován Českou kanceláří pojistitelů. Ta z něj vyplácí náhrady škod, které byly způsobené nepojištěnými vozidly.