Vinkulace

Vyplácení pojistného plnění je závislé na dohodnutých podmínkách, stanovených ve prospěch věřitele. Dojde k zastavení pohledávky, jejímž předmětem je právě pojistné plnění.

Pro nejlevnější havarijní pojištění na trhu využijte náš srovnávač.

Samotná vinkulace může být provedena jen v případě, že pojištěný souhlasí. Její zrušení – devinkulace – může být provedeno jen se souhlasem banky, v jejíž prospěch bylo dané pojištění vinkulováno.