Typická cena vozidla

Jinak také obvyklá cena vozidla. Cena přiměřená nákladům na pořízení automobilu stejného typu a kvality v době před pojistnou událostí.

V případě pojistné události pojišťovna od ceny vozidla odpočítá cenu zbytků (použitelných částí vozidla). Ty pak zůstávají ve vlastnictví pojištěnce.

Cena také odpovídá stupni znehodnocení či amortizace vozidla. Dále bere v potaz i aktuální nabídku a poptávku na trhu s automobily.