Press enter to see results or esc to cancel.

Pracovní cesta

Cesta, která slouží k plnění pracovních úkolů, k čemuž dal příkaz zaměstnavatel. Při pracovní cestě je vždy ustanoven dopravní prostředek, účel cesty, doba jejího trvání a podobně.