Skupinové pojištění

Druh soukromého pojištění vztahující se na přesně vymezenou skupinu pojištěných, přesně definovanou v pojistné smlouvě.