Kasko pojištění

Jiné označení pro havarijní pojištění. Je to smluvní typ pojištění, které kryje škody způsobené na vlastníkově vozidle, které vznikly jím způsobenou nehodou, vandalismem, odcizením či přírodními živly.

Pro nejvýhodnější havarijní pojištění Vašeho vozu využijte náš srovnávač.

Porovnat ceny havarijního pojištění >

Případy, pro které toto pojištění platí, musí být vyjmenované v pojistné smlouvě. Kromě samotného pojištění, si lze vybrat z dalších doplňkových pojištění. Jedná se například o asistenční službu. Ta zahrnuje třeba opravu vozidla na místě, jeho vyproštění nebo odtah. Dále je časté pojištění zavazadel nebo skel.

Povinností pojistníka je zejména pravidelná platba pojistného. Jeho sazba je vždy uvedena ve smlouvě. Pojistitel naopak nejpozději 3 měsíce po nahlášení škody zajistí plnění. A to v případě, že událost odpovídá kritériím vyjmenovaným ve smlouvě.