Amortizace

Také odpis. Jedná se o částku, jenž vyjadřuje opotřebení majetku za určitou dobu. V případě autopojištění se využívá u pojistné události. A to v situaci, kdy je nutné staré autodíly, poničené při havárii, nahradit novými.

Pojistitelé pak chtějí tyto díly hradit jen do výše, jakou měly v době havárie.