Press enter to see results or esc to cancel.

Způsoby výpovědi smlouvy

Je hned několik způsobů, jak vypovědět pojišťovně smlouvu o povinném ručení. Nejjednodušší je výpověď pojistné smlouvy před koncem pojistného období.

Kdy doručit výpověď

Pokud chcete vypovědět pojistnou smlouvu na konci pojistného období, je nutné ji doručit do pojišťovny nejpozději 6 týdnů před jejím koncem. V opačném případě by se pojištění obnovilo. Tyto typy smluv jsou obvykle sjednávány na dobu neurčitou.

Jak vypočítat datum, kdy se dostavit na poštu s obálkou, je jednoduché. Stačí vzít doklad o sjednání povinného ručení, tedy zelenou kartu a zjistit, do kdy platí. Od tohoto termínu stačí odečíst dva měsíce a získáte datum, kdy byste zhruba měli výpověď pojistné smlouvy odeslat. Je také důležité dopis odeslat doporučeně. V opačném případě se totiž může snadno stát, že váš pojistitel se bude vymlouvat, že od vás nic neobdržel.

Proč se vyplatí přejít k jinému pojistiteli?

  • výhodnější cenová nabídka
  • nehrozí ztráta bonusů
  • rychlé a jednoduché sjednání pojištění
  • vše proběhne online

Co má obsahovat výpověď povinného ručení?

Výpověď, kterou musíte zaslat na adresu pojišťovny, by měla obsahovat zejména: vaše jméno, bydliště, číslo pojistné smlouvy, datum a místo podpisu a vlastní podpis.

Další důvody k ukončení povinného ručení

Ukončení smlouvy bez udání důvodu

V případě, že vám z jakéhokoliv důvodu uzavřená smlouva nevyhovuje, máte právo od pojistné smlouvy odstoupit. Musíte ji však vypovědět nejpozději do 2 měsíců od jejího uzavření. Pokud tak neučiníte, nedojde k ukončení povinného ručení a budete platit zbytečné storno poplatky.

Nesouhlas s výší pojistného

Může se stát, že obdržíte složenku s platbou pojistky na následující rok. Potom si pomocí naší kalkulačky najdete daleko výhodnější nabídku, a spolupráci se stávající pojišťovnou budete chtít ukončit. Pokud tato situace nastane, máte možnost odstoupit od pojistné smlouvy do 30 dnů od obdržení příkazu k platbě.

Ukončení smlouvy z důvodu prodeje vozidla

Poté, co sepíšete s novým majitelem vozidla kupní smlouvu, zašlete její kopii vašemu pojistiteli. K datu doručení by měla být pojistná smlouva ukončena. Tím dojde k ukončení povinného ručení vaší původní smlouvy.

Ukončení smlouvy kvůli vyřazení automobilu

V případě, že je automobil vyřazen z evidence motorových vozidel, končí i smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. V této situaci je nutné informovat pojišťovnu a celou věc doložit potvrzením o trvalém vyřazení vozidla nebo o jeho likvidaci.

Pokud vám bude cokoliv nejasné, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám pomůžeme!