Pojistná částka

Jedná se o nejvyšší limit plnění v případě pojistné události. Někdy se také používá jako základ pro stanovení pojistného.

Pojistná částka se týká povinného ručení, havarijního pojištění a také cestovního pojištění.

Hodnota pojistné částky se vždy stanovuje při uzavření pojištění. Její výše je vždy uvedená v pojistné smlouvě. Bez jejího uvedení je smlouva a tím i právní vztah mezi pojištěncem a pojistitelem neplatný.

TIP: Mnoho pojišťoven nabízí pojištění vozidel za různé ceny.