Press enter to see results or esc to cancel.

Jednorázové pojistné

Pojistné, jenž je stanoveno na celý čas, na který bylo dojednáno soukromé pojištění.