Pojistná doba

Určitý časový úsek, během kterého trval právní vztah mezi klientem a příslušnou pojišťovnou. Pojištění se podle ní rozdělují na dočasná a trvalá

V případě, že v této době nastane pojistná událost, je pojistitel povinen plnit.