Pojistné riziko

Určitá míra pravděpodobnosti, že vlivem pojistného nebezpečí dojde k pojistné události.

Právě tato rizika jsou hlavním důvodem, proč lidé uzavírají pojištění. Často totiž mohou způsobit škodu v nemalých částkách. Ta by pak mohla způsobit závažné finanční i existenčí potíže. A to v případě, že by pojištění nebylo sjednáno.

To, zda se někdo nechá pojistit, bývá zcela dobrovolné. Nicméně například povinnost mít uzavřené povinné ručení je vyžadována zákonem. Bez něj nesmí být vozidlo provozované na pozemní komunikaci.

S pojistným rizikem je spojena odpovědnost pojišťovny. Pokud nastane, má povinnost uhradit pojištěnci vzniklou škodu či vyplatit sjednanou částku.