Press enter to see results or esc to cancel.

Pojištěný

Člověk, na jehož zdraví, majetek, život, odpovědnost za škodu, a jiné hodnoty pojistného zájmu, se sjednané pojištění vztahuje.