Pojistná doba

Určitý časový úsek, během kterého trval právní vztah mezi klientem a příslušnou pojišťovnou. Pojištění se podle ní rozdělují na dočasná a trvalá.

Sháníte levnou pojistku na auto? Využijte náš srovnávač.

V případě, že v této době nastane pojistná událost, je pojistitel povinen plnit.