Bonus

Smluvně sjednaná sleva pojistného na základě beznehodovosti řidiče – opak „malus“. Maximální bonus bývá v závislosti na konkrétní pojišťovně až 65%.

Bonus obvykle narůstá o 5% za každý rok bez nehody (až do maximální hranice). Jezdí-li řidič celý rok bez nehod, může v roce následujícím zaplatit za povinné ručení menší částku.