Press enter to see results or esc to cancel.

Běžné pojistné

Pojistné, které je stanovené za určité časové období, jenž je uvedeno v pojistné smlouvě.