Konec pojištění

Jedná se o určitý časový okamžik, kdy skončí právní vztah mezi pojištěncem a pojistitelem. Pojistná smlouva tímto pozbývá své platnosti. To znamená i zánik práv a povinností obou smluvních stran.

Konec pojištění je také možné uskutečnit na základě výpovědi povinného ručení.

U povinného ručení platí, že majitel je povinen tento typ pojištění si zajistit. Ukončením pojištění končí i platnost takzvané zelené karty, která dokládá zaplacení povinného ručení. Bez ní hrozí řidiči velmi vysoká pokuta.