Amortizace

Co je amortizace? Amortizace, neboli stárnutí nebo také odpis vozu. Jedná se o částku, jenž vyjadřuje opotřebení majetku za určitou dobu. V případě pojištění auta se využívá u pojistné události. A to v situaci, kdy je nutné staré autodíly, poničené při havárii, nahradit novými.

U každého vozu, které je způsobilé k provozu na silnici, je nutné, aby mělo povinné ručení.

Sjednat nejlevnější povinné ručení na auto >

Pojistitelé pak chtějí tyto díly hradit jen do výše, jakou měly v době havárie. V těchto případech se vyplatí, pokud má vlastník vozidla sjednané i havarijní pojištění. Dále je také důležité, aby měl vlastník vozidla záznam o dopravní nehodě.

Jak se počítá amortizace? Výpočet amortizace v účetnictví není nijak složitá. Jedná se o:

Roční odpisová sazba se počítá dle toho, do jaké skupiny majetek spadá, vozidla spadají do skupiny 1a s následující sazbou:

  • 1. rok činí sazba 14,2 %
  • v dalších letech činí sazba 28,6 %

Amortizaci ovlivňuje především rychlost, se kterou klesá cena vozu, a to vlivem času a dále záleží na různých faktorech, jako je např. značka vozu, počet majitelů atd.